9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 115 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 115 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 9. ünite Sayfa 115 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 115

SAYFA 115 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Didn’t They Write Invitation Letters?

Writing invitations has a very long history. Many years ago most people didn’t know how to read or write, so only the upper class society could write and send invitations.

English and French aristocrats like kings, queens, dukes and duchesses used the invitations only for social events. They sent handwritten announcements of an event or party to invite other high society members. The beautiful handwriting was really important because you could understand that the sender family was educated.

The words were similar to today’s invitations, but putting the letter into a handmade envelope was necessary. They sealed the envelope with the family’s wax seal and put it into an outer envelope. They had to do this because they carried this valuable invitation on horseback in every weather condition. And this outer envelope protected the letter from dirt and water.

Now, writing letters has changed a lot. We don’t care about beautiful handwriting. We send e-mails and text messages or just call the people.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Davet Mektubu Yazmadılar mı?

Davetiye yazmanın çok uzun bir geçmişi vardır. Yıllar önce çoğu insan okumayı veya yazmayı bilmiyordu, bu yüzden sadece üst sınıf toplum davetiye yazıp gönderebiliyordu.

Krallar, kraliçeler, dükler ve düşes gibi İngilizce ve Fransız aristokratlar davetiyeleri sadece sosyal etkinlikler için kullandı. Diğer yüksek toplum üyelerini davet etmek için bir etkinliğin veya partinin el yazısı duyurularını gönderdiler. Güzel el yazısı gerçekten önemliydi çünkü gönderen ailenin eğitildiğini anlayabiliyordunuz.

Kelimeler bugünün davetiyesine benziyordu, ancak mektubu el yapımı bir zarfa koymak gerekiyordu. Zarfı ailenin mum mühürüyle mühürlediler ve bir dış zarfa koydular. Bunu yapmak zorundaydılar çünkü at sırtındaki bu değerli daveti her hava koşulunda taşıdılar. Ve bu dış zarf mektubu kir ve sudan korudu.

Şimdi, mektup yazmak çok değişti. Güzel el yazısıyla ilgilenmiyoruz. E-posta ve kısa mesaj gönderiyoruz ya da sadece insanları çağırıyoruz.


Discuss the questions below in class.
1. Is writing an invitation letter or calling the person better?
2. Is beautiful handwriting necessary for invitations? Why / Why not?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Aşağıdaki soruları sınıfta tartışın.
1. Davet mektubu yazmak veya kişiyi daha iyi aramak mı?
2. Davetiyeler için güzel el yazısı gerekli mi? Neden / Neden olmasın?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir