9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 91 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91

SAYFA 91 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Do the Trivia Quiz on Wonders of the World.
TRIVIA QUIZ

1. Which of these wonders is the oldest one?
a) The Great Pyramid of Giza c) Colosseum
b) Temple of Artemis d) Petra

2. What destroyed most of the Seven Wonders?
a) Fires c) Earthquakes
b) Volcanoes d) Wars

3. Which of the structures is still standing today?
a) The Mausoleum at Halicarnassus c) The Statue of Zeus
b) The Lighthouse at Alexandria d) The Great Pyramid of Giza

4. According to historians where were the Hanging Gardens of Babylon?
a) Egypt b) Iraq c) Turkey d) Greece

5. Who decided on the list of Modern 7 Wonders of the World?
a) UNESCO c) Scientist from universities
b) Famous historians d) Internet voters around the world

6. Which of the structures from Turkey joined the competition to be in the list of Modern 7 Wonders?
a) Aspendos Ancient Theatre c) Hagia Sophia
b) Topkapı Palace d) Göbeklitepe Temple

7. Which of the followings is not one of the Seven Natural Wonders?
a) Sahara Desert – North Africa c) Grand Canyon – North America
b) Mount Everest – Asia d) Northern Lights – Europe

8. Why did the ancient historians add only seven structures to the list?
Because …
a) 7 was the perfect number in ancient times.
b) they couldn’t travel all the countries.
c) there weren’t any other structures.
d) other structures weren’t big enough.

Answers: 1- a, 2-c, 3-d, 4-b, 5-d, 6-c, 7-a, 8-a

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dünyanın Harikaları hakkında bilgi yarışması yapın.
TRIVIA QUIZ

1. Bu harikalardan hangisi en büyüğü?
a) Büyük Giza Piramidi c) Colosseum
b) Artemis Tapınağı d) Petra

2. Yedi Harikası en fazla ne yok etti?
a) Yangınlar c) Depremler
b) Volkanlar d) Savaşlar

3. Günümüzde hangi yapılar hala ayakta?
a) Halikarnas Mozolesi c) Zeus Heykeli
b) İskenderiye Feneri d) Büyük Giza Piramidi

4. Tarihçilere göre Babil’in Asma Bahçeleri neredeydi?
a) Mısır b) Irak c) Türkiye d) Yunanistan

5. Dünyanın Modern 7 Harikası listesinde kim karar verdi?
a) UNESCO c) Üniversitelerden bilim insanları
b) Ünlü tarihçiler d) Dünya çapında internet seçmenleri

6. Türkiye’den gelen yapılardan hangisi Modern 7 Harikası listesinde yer almak için yarışmaya katıldı?
a) Aspendos Antik Tiyatrosu c) Ayasofya
b) Topkapı Sarayı d) Göbeklitepe Tapınağı

7. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Doğa Harikası’ndan biri değildir?
a) Sahra Çölü – Kuzey Afrika c) Büyük Kanyon – Kuzey Amerika
b) Everest Dağı – Asya d) Kuzey Işıkları – Avrupa

8. Eski tarihçiler neden listeye sadece yedi yapı ekledi?
Çünkü …
a) 7 eski çağlarda mükemmel sayıdır.
b) tüm ülkeleri gezemediler.
c) başka yapı yoktu.
d) diğer yapılar yeterince büyük değildi.

Cevaplar: 1- a, 2-c, 3-d, 4-b, 5-d, 6-c, 7-a, 8-a

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.