8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları TOP

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları TOP.  İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı sayfa numaralarına göre sorunların cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 cevapları

8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları TOP

3. ÜNİTE MİLLİ BİR DESTAN YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

SAYFA 72 CEVAPLARI

Kurtulus Savası’nda açılan Dogu, Güney ve Batı Cephelerinde kimlere karsı savasılmıstır? Arastırınız.

Türk halkının isgaller karsısında tepkisi ne olmustur?

SAYFA 73 CEVAPLARI

Mustafa Kemal’in sözlerinden yola çıkarak Ermenilere karşı açılan cephenin nedenlerini söyleyiniz.

SAYFA 74 CEVAPLARI

Doğu Cephesi ile ilgili soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı soruların altında yer alan kutulara yazınız.

SAYFA 76 CEVAPLARI

İtalyanların yöre halkına karşı böyle bir tutum içine girme nedenleri neler olabilir?

SAYFA 77 CEVAPLARI

“Topyekûn mücadele, düzenli ordu” kavramları ne demektir? Arastırınız.

Mondros Ateskes Anlasması’ndan sonra gerçeklesen isgallere karsı Türk halkı hangi yöntemlerle mücadele etmistir? Arastırınız.

Kuva-yı Millîye birliklerinin yetersiz kalmasının nedenleri nelerdir?

SAYFA 81 CEVAPLARI

Aşağıda İstiklal Marşı’mızın bir kıtası verilmiştir. Bu kıtadan yola çıkarak İstiklal Marşı’nın millî kimliğin hangi özelliklerine vurgu yaptığını alttaki boşluğa yazınız

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 82 Tıkla

İkinci İnönü Savaşı’nın kazanılması Anadolu halkı üzerinde nasıl bir etki yaratmıştır” Tartışınız

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 84 Tıkla

Batı Cephesi’nde oldukça zor koşullarda bir savaş yaşanırken Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’ni toplamasının nedeni nedir?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 85 Tıkla

“Millî ordu düşmanı ve öğretmen ordusu da cehaleti kovacaktı.” cümlesini yorumlayarak düşüncelerinizi altta yer alan boşluğa yazınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 86 Tıkla

Cahillik ve geri kalmışlıkla mücadele etmenin, en az düşmanla mücadele etmek kadar önemli olmasının nedenleri nelerdir?

Mustafa Kemal, yeni Türkiye’nin nasıl bir eğitim anlayışına sahip olması gerektiğini düşünüyordu?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 87 Tıkla

“Tekâlif-i Millîye, başkomutan, gazi, mareşal ” kavramları ne anlama gelmektedir? Araştırınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 88 Tıkla

Mustafa Kemal’in halktan böyle bir fedakârlık istemesinin nedeni nedir?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 92 Tıkla

Mustafa Kemal’in Fransa’dan beklentisi nedir” Tartışınız

Askerî başarılardan sonra diplomatik başarıların gelme nedenleri nelerdir” Kurtuluş Savaşı’ndan örnekler vererek tartışınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 93 Tıkla

Verilenlerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in kişilik özellikleri ile ilgili düşüncelerinizi örneklerin altında yer alan bölüme yazınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 99 Tıkla

SAYFA 99 CEVAPLARI

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 100 Tıkla

Sevr Antlaşması’nın maddelerini hatırlayınız. Lozan Antlaşması’nın maddelerini araştırınız.İki antlaşmayı karşılaştırarak elde edilen kazanımları söyleyiniz 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 101 Tıkla

İsmet Paşa’nın yukarıdaki tavrının nedeni nedir”

İsmet İnönü /ozan Konferansı’nda neden böyle bir cümle kurmuştur”

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 103 Tıkla

Lozan Barış Antlaşması’nın kazanımlarını, Misak-ı Millî hedefleri ile karşılaştırınız.

Sevr Barış Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıda verilen konu başlıkları ile ilgili maddelerini ayrı ayrı yazarak verilen örnekte olduğu gibi karşılaştırınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 104 Tıkla

Halide Edip Adıvar’ın yaşam öyküsünü araştırınız

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 105 Tıkla

Kurtuluş Savaşı’nı konu alan romanlar okudunuz mu” Bu romanların işledikleri temaları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 107 Tıkla

Aşağıda Batı Cephesi’nde yaşanan savaşlar ve bu savaşların etkileri yer almaktadır. Savaşların yarattığı etkileri seçiniz. İlgili savaş adının yer aldığı kutulara bu etkilerin başındaki numaraları yazınız

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık Sayfa 108-109- 110 cevapları

SAYFA 108, 109, 110 CEVAPLARI

ÜNİTE 4 ATATÜRKÇÜLÜK  VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

Mustafa Kemal’e göre çalışmak kişilere neler kazandırır?

Devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki ulusal ve uluslararası etkenler nelerdir?

 Laiklik ilkesi doğrultusunda yaşanan gelişmeleri alanlarına göre gruplandırarak ilgili olduğu bölüme yazınız.

Mustafa Kemal, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için neler yapmıştır? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

İnkılapçılık ilkesinin, Türk ulusunun kültürel değerlerini geliştirerek çağdaşlaştırılmasındaki rolünü söyleyiniz.

Aşağıda verilen inkılapların önemini, millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde düşünerek yazınız.

Aşağıda Atatürk ilkelerinin temel özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangi Atatürk ilkesi ile ilgili olduğunu yanıtlayınız. Yanıtlarınızı ilgili boşluklara yazınız. SAYFA 122 CEVAPLAR

Tek kişi egemenliğine dayalı yönetim ile millî egemenliğe dayalı yönetim anlayışlarını araştırınız

Saltanatın kaldırılmasına karşın halifeliğin devam etmesinin nedenlerini tartışınız.

Ziya Gökalp’ın dizelerinde anlatılmak istenen ana düşünce nedir?

Mustafa Kemal’e göre, İstanbul yerine Ankara’nın başkent yapılmasının nedenleri nelerdir”?

Mustafa Kemal’in bir konuda karar alırken ve bu kararı uygulamaya koyarken uygun ortam ve zamanı beklemesiyle ilgili örnekler veriniz.

1921 Anayasası’nın eksik yönlerini yazarak, 1924 Anayasası’nda yapılan düzenlemeler ile karşılaştırınız.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine göre hukuk sistemi hangi özellikleri taşımalıdır?

Aşağıda hayatın çeşitli alanlarında ilk olmayı başarmış Türk kadınlarından örnekler verilmiştir. Bu kadınların isimlerini araştırarak boşluklara yazınız.

Türk Medeni Kanunu’nun Türk Aile Yapısında Ve Kadının Toplumdaki Yerinde Meydana Getirdiği Değişiklikleri Aşağıdaki Bölüme Yazınız.

3 Mart 1924 tarihli kanunlara dayalı olarak kaldırılan ve yerlerine kurulan kurumları aşağıdaki tabloya yazınız.

Millet Mekteplerinin çağdaş cumhuriyet bireyi yetiştirme hedefine katkıları nelerdir? Değerlendiriniz.

Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak ve gelişmesini sağlamak için Cumhuriyet’in ilk yıllarında hangi çalışmalar yapılmıştır” Bugün aynı dil bilinciyle bu konuda bize düşen görevler nelerdir?

Üniversite reformunun amaçları nelerdir” Tartışınız

Mustafa Kemal, yukarıdaki sözlerinde sanatçıyı neden alnında ışığı ilk hisseden insan olarak tanımlamıştır?

Mustafa Kemal yukarıdaki açıklamasıyla hangi tutumu eleştirmektedir?

Sizce İdil Biret, Suna Kan ve Leyla Gencer gibi dünyaca ünlü kadın sanatçılarımızın yetişmesinde Mustafa Kemal’in bu tutumu etkili olmuş mudur” Değerlendiriniz.

Mustafa Kemal’e göre Türk ulusunun amaçlarına ulaşabilmesinde edebiyatın rolü nedir?

Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma açısından önemi nedir?

Aşağıda yer alan inkılapların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri yazınız.

Kazım Karabekir’in ifadelerini ekonomik bağımsızlık açısından değerlendiriniz.

İzmir İktisat Kongresinde tarımı geliştirici kararlar alınmasının ne gibi sonuçları olmuştur?

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi politikalarına yön veren kavramları alt tarafta yer alan açıklamaların üstündeki boşluklara yerleştiriniz.

Sanayi için gerekli olan ham maddenin ülke içinden karşılanmasının millî ekonomiye katkıları nelerdir?

Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında ve sosyal alanda yapılan çalışmalara bakarak devletin bu konulara nasıl yaklaştığını söyleyiniz.

Mustafa Kemal Atatürk, “Nutuk”u “Gençliğe Hitabe” ile bitirmiştir. Bu durumun nedeni nedir?

Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri nelerdir? Belirtiniz.

Gençliğe Hitabe’de geçen hangi sözler, Atatürk’ün ülkenin geleceğini gençlere emanet ettiğini vurgular?

Aşağıda verilen örneklerden yola çıkarak boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

Aşağıda, modern Türkiye’nin kuruluş ve gelişimi için yapılan inkılaplara ait çeşitli başlıklar verilmiştir. İlgili başlığın altındaki kutulara yapılan inkılaplardan örnekler yazarak hangi Atatürk ilkesi ile doğrudan ilgili olduğunu belirtiniz.

5. ÜNİTE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir