8. Sınıf Türkçe Kitabı Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları

Bu yazıda “8. Sınıf Türkçe Kitabı Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları” konusunu yazdık. MEB Yayınları 8.sınıf Türkçe ders kitabı Gül’ü İncitme Gönül metni sayfa 196, 197, 198, 199 Etkinlik Cevaplarını kısaca yazdık.

8. Sınıf Türkçe Kitabı Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları

Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 196 – 8. Sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcükleri şiirden bularak yazınız.

 • Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, benlik, gurur  :KİBİR
 •  Özgü : MAHSUS
 • Gizli sebep :HİKMET
 •  Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek : İNCİTMEK
 • Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi : ENGİN
 • Saygı : HÜRMET
 • Veya, ya da : YAHUT

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Şair, şiirde insanların nasıl davranması gerektiğini ifade etmiştir?

Kimseyi incitmeden, kırmadan, üzmeden davranmamız gerektiği ifade edilmiştir.

2. Her dörtlüğün sonunda yapılan ek ve sözcük tekrarları şiire nasıl bir ahenk katmıştır? Açıklayınız.

Okuması ve söylenmesi kolay bir ahenk katmıştır.

3. Şiirin ana duygusu nedir?

Erdemli davranarak kimseyi incitmememiz gerekir.

4. Kaba ve kırıcı bir dil kullanan insanların davranışları nasıl düzeltilebilir? Bununla ilgili önerilerinizi paylaşınız.

Örnek olunmalı, davranışları yüzüne vurulmamalı, eğitim almaları sağlanabilir, hoşgörülü ve kibar davranılmalı.

3. ETKİNLİK

Şiirdeki söz sanatlarını bulunuz.

Çiçeklerle hoş geçin,
Balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için
Dalı incitme gönül.

Kişileştirme

Konuşmak bize mahsus,
Olsa da bir güzel süs,
“Ya hayır de yahut sus.”
Dili incitme gönül.

Konuşturma

Başın olsa da yüksek,
Gözün enginde gerek,
Kibirle yürüyerek
Yolu incitme gönül.

Abartma

Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 197 – 8. Sınıf Türkçe Kitabı

4. ETKİNLİK

Şiirden hareketle insanların olumlu tutum ve davranışlarını “neşeli yüz” olumsuz olanlarını ise “üzgün yüz”le belirtilen bölümlere yazınız.

NEŞELİ YÜZ

 • Sevgi
 • Hoşgörü
 • Alçakgönüllü
 • Azla yetinme
 • Saygılı

ÜZGÜN YÜZ

 • İncitmek
 • Kibir
 • Açgözlülük
 • Hırs
 • Kırıcı

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki öğütlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatınız.

 • “Kalp temiz olursa dilden güzel sözler çıkar.” (Hz. Ali)
 • “Kalp kırmak Allah’ı incitmek demektir.” (Ahmet Yesevi)
 • “Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.” (Mevlânâ)
 • “Bir gönül yapamazsan Yıkıp viran eyleme.” (Yûnus Emre)
 • “İnsanın en büyük amacı, insan olmaktır. Onun da yolu erdemden geçer.” [Schefer (Şifır)]

Kalp sadece kan pompalayan bir et parçası değildir. O insan olmanın gerektirdiği bütün duyguların merkezidir. Beyin nasıl vücudumuzda akıl, mantık gibi şeyleri temsile ederse, kalpte insanın duygu merkezidir.

İyi insan kalbinde iyi duyguları olan kişidir. İnsan kalbindeki duygularla değer kazanır. İyi bir insan olmak beyin ile değil kalp ile özdeşleşmiştir. “Yere ve göğe sığmam, fakat mü’min kulumun kalbine sığarım.” bu güzel söz insan kalbinin ne kadar değerli olduğunu bize gösterir.

Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 198 – 8. Sınıf Türkçe Kitabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğrusunu boşluklara yazınız.

• Size teşekkür etmek ve kutlamak istiyorum.

DOĞRUSU: Size teşekkür etmek ve sizi kutlamak istiyorum.

• Yardıma muhtaç olanlara yardım eder, doyururdu.

DOĞRUSU: Yardıma muhtaç olanlara yardım eder, onları doyururdu.

• Onlara niçin bu kadar güveniyor ve destekliyorsun?

DOĞRUSU:Onlara niçin bu kadar güveniyor ve onları destekliyorsun?

• Ona sevgiyle bakıyor, hiç üzmüyordu.

DOĞRUSU: Ona sevgiyle bakıyor, onu hiç üzmüyordu.

• Onunla görüşmek istedik ama bulamadık.

DOĞRUSU:Onunla görüşmek istedik ama onu bulamadık.

• Hayvanlara iyi davranın, koruyun.

DOĞRUSU:Hayvanlara iyi davranın, onları koruyun.

• Sana kızmayacak, iyi niyetle karşılayacaktı.

DOĞRUSU:Sana kızmayacak, seni iyi niyetle karşılayacaktı.

Gül’ü İncitme Gönül Metni Cevapları Sayfa 199 – 8. Sınıf Türkçe Kitabı

7. ETKİNLİK

“Yerinde söz söylemeyi bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.” (Fatih Sultan Mehmet) sözüyle ilgili aşağıdaki adımları takip ederek bir yazı yazınız.

 • Giriş: İnsanlar birbirleriyle hangi yollarla iletişim kurar. Söz söyleme ve konuşmanın insan yaşamındaki önemi nedir?
 • Gelişme: Doğru iletişim nasıl kurulur? Yerinde söz söylemek ne demektir? (Yazınızda uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak görüşlerinizi destekleyiniz. Doğru ve yerinde konuşma ile ilgili bildiğiniz atasözü ve güzel sözleri metnin uygun bölümlerinde kullanınız.)
 • Sonuç: Görüşlerinizi birkaç cümleyle özetleyiniz.
 • Başlık: Yazınızın içeriğine uygun ve dikkat çekici bir başlık yazınız.
 • Yazım ve Noktalama: Yazınızı yazım, noktalama ve anlatım bozukluğu yönünden düzenleyiniz.

SÖZ SÖYLEMEYİ BİLMEK

İnsan konuşarak, vücut hareketleri ile ve yazılı olarak iletişim kurar. Konuşmak insanın en büyük yeteneklerinden birisidir. Günlük iletişimin temelini oluşturan konuşmak hayatımızda büyük bir yer tutar.

Doğru iletişim kurmak için yerinde söz söylemek gerekir. Yerinde söz söylemek nedir? Yerinde söz söylemek ne söylediğini bilmek, mantıklı konuşmak, duyguların esiri olarak acele söz söylememektir.

Yerinde söz söylememek insanın hayatını zorlaştırır. İnsan çevresindeki kişileri üzer. Bir çok kişiye karşı özür dilemek zorunda kalır.

“Söz ola kestire başı söz ola kestire savaşı” atasözümüz yerinde söz söylemenin önemini bize en iyi şekilde anlatır.

Mevlana “Söz ağızdan çikıncaya kadar sahibinin esiridir, ağızdan çıktıktan sonra sahibi sözün esiridir” demiştir.

İnsanın iletişiminin temeli sözcüklerdir. İnsan hayatını en güzel şekilde geçirmek istiyorsa sözlerini yerinde kullanmalıdır.

Sözünüz yerinde, özrünüz az olsun…

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları

GÜL’Ü İNCİTME GÖNÜL

Çiçeklerle hoş geçin,
Balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için
Dalı incitme gönül.
Konuşmak bize mahsus,
Olsa da bir güzel süs,
“Ya hayır de yahut sus.”
Dili incitme gönül.
Sevmekten geri kalma,
Yapan ol, yıkan olma,
Sevene diken olma,
Gül’ü incitme gönül.
Başın olsa da yüksek,
Gözün enginde gerek,
Kibirle yürüyerek
Yolu incitme gönül.
Mevla verince azma,
Geri alınca kızma,
Tüten ocağı bozma,
Külü incitme gönül.
Dokunur gayretine,
Karışma hikmetine.
Sahibi hürmetine
Kulu incitme gönül.

Bestami YAZGAN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir