8. Sınıf Türkçe Kitabı Türklerde Toylar, Merasimler, Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları Sayfa 147, 148, 149, 150

Bu yazıda “8. Sınıf Türkçe Kitabı Türklerde Toylar, Merasimler, Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları Sayfa 147, 148, 149, 150” konusunu kısaca yazdık. 8. sınıf Türkçe ders kitabı “Türklerde Toylar, Merasimler, Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni” etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölüme kısaca yazdık.

8. Sınıf Türkçe Kitabı Türklerde Toylar, Merasimler, Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları Sayfa 147, 148, 149, 150

SAYFA 147 – “Türklerde Toylar Merasimler Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları” – 8. SINIF TÜRKÇE KİTABI

1. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen sözcük gruplarından hangileri izleme metninin anahtar sözcükleridir? İşaretleyiniz.

 • imece
 • toy
 • merasim
 • gelenek
 • toprak
 • dua
 • panayır

Cevap: b) İşaretlediğiniz anahtar sözcükleri kullanarak bir paragraf oluşturunuz.

Bütün kelimeleri kullanarak aşağıdaki paragrafı yazdık.

Eski Türk devletlerinde hakan toy yapılmasını ister. Halkın birlik ve beraberliğini artırmak geleneklerin devamını sağlamak için panayırlar düzenlenir. Halk imece usulü ile toprağı işler, çalışmanın ardında bu panayırlarda eğlenirdi. Panayırlar büyük bir merasimle açılırdı. Merasimde dua edilir. Halk gönlünce çalışmalarının sevinciyle eğlenirdi.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları Türklerde Toylar, Merasimler, Festivaller ve Şenlikler İzleme Metnine göre cevaplayınız.

1. Yaş sözcüğüne hangi anlamlar yüklenmiştir?

Taze ot, yeşil, bahar.

2. İzlediklerinizde hangi yörelerin gelenekleri tanıtılmıştır?

Karadeniz, Doğu Anadolu, Kırgızistan, Azerbaycan, Ayvalık, Gemlik

3. Tarımla uğraşan insanların hasada başlamadan önce dua etmelerinin nedeni nedir?

Ürününün bol ve bereketli olduğu ve ürünü bu mevsime kavuşturduğu için.

4. Belgeselde hangi tarım ürünlerine yer verilmiştir? Bu ürünlerden hangileri sizin yörenizde yetişiyor?

Kiraz, domates, çilek, nar, elma, kavun, karpuz, üzüm, biber, fasulye, barbunya, zeytin.

5. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk topluluklarının örf ve âdetlerinin aynı olmasındaki etken nedir? Örneklerle açıklayınız.

Türk halkının gelenek ve göreneklerine sahip çıktığını gösterir.

6. Belgeselde yapılan hasatlarla ilgili izlediklerinizle günlük hayatta karşılaştıklarınız tutarlı mıdır? Neden?

Bazı yörelerimizde bu tür hasatlar devam etmektedir. Fakat eski geleneklerin devam ettiğini söyleyemeyiz.

7. Yaşadığınız mahalle, apartman veya köyde bir yardımlaşma örneği var mı? Varsa paylaşınız.

Evet var. Mahallemizde yaşayan yaşı çifte apartman sakinleri sürekli yemek yardımı yapıyor.

SAYFA 148 – “Türklerde Toylar Merasimler Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları” – 8. SINIF TÜRKÇE KİTABI

3. ETKİNLİK

Türklerde Toylar, Merasimler, Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni İzlediklerinizle ilgili görüşlerinizi yazınız.

Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde yaşadığını, çalışkan ve üretken bir millet olduğunu, geleneklerin Türk Milleti’nin birlik ve beraberliğini artırdığını hissettim. Günümüzde de bu gelenek ve göreneklerin devam etmesinin güzel olacağını düşünüyorum.

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz Türklerde Toylar, Merasimler, Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni videodaki insanların beden dilleri ile ne anlatmak istediklerini boşluklara yazınız.

1. RESİM: Mutlu olduğunu
2. RESİM: Çalışmasının karşılığını görmenin sevinci
3. RESİM: Hayvanları sevdiği
4. RESİM: Çalışmanın çocukları için olduğunu

5. ETKİNLİK

Geçen zaman ve gelişen teknolojinin geleneklerimizi nasıl etkilediği ile ilgili kısa bir konuşma yapınız.

KONUŞMA

Değerli Arkadaşlarım,

Bu konuşmamda geçen zaman ve teknolojinin geleneklerimizi nasıl etkilediğinden bahsedeceğim.

Üzülerek söylemeliyim ki, geçen zaman ve teknoloji geleneklerimizi olumsuz olarak etkilemiştir. Yıllar geçtikçe geleneklerimiz bir sonraki nesile aktarılamamıştır. Teknoloji geleneklerimizi değiştirmiştir. İnsanımız toplumsal olarak yalnızlaşmış. Çağın getirdiği kültür insanımızı kişiselleştirmiştir.

Günümüzde bayramlaşmalar, misafirlikler bile azalmış, üst komşu alt komşuyu tanımaz hale gelmiştir.

Teknoloji güzeldir, hayatımız kolaylaştırır. Ama bu geleneklerimizi bozmasında haklılık göstermez. Geleneklerimize sahip çıkalım.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki web uzantılarının açıklamasını altına yazınız.

www.inonu.edu.tr

 • inonu: İnönü (Üniversitesi)
 • edu: education (eğitim)
 • tr: Türkiye

www.meb.gov.tr

 • meb: Milli Eğitim Bakanlığı
 • gov: government (hükümet)
 • tr: Türkiye

b) Bilimsel çalışmalarda yukarıdaki gibi “edu” ve “gov” uzantılı siteler kullanılır. Bu durumun sebebi ne olabilir?

Cevap: “edu”, eğitim kurumları sitelerine özel bir uzantıdır. “gov” devlet kurumlarına ait sitelerin uzantısıdır. Bu kurumlar güvenili bilgi üretir. Bu yüzden bilimel çalışmalarda bu sitelerin bilgileri kullanılır.

SAYFA 149 – “Türklerde Toylar Merasimler Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları” – 8. SINIF TÜRKÇE KİTABI

7. ETKİNLİK

a) Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri kurallı cümle oluşturacak şekilde yazınız.

• taşıyıcısı / dilidir / milletin / bir / kültür :

Cevap: Bir milletin kültür taşıyıcısı dilidir.

• ettik / geleneksel / dışında / temsil / yurt / sporlarımızla / ülkemizi

Cevap: Geleneksel sporlarımızla ülkemizi yurt dışında temsil ettik.

• yerine / özel / âdetlerin / ve / bayramlar / dinî / örf / günlerdir / getirildiği

Cevap: Bayramlar dini örf ve adetlerin yerine getirildiği özel günlerdir.

• doğal / eşsiz / yurdumuz / tarihî / bir / güzellikleriyle / ve / ülkedir

Cevap: Yurdumuz doğal ve tarihi güzellikleriyle eşsiz bir ülkedir.

• yörenin / yaşadıkları / doğru / çocuklara / aktarılmalıdır / kültürü

Cevap: Çocuklara yaşadıkları yörenin kültürü doğru aktarılmalıdır.

• önce / ve / beraberlik / geleneklerimizi / birlik / için / tanımalıyız / millî

Cevap: Milli birlik ve beraberlik için önce geleneklerimizi tanımalıyız.

b) Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı hâle getiriniz.

• Ev sahipliği yapmaktadır farklı kültürlere ülkemizin şehirlerinin her biri.

Cevap: Ülkemizin şehirlerinin her biri farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır.

• Aileyi bir arada tutan yegâne yapı taşıdır büyüklerimiz.

Cevap: Büyüklerimiz aileyi bir arada tutan yegane yapı taşıdır.

• Eski Türk devletlerinde toplumdaki birliği sağlar vakıf kültürü.

Cevap: Vakıf kültürü eski Türk devletlerinde toplumdaki birliği sağlar.

• UNESCO tescillidir kültürel mirasımızı oluşturan eserlerin çoğu.

Cevap: Kültürel mirasımızı oluşturan eserlerin çoğu UNESCE tescillidir.

• Tarihten günümüze geleneğine sahip çıkar Türk halkı.

Cevap: Türk halkı tarihten günüme geleneğine sahip çıkar.

• Önemli bir gelenektir merasimlerde büyüklerin bulunması.

Cevap: Merasimlerde büyüklerin bulunması önemli bir gelenektir.

SAYFA 150 – “Türklerde Toylar Merasimler Festivaller ve Şenlikler İzleme Metni Cevapları” – 8. SINIF TÜRKÇE KİTABI

8. ETKİNLİK

Herhangi bir geleneğimizi tanıtan yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.  Herhangi bir geleneğimizi tanıtan yazı yazınız.

BİTTİİİİİİ 🙂 🙂 🙂

8. SINIF TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI

TOY NEDİR?

Yemekli eğlence, şölene toy denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir