8. Sınıf Türkçe Yunus Emre’nin Mezarları Metni Etkinlik Cevapları

Bu yazıda 8. Sınıf Türkçe Yunus Emre’nin Mezarları Metni Etkinlik Cevapları” konusunu yazdık. 8. sınıf Türkçe ders kitabı Yunus Emre‘nin Mezarları metni ve cevaplarını aşağıdaki bölümde yazdık. Türkçe kitabımızın sayfa 190-191-192-193-194’de yer alan Etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin yazarı; Nezihe Araz. 8. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

8. Sınıf Türkçe Yunus Emre’nin Mezarları Metni Etkinlik Cevapları

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 190

1. ETKİNLİK

a) Yunus Emre’nin Mezarları Metindeki sözcük ve sözcük gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz.

  1. yadigâr : Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi, andaç
  2. dergâh: Dervişlerin toplandıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
  3. eren:Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse, ermiş
  4. şad etmek:Neşelenmesini, sevinmesini sağlamak
  5. türbe:Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı
  6. mader: Birbirine sarılmış bir durumda
  7. küfeki: İnce taneli ve kumlu görünümde, fosilli, boşluklu ve kristalli, kompakt bir taş türü[6] Anne
  8. sol:Şu

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 191

b) Yukarıda anlamını yeni öğrendiğiniz veya günlük hayatta sık kullanmadığınız sözcüklerden bazılarını seçerek cümle içinde kullanınız.

Mevlana’nın türbesini ziyaret ettim.

Dedemden yadigar kalan kılıcı müzeye bağışladık.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları Yunus Emre’nin Mezarları metnine göre cevaplayınız.

1. Yûnus Emre’ye ait kaç mezar vardır? Bunlar nerelerdedir?

Yirmi iki mezar vardır. Erzurum, Bursa, Isparta, Sandıklı’nın Çay Köyü, Konya Aksaray, Karaman, Kula’nın Emre Köyü, Eskişehir Saray Köyü.

2. Yûnus Emre’nin mezar sayısının fazla olmasının sebebi nedir?

Anadolu halkının Yunus Emre’ye duyduğu saygıdan dolayı onu benimsemeleri.

3. Yûnus Emre’nin gerçek türbesi nerededir?

Eskişehir’in Sarıköy’ündedir.

4. Yûnus’un mezar taşındaki balta resmi neyi simgelemektedir?

Yunus Emre’nin dergâha odunculuk ettiği günleri simgelemektedir.

5. Yaşadığınız yerde bir Türk büyüğüne ait mezarın olması bulunduğunuz yere ne gibi katkılar sağlar? Açıklayınız.

Şehrimiz tanınır, gelenler şehrin ekonomisine katkı sağlar. Türk büyüğünün şehrinde yaşamak şehir halkına gurur verir.

3. ETKİNLİK

Yunus Emre’nin Mezarları Metnine farklı bir başlık yazınız.

YUNUS EMRE NEREDE YATIYOR?, Yunus Emre’nin Kaç Tane Mezarı Var?

4. ETKİNLİK

Yunus Emre’nin Mezarları Metnin konusu, ana fikri ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.

KONU :Cevap: Yunus Emre’nin mezarlarının çok olması

ANA FİKİR : Anadolu halkının Yunus Emre’ye duyduğu sevgi ve saygının çokluğu ve bir çok yerin ona mezarı da olsa sahip çıkmak istemesi.

Yardımcı Fikir: Anadolu halkı Yunus Emre’ye büyük saygı ve sevgi duymaktadır.

Yardımcı Fikir: Yunus Emre mezarının bulunduğu yerlere ayrı bir güzellik katmıştır

Yardımcı Fikir: Yunus Emre’ye yerli yabancı bütün insanlar saygı göstermektedir.

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 192

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Yûnus Emre’nin Mezarları” adlı metinde işaretlediğiniz bölümlerden de yararlanarak metni özetleyiniz. Özetinizi aşağıdaki forma göre öğretmeninizle değerlendiriniz.

Cevap: 

Anadolu’da Yunus Emre’ye ait olduğu iddia edilen yirmi iki mezar bulunmaktadır. Erzurum, Bursa, Isparta, Sandıklı’nın Çay Köyü, Konya Aksaray, Karaman, Kula’nın Emre Köyü, Eskişehir Saray Köyü gibi yerlerde mezarlarının olduğu söylenmektedir. Yunus Emre’nin bu kadar çok mezarının olmasının sebebi Anadolu halkının Yunus Emre’ye olan sevgisi, saygısı ve hayranlığı sebebi ile sahip çıkmalarıdır.

Yunus Emre’nin gerçek mezarı Eskişehir’in Sarıköy’ünde olup 1940 yılında buraya tren yolu yapılırken hattın Yunus Emre’nin türbesi üzerinden geçecekmiş. Gizlice türbenin yeri değiştirilmeye karar verilmiş. Gizli olmasına rağmen Anadolu’nun her yerinden mezarı taşıma günü otuz bin kişi burada toplanmış ve tören yapılmış.

6. ETKİNLİK

ODUNCU YÛNUS
Tabduk, Yûnus’u, dergâhındaki odunculuğa tayin etti. Kimi işler, görünüşte sıradandır. Onun neden yapılacağı, manevi olgunlaşma sürecinde nasıl bir sonuca yol açacağı önceden bilinemez. O da bu hikmeti kavramış olarak hizmet görür. En titiz bir seçimle en düzgün odunları seçer. Dergâha asla eğri bir odun getirmez. Ormandan ya böylesini bulur ya da düzgün olmayanları yontar, düzgün hâle koyar.
Bu durum, işini ciddiye almasının yanı sıra Tabduk’a ve dergâha saygısını ve içine girdiği âleme verdiği önemi, işi, sözü ve iç dünyasının düzgünlüğünü de anlatır. Yani bir anlamda odun, Yûnus’un ham benliğidir, terbiye edilmesi düzeltilmesi gereken nefsidir.

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 193

Fedakâr derviş (Yûnus) tam kırk yıl bu hizmette bulunmuştur. Odunu sırtına vurup getirirdi ama odunun yaşı ve eğrisini kesmezdi. Bir defasında Tabduk Emre: “Yûnus Can, dağda hiç eğri odun yok mu ki hep düzgün odunları getirirsin?” diye sordu. Yûnus da “Burası öyle bir hak ve doğruluk kapısı ki buraya, değil eğri adam, eğri odun bile giremez.” dedi.
Mustafa ÖZÇELİK

Yukarıdaki yazıda Yûnus Emre’nin üstlendiği bir görevi titizlikle yerine getirdiği anlatılmaktadır. Siz de aldığınız bir görev veya sorumluluğu yerine nasıl getirdiğinizi anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yüklemle ilgili anlatım bozukluklarını (yüklemin çatı, kişi, zaman, ek fiil, yardımcı fiil vb. bakımlardan cümleye uygunluk göstermemesi açısından) düzelterek cümlelerin doğrusunu yazınız.

• Alçakgönüllü ve dürüst konuşmalıyız.

Doğrusu: Alçakgönüllü olmalı ve dürüst konuşmalıyız.

• Kimin dürüst, kimin dürüst olmadığını biliyor.

Doğrusu: Kimin dürüst olduğunu, kimin dürüst olmadığını biliyor.

• Çocuklarıyla bazen çok bazen de hiç ilgilenmezdi.

Doğrusu:Çocuklarıyla bazen çok ilgilenir bazen de hiç ilgilenmezdi.

• Aldığı şeyler hem pahalı hem de kaliteli değilmiş.

Doğrusu:Aldığı şeyler hem pahalıymış hem de kaliteli değilmiş.

• Suçlamaların yersiz ve doğru olmadığını söyle.

Doğrusu:Suçlamaların yersiz olduğunu ve doğru olmadığını söyle.

• Otobüsteki yaşlıya saygı duyulup yerini verdi.

Doğrusu: Otobüsteki yaşlıya saygı duyup yerini verdi.

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları Sayfa 194

8. ETKİNLİK

Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğrusunu yazınız.

• Herkes olayları seyretti, yardım etmedi.

Doğrusu:Herkes olayları seyretti, kimse yardım etmedi.

• Evin fiyatı oldukça yüksekti ama çok güzeldi.

Doğrusu: Evin fiyatı oldukça yüksekti ama ev çok güzeldi.

• İnsanların yalanları ortaya çıkar ve komik duruma düşer.

Doğrusu:İnsanların yalanları ortaya çıkar ve insanlar komik duruma düşer.

• Gülün dalları kurumuştu artık yerinden sökülecekti.

Doğrusu: Gülün dalları kurumuştu artık gül yerinden sökülecekti.

• Hiç kimse karşı çıkmadı, ona güvendi.

Doğrusu: Hiç kimse karşı çıkmadı, herkes ona güvendi.

9. ETKİNLİK

Mevlânâ, Yûnus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî gibi Türk büyüklerinin hayatlarını düşünerek “sevgi” konulu iki dörtlük yazınız.

Sevgi konulu şiiri linkten okuyabilirsiniz. Sevgi Konulu Şiir

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“www.tdk.gov.tr” adresinden içinde “kalp” sözcüğü bulunan deyim ve atasözleri araştırınız.

Kalp ağrısı, Kalp kırmak, Kalp olmamak, Kalbe dokunmak, Kalbi burulmak, Kalbi bütün, Kalbi çarpmak, Kalbi kanamak, Kalbi sıcak, Kalbi temiz, Kalbi zengin, Kalbinden kopmak,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir