9.sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 82, 83 Bulmaca cevapları

Bu yazıda “9.sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 82, 83 Bulmaca cevapları” 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı MEB yayınları ders kitabı sayfa 82, 83 te yer alan Bulmacanın cevaplarını yazdık.

9.sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 82, 83 Bulmaca cevapları

SAYFA 82-83 BULMACA CEVAPLARI

Soldan Sağa

1. MABET
5. HARAM
7. HELAL
8.NAFİLE
11. VACİP
12. SÜNNET
13. KUŞLUK

Yukarıdan Aşağı

2. TERAVİH
3. İBADET
4. TEHECCÜD
6. MENDUP
9. FARZ
10. MEKRUH

E. Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.

Soldan Sağa

1. İbadet edilen yer, ibadethane, tapınak. MABET
5. Sözlükte yasaklanmış yer, koruluk, yasak bölge gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise Allah’ın (c.c.) kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar demektir. HARAM
7. Haramın karşıtı olarak sözlükte bir fiilin mubah, caiz ve serbest olması ve yasağın kalkması gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak izin verilmiş, hakkında bir yasaklama ve kısıtlama bulunmayan davranışları ifade eder. HELAL
8. Bir kimsenin dinen mecbur ve mükellef olmadığı halde sırf Allah rızasını kazanmak maksadıyla farz dışında kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve yaptığı her türlü hayırlı iş ve davranış.NAFİLE
11. Sözlükte yapılması gerekli, zorunlu olan anlamına gelir. Terim olarak ise yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî hükümler anlamında kullanılmıştır. VACİP
12. Sözlükte yol, âdet, gidişat, huy, karakter, tavır, davranış gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Peygamberimizin (s.a.v.) farz ve vacip ibadetlerin dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği davranışlar anlamındadır. SÜNNET
13. Günün sabahla öğle arasındaki saatleri ve bu vakitte kılınan nafile namazın adı.KUŞLUK

Yukarıdan Aşağı

2. Ramazanda yatsı namazından sonra kılınan yirmi rekatlık namaz. TERAVİH
3. Müminin Allah’ın rızasını kazanmak için kulluk görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınması. İBADET
4. Nafile gece namazı. TEHECCÜD
6. Sözlükte istenen, arzulanan, kendisine çağrılan şey demektir. Terim olarak ise dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terkedilmesi kınanmayan işleri ifade eder. MENDUP
9. Belirlenmiş, kesinleştirilmiş şey, pay, nasip gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise dinin mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı şekilde istediği iş ve davranışlar anlamındadır. FARZ
10. İslam dininde haram olmadığı hâlde hoş görülmeyen veya yapılması yasaklanan durum, davranış. MEKRUH

Bulmaca

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir