9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi Cevaplar

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi Cevaplar Cevaplar MEB Yayınları.  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı 9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Edebiyat Metni CevaplarEdebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi Cevaplar metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. MEB yayınları 9. sınıf Edebiyat ders kitabı 3. Metin   Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi Cevaplar

Hazırlık

1. Güzel sanatlar sözünden ne anladığınızı belirtiniz.

Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılan bir ifadedir. Resim, heykel, mimarlık, müzik ve şiirden oluşan beş başlıca sanat alanını kapsar.

2. Aşağıdaki görsellerden hareketle edebiyatın diğer güzel sanatlardan ayrılan yönleriyle ilgili neler söylenebilir? Tartışınız

Kullanılan malzeme farklıdır. Edebiyatın malzemesi dildir. Amaçları bakımından farklıdır. İfade etme şekilleri farklıdır. Gerçekliği ele alışları farklıdır. İnsana ulaşma şekilleri ve çoğaltılabilmeleri farklıdır.

SAYFA 24 CEVAPLAR

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyat adlı metinde Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları bölümünde verilenler dışında anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunların anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz, tahminlerinizin doğru olup olmadığını
sözlükten kontrol ediniz.

fonetik: işitsel

2. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz.

Edebiyat sanatında bir dalıdır. Edebiyat; dil ile gerçekleştirilen,malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir

3. Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla benzer yönlerini belirtiniz.

Edebiyatın ve diğer güzel sanatların amacı insanda hoşa gitme güzel duygular uyandırmadır. Edebiyat diğer güzel sanatlar gibi güzeli, estetik haz uyandıracak şekilde anlatma çabası içindedir.

4. Edebiyatın diğer güzel sanat dallarından ayrılan yönlerini belirtiniz.

  • Amaçları bakımından farklıdır.
  • İfade edişleri farklıdır.
  • Gerçekliği ele alışları farklıdır.
  • İnsanlara ulaşma ve çoğaltılma şekilleri farklıdır.

5. Edebiyat adlı metne göre güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın kullandığı malzeme, zaman içinde nasıl gelişmiştir?

Edebiyatın kullandığı malzeme, mecazlarla ve sanatçıların bireysel  kullanımlarıyla zaman içinde gelişmiştir.

Günlük yeni kullanımlar teknolojik ve bilimsel gelişmelerle yeni terim ve kavramlar dilde değişimler olmuştur.

6. Edebiyat adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

Açık ileti: Edebiyat nedir?

Günlük konuşmada konuşmada ve diğer alanlarda kullanılan dille edebi dil birbirinden oldukça farklıdır.

Örtük ileti: Edebiyatın diğer sanat dalları ile ilişkisi, diğer sanatlardan benzer ve farklı yönleri

Edebi eserlere ulaşmak diğer sanat eserlerine ulaşmaktan daha kolaydır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir