9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Edebiyatın Bilimle İlişkisi Cevaplar

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Edebiyatın Bilimle İlişkisi Cevaplar MEB Yayınları.  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı Edebiyatın Bilimle İlişkisi metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. MEB yayınları 9. sınıf Edebiyat ders kitabı Edebiyatın Bilimle İlişkisi  Metni  Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Edebiyatın Bilimle İlişkisi Cevaplar

SAYFA 18 CEVAPLAR

Hazırlık

1. Edebiyatla bilim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Tartışınız.

İnsana ait hiçbir şeye kayıtsız kalmaması ve dilin hem edebiyatın hem de bilimin ortak ögesi olması bakımından bir ilişki söz konusudur.  Edebiyat, temel konusu olan insanı anlatırken psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya gibi sosyal bilimlerden yararlandığı gibi deneysel bilimlerden de yararlanabilir.

2. Aşağıdaki metinleri edebiyat ile bilim dalları arasındaki ilişki açısından değerlendiriniz

Bu metinlerde edebiyatın psikoloji, felsefe ve sosyoloji ile olan ilişkisi belirtilmiştir.  İlk metinde sosyolojik olarak yaşanan olayların ikinci kısımda ise fikirlerin son kısımda da insan psikolojisinin edebiyat içerisinde nasıl kullanıldığı anlatılmıştır.

SAYFA 20 CEVAPLAR

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyatın Bilimle İlişkisi adlı metne göre edebiyatın hangi bilim dallarıyla ilişki içinde olduğunu belirtiniz.

Psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya gibi sosyal bilimlerden yararlandığı gibi deneysel bilimlerden de yararlanabileceği aktarılmaktadır.

2. Metne göre edebiyatın amacını yitirmemesi neye bağlanmıştır? Açıklayınız.

Edebiyatın, bilimle ve gerçekle bağını kesmesine bağlamaktadır.

3. Metne göre bilim ve dil arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Bilimde yalnızca bir araç olan dil, edebiyatta ise hayati bir önem kazanır hatta bazen araç olmaktan çıkarak amacın ta kendisi olur. Edebiyat dili bilim dalından farklıdır. Bilim dili kesin net ifadelerden oluşurken edebi dil ise olabildiğine özgürdür.

4. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Metnin ana düşüncesi: Edebiyatın bilimle ilişkisi

Metnin yardımcı düşünceleri: Edebi dil ile bilimsel dilin farklılığı, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi, edebiyatın faydalandığı bilimlerden bazıları ile olan ilişkisi.

5. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

Açık ileti: Edebiyatın bilimle olan ilişkisi

Örtük ileti: Edebiyatın bilimden ayrılan ve benzeşen yönleri

6. Jules Verne’in, Ay’a Seyahat romanını Ay’a gidilmeden önce yazmasından hareketle edebiyat ile bilim arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Edebiyat hayal gücüne ve kurgu yeteneğine dayanır. Hayal kuramayan insan hiç bir edebi üründen tat almaz. Jules Verne çok uzun zaman önce hayaller kurarak geleceğin dünyasını romanlarında anlatmaya çalıştı. Onun ortaya koyduğu bir çok öngörü daha sonra bilim insanları sayesinde gerçekleşti. Bu da edebiyatın bilime nasıl yol açtığını göstermektedir.

7. Edebiyatın Bilimle İlişkisi adlı metni içerdiği bilgi ve düşünceler arasındaki tutarlılık yönünden değerlendiriniz.

Metin içerdiği bilgiler ve örnekleri incelendiğinde bence tutarlıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir