9. Sınıf Edebiyat Edebiyat Metni Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Edebiyat Edebiyat Metni Cevapları MEB Yayınları.  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı Edebiyat metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. MEB yayınları 9. sınıf Edebiyat ders kitabı Edebiyat Metni  Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat Edebiyat Metni Cevapları MEB Yayınları

OKUMA ÇALIŞMALARI

HAZIRLIK

1. “Edebiyat” kelimesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Edebiyat veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır.

2. “Edebiyat yapmak” deyimiyle anlatılmak istenen nedir?

Bir işe yaramayan süslü, parlak ve gereksiz sözler söylemek.” anlamına gelir.

SAYFA 16 CEVAPLAR

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyat adlı metne göre “edebiyat” kavramının farklı şekillerde tanımlanmasının nedenleri nelerdir?

Tanımların, edebiyatın yalnız bir yönünü ele almaları, edebiyatın tarihsel süreç içinde gelişip değişen nitelikler taşıması, çağlara göre edebiyatı oluşturan kavramsal ifadelerin farklılık göstermesi farklı şekillerde edebiyat tanımı yapılmasına neden olmuştur.

2. Metinde geçen “Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Edebiyat insan tarafından oluşturulur ve insan edebiyat yaparken değerlerini, duygularını, yaşamını ve hayallerini anlatır. Bu nedenle edebiyat insanın gördüğü dünyayı yansıtan bir ayna olur.

3. Edebiyat adlı metinden, edebiyatın işlevi ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir? Belirtiniz.

  • Topluma ayna tutulması, toplumu yönlendirmesi , eğitici yönlerinin olması , bilinçlendirici yönlerinin olması , okur ve toplum üzerine etkisi , estetik yaşantı uyandırmasıdır.
  • Edebiyatı duyguların anlatımı sayan sanat anlayışı ağırlık kazanmaktadır.
  • Edebiyatın toplumları bilinçlendirdiği
  • Edebiyatın toplumu eğittiği
  • Edebiyatın toplumda ortak bir estetik beğeni oluşturduğu çıkarımlarında bulunabiliriz.

4. Edebiyat ile dil arasındaki ilişkiyi metinden hareketle açıklayınız.

Edebiyatın anlatım aracı dildir. Dil gelişince edebiyat gelişir. Edebiyat dilin gelişmesini katkı sağlar. Edebiyat ve dil arasındaki ilişki, tekerlek ve araba arasındaki ilişkiye benzetilebilir. Arabanın gitmesi için tekerlek olmalıdır.

5. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Ana düşünce : Edebiyatın bize ne olduğunu anlatır.
Yardımcı düşünce : Edebiyatın ne olduğu konusunda birçok farklı düşünce vardır.
1- Düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel ve etkili bir biçimde anlatan söz sanatı.
2- Bu sanatın ilkelerini, kurallarını ve bu yolda oluşturulmuş ürünleri inceleyen bilgi dalı.
3- Bir çağda, bir dilde yaratılmış, sözlü ya da yazılı, sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü.
4- Herhangi bir bilim dalıyla ilgili yazı ve yapıtların tümü (Türkçede bu anlamda genellikle literatür sözcüğü kullanılmaktadır). Ayrıca deyim olarak edebiyat yapmak, bir konuda gereksiz, boş, süslü söz söylemek anlamına gelir.

6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

Metinde ortaya  konulan görüşlerin çoğu yazara aittir. Metinde objektiflik sağlamak için farklı görüşlere de yer verilmiştir. Bu bakımdan metin tutarlıdır.

7. Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespit, eleştiri ve güncellemelerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

  • Açık ileti: Edebiyat nedir
  • Örtük ileti: Edebiyatın önemi, diğer bilimlerle ilişkisi ve farkları, edebiyatın işlevinin önemi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir