9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 12 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Erkad Yayıncılık 

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 12 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 12 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Erkad Yayıncılık 

SAYFA 12 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Read the sentences below and put them in the correct columns.

ANSWER:
Everyday English
What’s up?
Hi, long time no see!
Great to see you again!
Not bad
Catch you latter

Formal English
How are you?
I haven’t seen you for a long time
Nice to see you again
I’m fine thank you.
Good bye.

TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

10. Aşağıdaki cümleleri okuyun ve doğru sütunlara yerleştirin.

CEVAP:
günlük ingilizce
Naber?
Merhaba, uzun zamandır görüşemiyoruz!
Seni tekrar görmek harika!
Fena değil
Sonra görüşürüz

Resmi İngilizce
Nasılsın?
seni uzun zamandır görmüyorum
Seni tekrar görmek güzel
İyiyim teşekkürler.
Güle güle.


11. Make a dialogue in Formal English. Use the sentences in activity 10.
ANSWER:
Hello Ali. I haven’t seen you for a long time. How are you?
I’m fine thank you. And you.
I’m fine. Have you graduated from the university?
Yes, I have. I work for Microsoft.
Oh, it is wonderful. I am at univercity, I am academic person.
Could you tell me your phone number
Of course. 0555…..
Nice to see you again.
Me too.
Goodbye.

TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ
11. Resmi İngilizcede bir diyalog kurun. Etkinlik 10’daki cümleleri kullanın.
CEVAP:
Merhaba Ali. Seni uzun zamandır görmüyorum. Nasılsın?
İyiyim teşekkürler. Peki sen.
Ben iyiyim. Üniversiteden mezun oldunuz mu?
Evet bende var. Microsoft için çalışıyorum.
Ah, bu harika. Üniversitedeyim, akademisyenim.
Bana telefon numaranı söyler misin
Elbette. 0555…..
Seni tekrar görmek güzel.
Ben de.
Güle güle.

Diğer sayfaların cevaplarını gör
9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri Erkad Yayıcılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir