9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 29 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Ders kitabı sayfa 29 Cevaplar MEB Yayınları konusunu TEEN WISE WORKBOOK 3. ünite sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları”  9. sınıf ders kitabı 3. ünite My Environment ünitesi cevapları sayfa 29  yirmi dokuz cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 29 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Find ten geographical words in the wordsquare and categorize them in the correct column

words related to water:
ocean, river, lake, waterfall

words related to land:
hill, forest, island, beach, mountain, desert

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kelime karesinde on coğrafi kelime bulun ve bunları doğru sütunda kategorize edin

su ile ilgili sözler:
okyanus, nehir, göl, şelale

arazi ile ilgili kelimeler:
tepe, orman, ada, plaj, dağ, çöl


Fill in the blanks using the words below. One is extra.

1. In Japan, people have very strong buildings because they often have earthquakes.
2. When there is drought, the land dries and crops die.
3. The hurricane damages the roof of the buildings in the West Atlantic Ocean very often.
4. After the flood, the water goes down and the land usually dries in weeks.
5. A small snowball can start a(n) avalanche on the mountains in Peru.
6. When a(n) tsunami comes; high waves hit the coast and kill people in Indonesia.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Aşağıdaki kelimeleri kullanarak boşlukları doldurunuz. Biri ekstra.

1. Japonya’da insanlar çok sağlam binalara sahip çünkü sık sık deprem oluyor.
2. Kuraklık olduğunda toprak kurur ve ürünler ölür.
3. Kasırga, Batı Atlantik Okyanusu’ndaki binaların çatılarına çok sık zarar veriyor.
4. Selden sonra sular alçalır ve toprak genellikle haftalar içinde kurur.
5. Küçük bir kartopu Peru dağlarında bir çığ başlatabilir.
6. Bir tsunami geldiğinde; Endonezya’da yüksek dalgalar kıyıya vuruyor ve insanları öldürüyor.


Match the words below to make collocations.
ANSWER
1. e
2. f
3. a
4. c
5. b
6. d

1. heavy a) disasters
2. safety b) banks
3. natural c) drills
4. earthquake d) eruptions
5. river e) rains
6. volcanic f) rules

Read the statements below and use the collocations in exercise 3 to define them.
ANSWER
1. natural disasters
2. volcanic eruptions
3. heavy rains
4. river banks
5. safety rules
6. earthquake drills

1. They are quick, wild and terrible events in nature.
2. The mountain explodes and hot materials come out.
3. They are very large amounts of water drops from clouds.
4. It is the land along the edge of a river.
5. These are laws to lower the risk of danger or injury for people.
6. They are plans for training people to prepare for disasters.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Eşdizimlilik yapmak için aşağıdaki kelimeleri eşleştirin.
CEVAP
1.e
2. f
3 A
4.c
5.b
6. gün

1. ağır a) felaketler
2. güvenlik b) banklar
3. doğal c) matkaplar
4. deprem d) patlamalar
5. nehir e) yağmurlar
6. volkanik f) kuralları

Aşağıdaki ifadeleri okuyun ve bunları tanımlamak için alıştırma 3’teki eşdizimleri kullanın.
Cevap
1. doğal afetler
2. volkanik patlamalar
3. şiddetli yağmurlar
4. nehir kıyıları
5. güvenlik kuralları
6. deprem tatbikatları

1. Doğada hızlı, vahşi ve korkunç olaylardır.
2. Dağ patlıyor ve sıcak maddeler çıkıyor.
3. Bulutlardan düşen çok büyük miktardaki su damlalarıdır.
4. Bir nehir kenarındaki arazidir.
5. Bunlar, insanlar için tehlike veya yaralanma riskini azaltan yasalardır.
6. İnsanları afetlere hazırla

Diğer sayfaların cevaplarını gör

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir