9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 30 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Ders kitabı sayfa 30 Cevaplar MEB Yayınları konusunu TEEN WISE WORKBOOK 3. ünite sayfa 30Cevapları MEB Yayınları”  9. sınıf ders kitabı 3. ünite My Environment ünitesi cevapları sayfa 30 otuz cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 30 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Read Robbie’s e-mail from a summer camp. Match a-c with the parts of his e-mail.
ANSWER
a) 3
b) 1
c) 2

a) is the writer’s opinion about the camp life.
b) says where they are.
c) gives information about their daily routines at the camp.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Robbie’nin bir yaz kampından e-postasını okuyun. a-c’yi e-postasının bölümleriyle eşleştirin.
CEVAP
bir) 3
b) 1
c) 2

a) yazarın kamp hayatı hakkındaki görüşüdür.
b) nerede olduklarını söyler.
c) Kamptaki günlük rutinleri hakkında bilgi verir.


1. Hi Scott!
Guess where I am! I am at Camp Rocky. It’s in Plymouth. It’s really big and we are in a great park near a lake.

2. The day starts very early; at 6:00 a.m.! There are about 38 of us here, 33 teenagers and 5 leaders.
We quickly tidy our tents and make our beds. We have breakfast in a huge barn. I often have an omelette with tomatoes. It’s delicious. After breakfast, we do our activities. All the activities start at 9 a.m. We usually go rock climbing in the morning and canoeing in the afternoon. We have to wear our helmets when we use the canoes. Our canoe team is great. Around 12, it’s lunchtime and we become really hungry. We always cook our lunch on a campfire by ourselves and usually eat what we eat at home, but sometimes we try something new, i.e. burritos. After lunch, we sometimes swim in the lake. Some campers go mountain biking every afternoon, but I rarely join them. I usually go to the computer room and check my e-mails. You know, it’s hard for me to live without computers. At nights, we sometimes have karaoke parties. We have fun. They are really exciting! Finally, we become really tired at 10 p.m. and we have to get up quite early, so we go to our tents to sleep

3. It is a great wilderness camp here. We learn how to survive in nature, make friends with other campers, get fit and enjoy our time. I have memories that will last forever. I must go now. It’s nearly 7 and we’re having dinner in five minutes.
See you soon.
Robbie

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Merhaba Scott!
Nerede olduğumu tahmin et! Camp Rocky’deyim. Plymouth’ta. Gerçekten büyük ve bir gölün yanında harika bir parkın içindeyiz.

2. Gün çok erken başlar; sabah 6:00’da! Burada yaklaşık 38 kişiyiz, 33 genç ve 5 lider.
Hemen çadırlarımızı toplayıp yataklarımızı yapıyoruz. Kocaman bir ahırda kahvaltı yapıyoruz. Sık sık domatesli omlet yerim. Lezzetli. Sabah kahvaltısının ardından aktivitelerimizi yapıyoruz. Tüm aktiviteler sabah 9’da başlıyor. Genellikle sabahları kaya tırmanışına, öğleden sonra kanoya gidiyoruz. Kanoları kullanırken kasklarımızı takmak zorundayız. Kano takımımız harika. 12 civarında öğle yemeği vakti ve gerçekten acıkıyoruz. Öğle yemeğimizi her zaman kamp ateşinde kendimiz pişiririz ve yediklerimizi genellikle evde yeriz ama bazen yeni bir şeyler deneriz, yani burrito. Öğle yemeğinden sonra bazen gölde yüzüyoruz. Bazı kampçılar her öğleden sonra dağ bisikletine binerler ama ben onlara nadiren katılırım. Genelde bilgisayar odasına gider e-postalarıma bakarım. Biliyorsun, bilgisayarsız yaşamak benim için zor. Akşamları bazen karaoke partilerimiz oluyor. Eğleniyoruz. Gerçekten heyecan vericiler! Sonunda, saat 10’da gerçekten yoruluyoruz. ve oldukça erken kalkmamız gerekiyor, bu yüzden uyumak için çadırlarımıza gidiyoruz.

3. Burası harika bir vahşi yaşam kampı. Doğada nasıl hayatta kalacağımızı, diğer kampçılarla arkadaş olmayı, formda kalmayı ve zamanımızın tadını çıkarmayı öğreniyoruz. Sonsuza dek sürecek anılarım var. Ben şimdi gitmeliyim. Saat neredeyse 7 ve beş dakika içinde akşam yemeği yiyoruz.
Yakında görüşürüz.
Robbie


Fill in the blanks with the time expressions in the box. One is extra
ANSWER
1. in the morning
2. at 9:00 a.m.
3. at nights
4. at 6:00 a.m.
5. at 7:00 p.m.
6. at noon
7. in the afternoon

1. They usually go rock climbing in the morning.
2. The campers start doing the sports at 9:00 a.m.
3. They sing songs together at nights
4. Robbie gets up at 6:00 a.m.
5. They have dinner at 7:00 p.m.
6. They meet around a campfire to cook at noon
7. Robbie reads and sends e-mails in the afternoon

Read his e-mail again and write true (T) or false (F).

ANSWER
1. F (There is a lakee)
2. F (The campers do the cleaning)
3. T
4. F (They sometimes try something new)
5. T
6. T

1. There is a river around the camp.
2. The leaders clean the rooms for the campers.
3. You cannot go out in a canoe without a helmet.
4. They always eat soup and salad at lunch.
5. Robbie rarely goes mountain biking.
6. Robbie is tired, but he enjoys the camp.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kutudaki zaman ifadeleriyle boşlukları doldurunuz. Biri ekstra
CEVAP
1. sabah
2. sabah 9:00’da
3. geceleri
4. sabah 6:00’da
5. 19:00’da
6. öğlen
7. öğleden sonra

1. Genellikle sabahları kaya tırmanışına giderler.
2. Kampçılar sabah 9:00’da spor yapmaya başlar.
3. Geceleri birlikte şarkı söylüyorlar
4. Robbie sabah 6:00’da kalkar.
5. Akşam 7’de akşam yemeği yerler.
6. Öğlen yemek pişirmek için kamp ateşinin etrafında buluşurlar.
7. Robbie öğleden sonra e-posta okur ve gönderir

E-postasını tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

CEVAP
1. F (Göl var)
2. F (Temizliği kampçılar yapar)
3. T
4. F (Bazen yeni bir şeyler denerler)
5. T
6. T

1. Kampın çevresinde bir nehir var.
2. Liderler, kampçılar için odaları temizler.
3. Kanoya kasksız çıkamazsınız.
4. Öğle yemeğinde hep çorba ve salata yerler.
5. Robbie nadiren dağ bisikletine biner.
6. Robbie yorgun ama kamptan keyif alıyor.

Diğer sayfaların cevaplarını gör

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir