9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 31 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Ders kitabı sayfa 31 Cevaplar MEB Yayınları konusunu TEEN WISE WORKBOOK 3. ünite sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları”  9. sınıf ders kitabı 3. ünite My Environment ünitesi cevapları sayfa 31 otuz cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 31 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

8. Fill in the blanks using am not, isn’t, aren’t, don’t or doesn’t.
ANSWER
1. isn’t
2. am not -don’t
3. don’t
4. aren’t
5. isn’t-doesn’t
6. don’t
7. isn’t-doesn’t

1. ‘Where is Mary? She isn’t at home at the moment.’
2. Please speak slowly. I am not English. I don’t understand you very well.
3. They don’t walk to school every morning. They sometimes ride their bikes.
4. Mary & Sue aren’t in the same school.
5. Bill isn’t a good runner because he doesn’t practise very often.
6. Students don’t use their mobile phones in school.
7. The girl isn’t happy because she doesn’t like her birthday presents.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8. Boşlukları am not, is not, are not, don’t veya not kullanarak doldurun.
CEVAP
1. değil
2. değilim – yapma
3. yapma
4. değil
5. değil-yok
6. yapma
7. değil-yok

1. ‘Mary nerede? Şu anda evde değil.”
2. Lütfen yavaş konuşun. Ben ingiliz değilim. seni çok iyi anlamıyorum
3. Her sabah okula yürüyerek gitmezler. Bazen bisikletlerine binerler.
4. Mary ve Sue aynı okulda değiller.
5. Bill iyi bir koşucu değil çünkü çok sık antrenman yapmıyor.
6. Öğrenciler cep telefonlarını okulda kullanmazlar.
7. Kız, doğum günü hediyelerini beğenmediği için mutlu değil.


9. Fill in the blanks using the correct forms of the verbs below. One is extra.
ANSWER
1. gets dressed
2. go shopping
3. has lunch
4. get up
5. takes a shower
6. brush their teeth
7. works

1. Matt gets dressed for the school before breakfast every morning. He wears his school uniform.
2. Mr. & Mrs. Carter usually go shopping at the weekend. They buy everything they need.
3. The kid has lunch at the school canteen every day. He usually eats a hamburger.
4. I always get up early in the morning because I go to bed early every night.
5. Sara takes a shower for 30 minutes every afternoon.
6. Jane & Ashley brush their teeth three times a day after every meal.
7. Clark works for Hamilton High School. He is an English teacher.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Aşağıdaki fiillerin doğru hallerini kullanarak boşlukları doldurunuz. Biri ekstra.
CEVAP
1. giyinir
2. alışverişe gitmek
3. öğle yemeği yer
4. kalk
5. duş alır
6. dişlerini fırçala
7. işler

1. Matt her sabah kahvaltıdan önce okul için giyinir. Okul üniformasını giyiyor.
2. Bay ve Bayan Carter genellikle hafta sonları alışverişe giderler. İhtiyaç duydukları her şeyi satın alırlar.
3. Çocuk her gün okul kantininde öğle yemeği yer. Genelde hamburger yer.
4. Her gece erken yattığım için her zaman sabah erken kalkarım.
5. Sara her öğleden sonra 30 dakika duş alıyor.
6. Jane & Ashley, her yemekten sonra günde üç kez dişlerini fırçalar.
7. Clark, Hamilton Lisesi’nde çalışıyor. İngilizce öğretmenidir.


Put the words in the correct order and rewrite the sentences.
1. twice / I / a / a / take / week / shower
I takes a shower twice a week.
2. makes / me / usually / a / my / for / mum / cake
My mum usually makes a cake for me.
3. early / up / do / get / always / you
Do you always get up early?
4. cheese / never / with / eats / Julia / pasta
Julia never eats pasta with cheese
5. story / reads / English / rarely / he / an / book
He rarely reads an English story book
6. dance / class / every / I / a / Sunday / take
I take a dance class every Sunday.

Answer the questions about yourself. Use adverbs of frequencies.
1. go swimming?
I rarely go swimming
2. cook dinner?
I never cook dinner
3. ride a bike?
I sometimes ride a bike.
4. go to cinema?
I go to cinema once a month
5. do shopping?
I always do shopping with my mother
6. tidy your room?
I tidy my room once a week.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kelimeleri doğru sıraya koyun ve cümleleri yeniden yazın.
1. iki kez / ben / a / a / al / hafta / duş
Haftada iki kez duş alıyorum.
2. / beni / genellikle / bir / benim / için / annem / kek yapar
Annem genellikle benim için kek yapar.
3. erken / yukarı / yap / al / her zaman / sen
Her zaman erken mi kalkarsın?
4. peynir / asla / ile / yer / Julia / makarna
Julia asla peynirli makarna yemez
5. hikaye / okur / İngilizce / nadiren / o / bir / kitap
Nadiren İngilizce hikaye kitabı okur.
6. dans / sınıf / her / ben / a / Pazar / al
Her pazar dans dersi alıyorum.

Kendinizle ilgili soruları yanıtlayın. Frekans zarflarını kullanın.
1. Yüzmeye gitmek mi?
nadiren yüzmeye giderim
2. akşam yemeği pişirmek?
akşam yemeğini asla pişirmem
3. bisiklet sürmek?
Bazen bisiklete binerim.
4. sinemaya gitmek?
ayda bir sinemaya giderim
5. alışveriş yapıyor musunuz?
Ben her zaman annemle alışveriş yaparım
6. odanı topladın mı?
Haftada bir kez odamı topluyorum.

Diğer sayfaların cevaplarını gör

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir