9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 34 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Ders kitabı sayfa 34 Cevaplar MEB Yayınları konusunu TEEN WISE WORKBOOK 3. ünite sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları”  9. sınıf ders kitabı 3. ünite My Environment ünitesi cevapları sayfa 34 otuz dört cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 34 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Complete the sentences below with can or can’t using the information in the chart.

feed wild animals
climb a mountain
cycle in the desert
swim with sharks

1. Ozan can feed wild animals and he can climb a mountain.
2. Mary can cycle in the desert but she can’t swim with sharks.
3. Jude can’t feed wild animals or he can’t climb a mountain.
4. Ozan can’t cycle in the desert, but Mary and Jude can’t.
5. Jude and Ozan can swim with sharks, but Mary can’t
6. Mary and Jude can’t climb a mountain, but Ozan can

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tablodaki bilgileri kullanarak aşağıdaki cümleleri can or can’t ile tamamlayınız.

vahşi hayvanları beslemek
bir dağa tırman
çölde bisiklet sürmek
köpekbalıklarıyla yüzmek

1. Ozan vahşi hayvanları besleyebilir ve dağa tırmanabilir.
2. Mary çölde bisiklete binebilir ama köpekbalıklarıyla yüzemez.
3. Jude vahşi hayvanları besleyemez veya dağa tırmanamaz.
4. Ozan çölde bisiklete binemez ama Mary ve Jude gidemez.
5. Jude ve Ozan köpek balıklarıyla yüzebilir ama Mary yüzemez
6. Mary ve Jude dağa tırmanamaz ama Ozan tırmanabilir


Write questions and answers with “can”.
1. Ivanka / cycle? Yes, she can.
Can Ivanka cycle?
Yes, she can
2. Judy and Erica / play with dolphins? No,
Can Judy and Erica play with dolphins?
No, they can’t
3. you / sleep in a tent? Yes,
Can you sleep in a tent?
Yes, I can
4. Joseph / make a campfire? No,
Can Joseph make a campfire?
No, he can’t
5. Eva / travel alone?
Can Eva travel alone?
Yes, she can
6. you / go rock climbing? No,
Can you go rock climbing?
No, I can’t

Write the adverbs.
easy easily
hard-hard
bad-badly
good-well
fast-fast
slow-slowly
careful-carefully
beautiful-beautifully
quick-quickly

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Soruları ve cevapları “can” ile yazın.
1. Ivanka / döngü? Evet o yapabilir.
Ivanka bisiklete binebilir mi?
Evet o yapabilir
2. Judy ve Erica / yunuslarla mı oynuyorsunuz? Numara,
Judy ve Erica yunuslarla oynayabilir mi?
Hayır, yapamazlar
3. sen / çadırda mı uyuyorsun? Evet,
Çadırda uyuyabilir misin?
Evet yapabilirim
4. Joseph / kamp ateşi yak? Numara,
Joseph kamp ateşi yakabilir mi?
Hayır, yapamaz
5. Eva / yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
Eva tek başına seyahat edebilir mi?
Evet o yapabilir
6. kaya tırmanışına gidiyor musunuz? Numara,
Kaya tırmanışına gidebilir misin?
hayır yapamam

Zarfları yazınız.
kolay kolayca
zor zor
kötü-kötü
Çok iyi
hızlı hızlı
yavaş yavaş
dikkatle-dikkatle
güzel-güzel
hızlı-hızlı


Choose the correct adjective or adverb from exercise 9 to complete the sentences.
ANSWER
1. easy
2. hard
3. fast
4. beautiful
5.badly
6. carefully.

1. It is an easy / easily route for a cyclist.
2. He worked hard / hardly to be a good mountaineer.
3. The insects move fast / fastly when it is dark in deserts.
4. The lake near the valley is very beautiful / beautifully.
5. Annie cycles bad / badly on sandy roads.
6. Zoo keepers look after the animals careful / carefully.

Write meaningful sentences. Use can and an adverb as in the example.
1. Campers / get up / early.
Campers can get up early
2. Divers / swim and dive / good.
Divers can swim and dive well
3. Park rangers / carry the animals / careful.
Park rangers can carry the animals carefully
4. Fire fighters / put out the fire / easy.
Fire fighters can put out the fire easily
5. Wildlife photographers / wait / quiet.
Wildlife photographers can wait quietly
6. Police officers / drive / fast.
Police officers can drive fast.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri tamamlamak için alıştırma 9’dan doğru sıfatı veya zarfı seçin.
CEVAP
1. kolay
2. zor
3. hızlı
4. güzel
5. kötü
6. dikkatlice.

1. Bir bisikletçi için kolay / kolay bir rota.
2. İyi bir dağcı olmak için çok/çok çalıştı.
3. Çöllerde hava karardığında böcekler hızlı/hızlı hareket eder.
4. Vadinin yakınındaki göl çok güzel / güzel.
5. Annie kumlu yollarda kötü / kötü bisiklet sürüyor.
6. Hayvanat bahçesi bekçileri hayvanlara dikkatli / dikkatli bakarlar.

Anlamlı cümleler yazın. Örnekteki gibi can ve zarf kullanın.
1. Kampçılar / kalk / erken.
Kampçılar erken kalkabilir
2. Dalgıçlar / yüzün ve dalın / iyi.
Dalgıçlar iyi yüzebilir ve dalış yapabilir
3. Korucuları park edin / hayvanları taşıyın / dikkatli olun.
Park bekçileri hayvanları dikkatli bir şekilde taşıyabilir
4. İtfaiyeciler / yangını söndür / kolay.
İtfaiyeciler yangını kolayca söndürebilir
5. Yaban hayatı fotoğrafçıları / bekleyin / sessiz olun.
Vahşi yaşam fotoğrafçıları sessizce bekleyebilir
6. Polis memurları / araba / hızlı.
Polis memurları hızlı sürebilir.

Diğer sayfaların cevaplarını gör

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir