9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 35 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Ders kitabı sayfa 35 Cevaplar MEB Yayınları konusunu TEEN WISE WORKBOOK 3. ünite sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları”  9. sınıf ders kitabı 3. ünite My Environment ünitesi cevapları sayfa 35 otuz beş  cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 35 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Choose the correct option. Choose the correct option.
ANSWER
1. thrilling
2. annoying
3. unpleasant
4. challenging
5.  unusual
6. exhausting
7. creative
breathtaking

1. This book is a thrilling/ boring adventure story. I enjoy reading it.
2. John can’t stand amazing/ annoying people. He never talks to them.
3. There is an unpleasant/unrealistic smell in the room. Open the window, please.
4. Scuba diving is a boring /challenging activity. I love it.
5. Ellen likes unusual/ cheap clothes. She dresses differently.
6. Cycling is exciting / exhausting. I prefer playing chess.
7. My father is a Creative/ crazy man. He is keen on writing poems.
8. I’m crazy about watching relaxing/ breathtaking movies. I love action scenes.

B. Fiil in the blanks using the correct words from the box.
earthquakes / oceans / beach / hill / deserts / drought / tsunamis / island

1. It’s very hard to find water in the desert. All you can see is sand.
2. Farmers don’t get any crops during a drought. They have hard times.
3. My friend lives on the large Japanese island of Hokkaido. It’s breathtaking.
4. Different types of fish live in the oceans. I want to dive and film them.
5. A lot of people die during earthquakes. Safety rules are important.
6. Their house is on the top of a hill. Climbing is really tiring.
7. tsunamis are large waves after earthquakes.
8. We like spending the day at the beach the in summer.

C. Match the halves to make meaningful sentences.
ANSWER
1. c
2. d
3. b
4. f
5. a
6. e

1. Some people fail not because of misfortune,
2. His ambition is just
3. Doctors tell people
4. I want to take up pilates
5. Brenda trains hard
6. It’s very hot, so

D. Choose the correct options.
ANSWER
1. a
2. b
3. a

1. To allow nature to take its course means
a) to let something happen without trying to control it
b) not to let something happen
2. To be on the edge of one’s seat means
a) sitting on the side of a chair
b) getting very excited by a performance
3. To reach for the moon means .
a) to try to achieve something that is very difficult
b) to do something easily

Put the words in the correct order.Put the words in the correct order.
1. never / early / Jane / wakes up
Jane never wakes up ealry.
2. They / go on picnics / sometimes / in summer
They sometimes go onpicnics in summer
3. she / play / the piano / Does / every day
Does she play the piano every day?
4. you / the dog / Do / often / take / for a walk
Dou you often take the dog for a walk?
5. my teeth / I / before going to bed / always / brush
I always brush my teeth before going to bed.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Doğru seçeneği seçin.Doğru seçeneği seçin.
CEVAP
1. heyecan verici
2. sinir bozucu
3. tatsız
4. zorlu
5. sıra dışı
6. yorucu
7. yaratıcı
nefes kesen

1. Bu kitap heyecanlı/sıkıcı bir macera hikayesi. Okumaktan zevk alıyorum.
2. John şaşırtıcı/sinir bozucu insanlara katlanamaz. Onlarla hiç konuşmuyor.
3. Odada hoş olmayan/gerçek dışı bir koku var. Pencereyi açın lütfen.
4. Aletli dalış sıkıcı/zorlayıcı bir aktivitedir. Bayıldım.
5. Ellen sıra dışı/ucuz kıyafetleri sever. Farklı giyiniyor.
6. Bisiklet sürmek heyecan verici / yorucudur. Satranç oynamayı tercih ederim.
7. Babam Yaratıcı/deli bir adamdır. Şiir yazmaya meraklıdır.
8. Rahatlatıcı/nefes kesici filmler izlemek beni deli ediyor. Aksiyon sahnelerini seviyorum.

B. Kutudan doğru kelimeleri kullanarak boşlukları doldurun.
depremler / okyanuslar / kumsal / tepe / çöller / kuraklık / tsunamiler / ada

1. Çölde su bulmak çok zordur. Görebildiğin tek şey kum.
2. Kuraklık sırasında çiftçiler ürün alamıyor. Zor zamanlar geçiriyorlar.
3. Arkadaşım büyük bir Japon adası olan Hokkaido’da yaşıyor. Nefes kesici.
4. Okyanuslarda farklı balık türleri yaşar. Dalmak ve onları filme almak istiyorum.
5. Depremlerde çok insan ölür. Güvenlik kuralları önemlidir.
6. Evleri bir tepenin üzerindedir. Tırmanmak gerçekten yorucu.
7. Tsunamiler, depremlerden sonra oluşan büyük dalgalardır.
8. Yazın günü kumsalda geçirmeyi severiz.

C. Anlamlı cümleler kurmak için yarımları eşleştirin.
CEVAP
1.c
2. gün
3.b
4. f
5. bir
6.e

1. Bazı insanlar talihsizlik yüzünden başarısız olmaz,
2. Hırsı sadece
3. Doktorlar insanlara söyler
4. Pilates yapmak istiyorum
5. Brenda sıkı çalışıyor
6. Hava çok sıcak

D. Doğru seçenekleri belirleyin.
CEVAP
1 A
2.b
3 A

1. Doğanın kendi yolunda gitmesine izin vermek demek
a) bir şeyi kontrol etmeye çalışmadan olmasına izin vermek
b) bir şeyin olmasına izin vermemek
2. Koltuğunun kenarında olmak demek
a) bir sandalyenin yan tarafında oturmak
b) bir performanstan çok heyecanlanmak
3. Aya ulaşmak demektir.
a) çok zor bir şeyi başarmaya çalışmak
b) bir işi kolayca yapmak

Kelimeleri doğru sıraya koyun.Kelimeleri doğru sıraya koyun.
1. asla / erken / Jane / uyanır
Jane asla erken uyanmaz.
2. Onlar / pikniğe giderler / bazen / yazın
Bazen yazın pikniğe giderler.
3. o / çalar / piyano / yapar / her gün
Her gün piyano çalıyor mu?
4. sen / köpek / Yap / sık sık / al / yürüyüşe çık
Köpeği sık sık yürüyüşe çıkarır mısın?
5. dişlerim / ben / yatmadan önce / her zaman / fırçala
Yatmadan önce daima dişlerimi fırçalarım.

Diğer sayfaların cevaplarını gör

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir