9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 36 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

Bu yazıda “9. sınıf İngilizce Çalışma Ders kitabı sayfa 36 Cevaplar MEB Yayınları konusunu TEEN WISE WORKBOOK 3. ünite sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları”  9. sınıf ders kitabı 3. ünite My Environment ünitesi cevapları sayfa 36 otuz altı  cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 36 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları

F. Fiil in the blanks with the correct form of the verbs in brackets.
1. comes
2. lives
3. gets
4. snows
5. love
6. learn
7. ride
8. spend
9. is
10. enjoys

Henna 1) (come) from Germany. She 2) (live) with her family in a flat. In winter, it 3) (get) dark very early and it 4) (snow) a lot. Most people 5) (love) skiing there. Children 6) (learn) to ski at a very young age. In summer, they 7) (ride) bikes and 8) (spend) most of the day outdoors. Germany 9) (be) a beautiful country. Henna 10) (enjoy) living there.

G. Make questions using the prompts as in the example.
1. Linda’s brother drives fast. (your father) Does your father drive fast?
2. David plays tennis every day. (Jo)
Does Jo play tennis every day?
3. Sarah cleans the house on Wednesdays. (Ann and Sue)
Do ann and Sue clean the house on Wednesdays?
4. My grandmother watches TV in the afternoon. (the children)
Do the children watch TV in the afternoon?
5. I like dancing. (you)
Do you like dancing?

H. Match the questions with the answers.
ANSWER
1. d
2. g
3. h
4. a
5. e
6. c
7. f
8. b

1. Can Daisy run quickly?
2. Do you take the bus to school every day?
3. What time do you start work?
4. What do you do in the evenings?
5. How often do you go to the theatre?
6. Does Harry live in a house or a flat?
7. Do your parents swim regularly?
8. Where do you keep your clothes?

I. Put the lines in the correct order to make a dialogue.
ANSWER
A:3
B:6
A:1
B:4
A:5
B:2
A : Hmm. Actually, I want to talk with you about my grades. I need your help. 3
B : OK, then.6
A : Why don’t we have coffee after school? 1
B : How about meeting on Saturday? 4
A : Good idea!5
B : Well, I’d love to, but I have other plans.2

J. Rewrite the sentences as in the example.
1. He is a good writer. He writes well.
2. Mary is a slow runner.
mary runs slowly
3. They are clever players.
They play cleverly
4. Matilda is a beautiful dancer.
Matilda dances beautifully
5. He is a hard worker.
He works hard
6. She is a bad singer.
She sings badly
7. My father is a careful driver.
My father drives carefully.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

F. Parantez içindeki fiillerin doğru şekliyle boşlukları doldurun.
1. gelir
2. hayatlar
3. alır
4. kar
5. aşk
6. öğrenmek
7. binmek
8. harcamak
9.
10. hoşlanır

Kına 1) Almanya’dan (gel). O 2) ailesiyle birlikte bir dairede (yaşıyor). Kışın hava çok erken 3) (karar) ve çok 4) (kar) olur. Çoğu insan 5)(aşk) orada kayak yapıyor. Çocuklar 6) Çok küçük yaşta kayak yapmayı (öğrenirler). Yazın 7) bisiklete binerler ve günün çoğunu dışarıda 8) (geçirirler). Almanya 9) güzel bir ülke (olmak). Kına 10) Orada yaşamaktan (zevk almak).

G. Örnekteki gibi istemleri kullanarak sorular yapın.
1. Linda’nın erkek kardeşi hızlı araba kullanıyor. (baban) Baban hızlı araba kullanır mı?
2. David her gün tenis oynar. (Jo)
Jo her gün tenis oynar mı?
3. Sarah çarşamba günleri evi temizler. (Ann ve Sue)
Ann ve Sue çarşamba günleri evi temizler mi?
4. Büyükannem öğleden sonra televizyon izliyor. (çocuklar)
Çocuklar öğleden sonra televizyon izliyor mu?
5. Dans etmeyi severim. (sen)
Dans etmeyi sever misin?

H. Soruları cevaplarla eşleştirin.
CEVAP
1. gün
2.g
3. saat
4. bir
5.e
6.c
7. f
8.b

1. Daisy hızlı koşabilir mi?
2. Her gün okula otobüsle mi gidersiniz?
3. Ne zaman işe başlıyorsunuz?
4. Akşamları ne yaparsınız?
5. Ne sıklıkla tiyatroya gidersiniz?
6. Harry bir evde mi yoksa bir apartman dairesinde mi yaşıyor?
7. Ailen düzenli olarak yüzüyor mu?
8. Giysilerinizi nerede tutuyorsunuz?

I. Diyalog kurmak için satırları doğru sıraya koyun.
CEVAP
A:3
B:6
A:1
B:4
A:5
B:2
C: Hmm. Aslında, seninle notlarım hakkında konuşmak istiyorum. Yardımınıza ihtiyaçım var. 3
B : Tamam o zaman.6
A: Neden okuldan sonra kahve içmiyoruz? 1
B: Cumartesi günü buluşmaya ne dersin? 4
A : İyi fikir!5
B: Çok isterdim ama başka planlarım var.2

J. Cümleleri örnekteki gibi yeniden yazınız.
1. İyi bir yazardır. İyi yazıyor.
2. Mary yavaş koşucudur.
mary yavaş koşar
3. Zeki oyunculardır.
zekice oynuyorlar
4. Matilda güzel bir dansçı.
Matilda çok güzel dans ediyor
5. Çalışkandır.
O çok çalışıyor
6. Kötü bir şarkıcıdır.
Kötü şarkı söylüyor
7. Babam dikkatli bir sürücüdür.
Babam dikkatli sürer.

Diğer sayfaların cevaplarını gör

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir