9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 48 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 48 9. sınıf İngilizce çalışma öğrenci kitabı ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 5. ünite Sayfa 48 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 48

SAYFA 48 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Decide if the sentences are right or wrong. Correct the wrong ones.
1. I don’t know Puerto Rico very well.
2. Can you hear these people? Which language do they talk?
3. I am usually having my holidays in Japan.
4. Fasten your seat belt. The plane is departing.
5. Do they speak English in Ghana?
6. Maria is in Montréal. She learns French.

ANSWER
1. right
2. wrong-are talking
3. wrong-have
4. right
5. right
6. wrong-is wearing

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğuna karar verin. Yanlışları düzeltin.
1. Porto Riko’yu çok iyi bilmiyorum.
2. Bu insanları duyabiliyor musunuz? Hangi dili konuşuyorlar?
3. Tatillerimi genellikle Japonya’da geçiririm.
4. Emniyet kemerinizi bağlayın. Uçak kalkıyor.
5. Gana’da İngilizce konuşuyorlar mı?
6. Maria, Montréal’de. Fransızca öğreniyor.

CEVAP
1. sağ
2. yanlış konuşmak
3. yanlış
4. sağ
5. sağ
6. yanlış giyiyor


Choose the correct word to complete the sentences.Choose the correct word to complete the sentences.1.

ANSWER
1. goes
2. are working
3. doesn’t
4. isn’t snowing
5. are
6. is blowing

1. Eric always goes to Jamaica in winter for the sun.
2. Today they, are working home because of the heavy rain.
3. My mother doesn’t like to drive when it’s foggy.
4. It doesn’t isn’t snowing now. Let’s go out for a walk.
5. The tourists are still waiting for the snow to stop.
6. Look! The wind is blowing the leaves from the trees.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri tamamlamak için doğru kelimeyi seçin. Cümleleri tamamlamak için doğru kelimeyi seçin.1.

CEVAP
1. gider
2. çalışıyor
3. yok
4. kar yağmıyor
5. vardır
6. esiyor

1. Eric kışın güneşlenmek için hep Jamaika’ya gider.
2. Bugün yoğun yağmur nedeniyle evde çalışıyorlar.
3. Annem sisli havalarda araba kullanmayı sevmez.
4. Şu anda kar yağmıyor. Yürüyüşe çıkalım.
5. Turistler hala karın durmasını bekliyor.
6. Bak! Rüzgar ağaçların yapraklarını savuruyor.


Choose the correct conjunctions in brackets to join the sentences.

1. More than a million people live in Shanghai. It’s the most crowded city in the world. (so / but)
More than a million people live in Shanghai so it’s the most crowded city in the world.
2. Milan is a trade centre. There are many international fairs every year. (but/ because)

Milan is a trade centre because there are many international fairs every year.

3. Las Vegas is a fun city. You can see Hoover Dam there. (but/ and)

Las Vegas is a fun city and you can see Hoover Dam there.

4. There are a lot of poor people in Mumbai. The world’s most expensive house is there. (but/ so)

There are a lot of poor people in Mumbai but the world’s most expensive house is there.

Read the answers. Then write questions using the prompts in the present simple or present continuous.

1. it / rain / a lot / İzmir
A: Does it rain a lot in İzmir?
B: Yes, it does. But it rarely snows there.
2. it / rain / at the moment
A: Is it raining at the moment?
B: No, it’s sunny at the moment.
3. you / live / Bogota
A: Do you live in Bogota?
B: Yes, I live there with my family.
4. Why / you / live / hotel room
A: Why are you living in a hotel room?
B: Because they are decorating my house.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri birleştirmek için parantez içindeki doğru bağlaçları seçin.

1. Şanghay’da bir milyondan fazla insan yaşıyor. Dünyanın en kalabalık şehridir. (yani ama)
Şanghay’da bir milyondan fazla insan yaşıyor, bu yüzden dünyanın en kalabalık şehri.
2. Milano bir ticaret merkezidir. Her yıl birçok uluslararası fuar düzenlenmektedir. (ama çünkü)

Milano bir ticaret merkezi çünkü her yıl birçok uluslararası fuar düzenleniyor.

3. Las Vegas eğlenceli bir şehirdir. Orada Hoover Barajı’nı görebilirsiniz. (ama ve)

Las Vegas eğlenceli bir şehir ve orada Hoover Barajı’nı görebilirsiniz.

4. Mumbai’de bir sürü fakir insan var. Dünyanın en pahalı evi orada. (ama/ yani)

Mumbai’de bir sürü fakir insan var ama dünyanın en pahalı evi orada.

Cevapları okuyun. Daha sonra şimdiki zamandaki basit veya şimdiki zamandaki istemleri kullanarak sorular yazın.

1. çok / yağmur / çok / İzmir
A: İzmir’de çok yağmur yağar mı?
B: Evet, öyle. Ama orada nadiren kar yağar.
2. o / yağmur / şu anda
A: Şu anda yağmur yağıyor mu?
B: Hayır, şu anda hava güneşli.
3. sen / canlı / Bogota
A: Bogota’da mı yaşıyorsunuz?
B: Evet, orada ailemle yaşıyorum.
4. Neden / sen / yaşıyor / otel odası
A: Neden bir otel odasında yaşıyorsun?
B: Çünkü evimi süslüyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir