9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 7 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Erkad Yayıncılık 

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 7 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 7 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Erkad Yayıncılık

SAYFA 7 CEVAPLAR VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

THEME 1 STUDYING ABROAD

1. Read the text and fill in the blanks.

Adda, mother, 45, accountant
Nicholas, father, 47, lawyer
Belinda, grandmother, 67, housewife
Betty, sister, 12, student
Lion, grandfather, retired

Hello, I’m Robin. I’m 10 and I’m a student. This is my family. We live in California. Nicholas is my father. He is 47 and he is a lawyer. He defends people in court and gives legal advice. My grandfather’s name is Lion. He is 68 and he is retired. Belinda is Lion’s wife. She is 67 and she is a housewife. I love my grandparents. My mother, Adda is an accountant. She is 45. She works in a company’s accounting department. Betty is my sister. She is 12 and she is a student. We are a happy family.

2. Read the text again and fill in the blanks with the words below.

husband, mother, son, sister, wife, brother

1. Belinda is Lion’s WIFE
2. Adda is Robin’s MOTHER
3. Nicholas is Belinda’s SON
4. Betty is Robin’s SISTER
5. Nicholas is Adda’s HUSBAND
6. Robin is Betty’s BOTHER

TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

TEMA 1 YURT DIŞINDA EĞİTİM

1. Metni okuyun ve boşlukları doldurun.

Adda, anne, 45, muhasebeci
Nicholas, baba, 47, avukat
Belinda, büyükanne, 67, ev hanımı
Betty, kız kardeş, 12, öğrenci
Aslan, dede, emekli

Merhaba ben Robin. 10 yaşındayım ve öğrenciyim. Bu benim ailem. Kaliforniya’da yaşıyoruz. Nicholas benim babamdır. 47 yaşında ve avukattır. İnsanları mahkemede savunur ve hukuki tavsiyelerde bulunur. Dedemin adı Aslan. 68 yaşında ve emeklidir. Belinda, Lion’un karısıdır. 67 yaşında ve ev hanımıdır. Büyükanne ve büyükbabamı seviyorum. Annem Adda bir muhasebecidir. 45 yaşında. Bir şirketin muhasebe bölümünde çalışıyor. Betty benim kız kardeşim. 12 yaşında ve öğrencidir. Biz mutlu bir aileyiz.

2. Metni tekrar okuyun ve boşlukları aşağıdaki kelimelerle doldurun.

koca, anne, oğul, kız kardeş, karı, erkek kardeş

1. Belinda Aslanın Karısı
2. Adda, Robin’in ANNESİ
3. Nicholas, Belinda’nın OĞLU
4. Betty, Robin’in KARDEŞİ
5. Nicholas, Adda’nın KOCASI
6. Robin, Betty’nin KARDEŞİ

Diğer sayfaların cevaplarını gör 9. sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri Erkad Yayıcılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir