9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

Cevaplar büyük harfle yazılmıştır.

Fill in the blanks with the suitable words from section 3

e.g. Ankara is the capital of Türkiye

1. The Eiffel Tower is in FRANCE
2. Rice and Sushi are traditional JAPANESE foods.
3. People speak GERMAN in Germany.
4. Sirtaki is a traditional GREEK dance.
5. The Statue of Liberty is in THE USA.
6. Many INDIAN people don’t eat beef in India.

5. Complete the sentences with the phrases below

1 . I’m from Türkiye. WHAT ABOUT YOU Yoko?
2. My brother speaks two foreign LANGUAGES
3. Tokyo is the capital city of JAPAN
4. JAPANESE is very difficult but Alex can speak it.
5. WHAT’S UP, Tim? You look happy.

How often do you meet new people? Where do you usually meet new people?
I meet two or three new people a week.
I usually meet them at school and in courses.

6. Read the dialogue and fill in the blanks with the questions below.

Max : Hello. I’m Max 1 WHAT IS YOUR NAME ?
Hans : My name is Hans.
Max : Nice to meet you.
Hans : Nice to meet you, too.
Max : 2 ARE YOU A NEW STUDENT HERE?
Hans : Yes, I am.
Max : 3 WHERE ARE YOU FROM?
Hans : I’m from Germany.
Max : How old are you?
Hans : I’m fourteen.
Max : 4 WHICH LANGUAGES CAN YOU SPEAK ?
Hans : German and Italian.
Max : Can you speak any English?
Hans : Just a little. I’m here to improve my English.
Max : Oh, I’m late for the bus. See you later.
Hans : See you later.

Listen to the recording and check your answers.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Boşlukları 3. bölümdeki uygun kelimelerle doldurun

Örneğin. Ankara Türkiye’nin başkentidir

1. Eyfel Kulesi FRANSA’dadır
2. Pirinç ve Suşi geleneksel JAPON yemekleridir.
3. Almanya’da insanlar ALMANCA konuşuyor.
4. Sirtaki geleneksel bir Yunan dansıdır.
5. Özgürlük Anıtı ABD’dedir.
6. Hindistan’da pek çok Hintli sığır eti yemiyor.

5. Cümleleri aşağıdaki ifadelerle tamamlayın

1. Ben Türkiyeliyim. Peki ya sen Yoko?
2. Kardeşim iki yabancı dil konuşuyor
3. Tokyo JAPONYA’nın başkentidir
4. JAPONCA çok zor ama Alex konuşabiliyor.
5. NE OLUYOR Tim? Mutlu görünüyorsun.

Ne sıklıkla yeni insanlarla tanışırsınız? Yeni insanlarla genellikle nerede tanışırsınız?
Haftada iki ya da üç yeni insanla tanışıyorum.
Onlarla genellikle okulda ve kurslarda tanışırım.

6. Diyaloğu okuyun ve aşağıdaki sorularla boşlukları doldurun.

Maksimum: Merhaba. Ben Max 1 ADINIZ NE?
Hans: Benim adım Hans.
Max: Tanıştığımıza memnun oldum.
Hans: Ben de seninle tanıştığıma memnun oldum.
Max : 2 BURADA YENİ ÖĞRENCİ MİSİNİZ?
Hans: Evet öyleyim.
Maksimum : 3 NERELİNİZ?
Hans: Ben Almanyalıyım.
Max: Kaç yaşındasın?
Hans: On dört yaşındayım.
Max: 4 HANGİ DİLLERİ KONUŞABİLİRSİNİZ?
Hans: Almanca ve İtalyanca.
Max: Biraz İngilizce konuşabiliyor musun?
Hans: Birazcık. İngilizcemi geliştirmek için buradayım.
Max: Ah, otobüse geç kaldım. Sonra görüşürüz.
Hans: Sonra görüşürüz.

Kaydı dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

Diğer sayfaların cevapları 9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir