9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9-10 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9-10 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9-10 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Erkad Yayıncılık

SAYFA 9 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

FUNCTIONS
• Meeting new people and introducing oneself and family members
• Talking about possessions
• Asking for and giving directions

ÇEVİRİSİ

Amaçlar
• Yeni insanlarla tanışmak ve kendini ve aile üyelerini tanıtmak
• Eşyalar hakkında konuşmak
• Yol tarifi istemek ve vermek

SAYFA 10 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ VE CEVAPLARI

1A NICE TO MEET YOU
1 Match the countries in the boxes with the flags. There is one extra flag.
1 Türkiye 2 France 3 Italy 4 Germany 5 Spain 6 China 7 Russia 8 India 9 the USA 10 England

ÇEVİRİSİ

1A SENİNLE TANIŞTIĞIMIZA MEMNUN OLDUM
1 Kutulardaki ülkeleri bayraklarla eşleştirin. Fazladan bir bayrak daha var.
1 Türkiye 2 Fransa 3 İtalya 4 Almanya 5 İspanya 6 Çin 7 Rusya 8 Hindistan 9 ABD 10 İngiltere

2. Listen to the recording and fill in the blanks with the languages spoken in each country.

Kaydı dinleyin ve boşlukları her ülkede konuşulan dillerle doldurun

CEVAP

1. English 3. French 5. German 7. Russian 9. English
2. Turkish 4. Italian 6. Hindi 8. Chinese 10. Spanish

3. Fill in the blanks in the table

Tablodaki boşlukları doldurunuz

1. German 3. American 5. English 7. Greek 9. Italian
2. French 4. Japan 6. Spanish 8. Russia 10. India

BEST YOU KNOW THIS
“Nationality” is the name that we use for people from the country.
The name of the nationality and the name of the language are usually the same word.

ÇEVİRİSİ
BUNU EN İYİ SEN BİLİRSİN

“Milliyet”, o ülkeden insanlar için kullandığımız isimdir.
Milliyetin adı ile dilin adı genellikle aynı kelimedir.

Diğer sayfaların cevapları – 9. sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir