9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51-52 Cevaplar ve Türkçe Çevirisi Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 51-52  9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.  9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 4. ünite Sayfa 51-52 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51-520 Cevaplar ve Türkçe Çevirisi

Sayfa 51

11. Read the text again and write true (T) or false (F).
ANSWER
1. F
2. T
3. T
4. T
5. F
6. F

1. IQ is the most important thing for success.
2. When you work hard, you can be successful.
3. Everyone has different abilities.
4. Natasha Demkina says that she can tell people’s illnesses.
5. Master Zhou teaches people Kung Fu to cure their illnesses.
6. Wim Hof broke the world record when he ran marathon over snow.

12. Answer: What is the main idea of the text?
If you have determination, you can succeed in every subject

Idiom Time
See through something or someone:
1. to see deep into something or someone
e.g.
With X-rays, they can see through your body.
Can you see through the window?
2. to understand the nature of someone or something
e.g.
You made this plan to make money for you, not to help people. I can see through it. I’m
not a fool!

Writing Time

13. Find out and write about a person with different / unusual abilities.

e.g.
Rathakrishnan Velu from Malaysia can pull weights of over 200 tonnes with his teeth. When he channels all his power to his teeth, he can do it. He learned it from an Indian man when he was 14

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11. Metni tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
CEVAP
1. F
2. T
3. T
4. T
5. F
6. F

1. Başarı için en önemli şey IQ’dur.
2. Çok çalıştığınızda başarılı olabilirsiniz.
3. Herkesin farklı yetenekleri vardır.
4. Natasha Demkina, insanların hastalıklarını söyleyebildiğini söylüyor.
5. Usta Zhou, insanlara hastalıklarını iyileştirmeleri için Kung Fu öğretir.
6. Wim Hof kar üzerinde maraton koşarak dünya rekoru kırdı.

12. Cevap: Metnin ana fikri nedir?
Azminiz varsa her konuda başarılı olabilirsiniz.

Deyim Zamanı
Bir şeyi veya birini görün:
1. bir şeyin veya birinin derinliklerini görmek
Örneğin.
X-ışınları ile vücudunuzun içini görebilirler.
Pencereden görebiliyor musun?
2. birinin veya bir şeyin doğasını anlamak
Örneğin.
Bu planı insanlara yardım etmek için değil, kendin için para kazanmak için yaptın. Bunu görebiliyorum. Ben
aptal değil!

Yazma Süresi

13. Farklı / sıra dışı yeteneklere sahip bir kişiyi bulun ve hakkında yazın.

Örneğin.
Malezyalı Rathakrishnan Velu, dişleriyle 200 tonun üzerindeki ağırlıkları kaldırabilir. Tüm gücünü dişlerine kanalize ettiğinde, bunu yapabilir. 14 yaşındayken Hintli bir adamdan öğrendi.


Sayfa 52

14. Answer: What does a zoo keeper do?
Answer
He/She takes care of the animals at the zoo

15. Listen to the text and answer: What days does the zookeeper work?
Answer
She works from Tuesday to Sunday. She doesn’t work on Mondays.

16.Listen again and complete the sentences.

1. Shelia, the zoo keeper, works from 7in the morning to 4 in the afternoon.
2. Keepers check on the animals at 7.30
3. They feed the animals at 9 o’clock.
4. They play with the animals at noon.
5. Sheila does gardening in the afternoon/on Monday afternoon.
6. Sheila’s family come together at dinner time (every evening)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

14. Cevap: Hayvanat bahçesi bekçisi ne iş yapar?
Cevap
Hayvanat bahçesindeki hayvanlarla ilgilenir.

15. Metni dinleyin ve cevaplayın: Hayvan bekçisi hangi günlerde çalışıyor?
Cevap
Salıdan Pazara kadar çalışıyor. Pazartesi günleri çalışmıyor.

16.Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

1. Hayvanat bahçesi bekçisi Shelia sabah 7’den öğleden sonra 4’e kadar çalışıyor.
2. Bakıcılar 7.30’da hayvanları kontrol eder.
3. Hayvanları saat 9’da beslerler.
4. Öğlen hayvanlarla oynarlar.
5. Sheila öğleden sonra/Pazartesi öğleden sonra bahçıvanlıkla uğraşıyor.
6. Sheila’nın ailesi akşam yemeğinde bir araya geliyor (her akşam)

Diğer sayfaların cevapları ve Türkçe çevirisini gör

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir