9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 53 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 4. ünite Sayfa 53Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 53

SAYFA 53 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. How often do they feed the animals?
They feed the animals once a day.
2. How much meat can a tiger eat in a single day?
2. A tiger can eat about 7-8 kilos of meat in a single day
3. How often does a vet give a check up to the animals?
A vet gives a check up to the animals twice a week..
4. What does Sheila do on Mondays?
She gets up early and runs a couple of miles to clear her body and head. She does gardening in the afternoon.
5. What can’t Sheila do?
She can’t cook delicious meals.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

17. Bu soruları yanıtlayın.

1. Hayvanları ne sıklıkla beslerler?
Hayvanları günde bir kez beslerler.
2. Bir kaplan bir günde ne kadar et yiyebilir?
2. Bir kaplan bir günde yaklaşık 7-8 kilo et yiyebilir
3. Veteriner, hayvanları ne sıklıkla kontrol eder?
Veteriner haftada iki kez hayvanları kontrol eder..
4. Sheila pazartesileri ne yapar?
Erken kalkar ve vücudunu ve kafasını temizlemek için birkaç mil koşar. Öğleden sonra bahçıvanlık yapıyor.
5. Sheila ne yapamaz?
Lezzetli yemekler pişiremez.


Speaking Time

18. Talk about your abilities.

Reading Time

19. Answer: Does climate change increase natural events? What do you think?
20. Read the paragraph, the newspaper extracts and the word definitions. Then, find the words that match the definitions.

a. size, volume : magnitude
b. cause, activate: trigger
c. a place to stay away from bad weather or danger: shelter
d. a person harmed, killed or injured in a crime, accident or disaster: victim

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

konuşma zamanı

18. Yetenekleriniz hakkında konuşun.

Okuma zamanı

19. Cevap: İklim değişikliği doğa olaylarını artırır mı? Ne düşünüyorsun?
20. Paragrafı, gazeteden alıntıları ve kelime tanımlarını okuyun. Ardından, tanımlarla eşleşen kelimeleri bulun.

a. büyüklük, hacim: büyüklük
B. neden, etkinleştir: tetik
C. kötü hava veya tehlikeden uzak duracak yer: barınak
D. bir suç, kaza veya felakette zarar gören, ölen veya yaralanan kişi: kurban


What can we do to prevent natural disasters?

A natural disaster is a natural process and we cannot stop it by making certain preparations, but we can reduce the magnitude of the loss of life and the damage to property. First of all, we should reduce global warming because global warming is increasing the risk of extreme weather events. Extreme weather events cause droughts, flooding, avalanches, heatwaves, etc. It can even trigger earthquakes and hurricanes. Human beings also destroy the natural environment while they are building cities. If we use natural sources wisely and plant trees to prevent landslides, we will protect the environment. Natural disasters occur almost daily. Here are two examples of natural disaster news:

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Doğal afetleri önlemek için neler yapabiliriz?

Doğal afet, doğal bir süreçtir ve belirli hazırlıklar yaparak onu durduramayız, ancak can kaybının büyüklüğünü ve mala verilen zararı azaltabiliriz. Öncelikle küresel ısınmayı azaltmalıyız çünkü küresel ısınma aşırı hava olaylarının riskini artırıyor. Aşırı hava olayları kuraklık, sel, çığ, sıcak hava dalgaları vb. neden olur. Hatta depremleri ve kasırgaları tetikleyebilir. İnsanlar şehirleri inşa ederken aynı zamanda doğal çevreyi de tahrip etmektedirler. Doğal kaynakları akıllıca kullanırsak ve heyelanları önlemek için ağaç dikersek çevreyi korumuş oluruz. Doğal afetler hemen her gün meydana gelmektedir. İşte doğal afet haberlerine iki örnek:

One Comment on “9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir