9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 52 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 4. ünite Sayfa 52Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 52

SAYFA 52 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

14. Answer: What does a zoo keeper do?
15. Listen to the text and answer: What days does the zookeeper work?

16.Listen again and complete the sentences.

1. Shelia, the zoo keeper, works from 7 in the morning to 4 in the afternoon
2. Keepers check on the animals at 7:30
3. They feed the animals at 9 o’clock
4. They play with the animals at noon
5. Sheila does gardening in the afternoon / on Monday afternoon
6. Sheila’s family come together at dinner time (every evening)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

14. Cevap: Bir hayvanat bahçesi bekçisi ne yapar?

15. Metni dinleyin ve cevaplayın: Hayvan bakıcısı hangi günlerde çalışır?

16.Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

1. Hayvanat bahçesi bekçisi Shelia sabah 7’den öğleden sonra 4’e kadar çalışıyor
2. Bekçiler hayvanları saat 7:30’da kontrol ediyor
3. Hayvanları saat 9’da beslerler
4. Öğlenleri hayvanlarla oynuyorlar
5. Sheila öğleden sonra / Pazartesi öğleden sonra bahçe işleri yapıyor
6. Sheila’nın ailesi akşam yemeğinde bir araya gelir (her akşam)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir