9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 51 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 4. ünite Sayfa 51Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 51

SAYFA 51 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11. Read the text again and write true (T) or false (F).

1. IQ is the most important thing for success.
2. When you work hard, you can be successful.
3. Everyone has different abilities.
4. Natasha Demkina says that she can tell people’s illnesses.
5. Master Zhou teaches people Kung Fu to cure their illnesses.
6. Wim Hof broke the world record when he ran marathon over snow

ANSWER
1. F
2.T
3.T
4.T
5.F
6. F

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11. Metni tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

1. IQ başarı için en önemli şeydir.
2. Çok çalıştığınızda başarılı olabilirsiniz.
3. Herkesin farklı yetenekleri vardır.
4. Natasha Demkina, insanların hastalıklarını söyleyebildiğini söylüyor.
5. Usta Zhou, insanlara hastalıklarını iyileştirmeleri için Kung Fu öğretir.
6. Wim Hof, kar üzerinde maraton koşarak dünya rekoru kırdı

CEVAP
1. F
2.T
3.T
4.T
5.F
6. F


12. Answer: What is the main idea of the text?

If you have determination, you can succeed in every subject

Idiom Time
See through something or someone:
1. to see deep into something or someone
e.g.
With X-rays, they can see through your body.
Can you see through the window?
2. to understand the nature of someone or something
e.g.
You made this plan to make money for you, not to help people. I can see through it. I’m not a fool!

Writing Time

13. Find out and write about a person with different/unusual abilities.

e.g.
Rathakrishnan Velu from Malaysia can pull weights of over 200 tonnes with his teeth. When he channels all his power to his teeth, he can do it. He learned it from an Indian man when he was 14.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Cevap: Metnin ana fikri nedir?

Azminiz varsa her konuda başarılı olabilirsiniz.

Deyim Zamanı
Bir şeyin veya birinin içinden bakın:
1. bir şeyin veya birinin derinliklerini görmek
Örneğin.
X-ışınları ile vücudunuzun içini görebilirler.
Pencereden görebiliyor musun?
2. birinin veya bir şeyin doğasını anlamak
Örneğin.
Bu planı insanlara yardım etmek için değil, kendin için para kazanmak için yaptın. Onu görebiliyorum. Ben aptal değilim!

Yazma Süresi

13. Farklı/olağandışı yeteneklere sahip bir kişi bulun ve onun hakkında yazın.

Örneğin.
Malezyalı Rathakrishnan Velu, dişleriyle 200 tondan fazla ağırlığı kaldırabiliyor. Tüm gücünü dişlerine aktardığında bunu yapabilir. 14 yaşındayken Hintli bir adamdan öğrenmiş.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir