9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 4. ünite Sayfa 50Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50

SAYFA 50 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Answer: Are abilities important for success? Why / Why not?

Yes, it is important. It makes it easy for people to achieve.
But talent can be developed.

10. Read the text quickly and answer these questions.

a) What does Natasha Demkina claim?
Natasha Demkina claims that she can see through people’s skin and their organs.

b) What can Master Zhou do?
Master Zhou can heat things with his bare hands.

c) What can Wim Hof do?
Wim Hof can stay in an ice bath and run marathons over snow barefoot and climb the top of Kilimanjaro in shorts.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Cevap: Yetenekler başarı için önemli midir? Neden / Neden olmasın?

Evet, önemli. İnsanların başarıya ulaşmasını kolaylaştırır.
Ancak yetenek geliştirilebilir.

10. Metni hızlıca okuyun ve bu soruları cevaplayın.

a) Natasha Demkina ne iddia ediyor?
Natasha Demkina, insanların derisini ve organlarını görebildiğini iddia ediyor.

b) Usta Zhou ne yapabilir?
Usta Zhou, nesneleri çıplak elleriyle ısıtabilir.

c) Wim Hof ​​ne yapabilir?
Wim Hof ​​bir buz banyosunda kalabilir, çıplak ayakla kar üzerinde maraton koşabilir ve Kilimanjaro’nun zirvesine şortlarla tırmanabilir.


 

Are people born with different abilities? Yes, all people are born with different abilities. But, about 99% of them never come to know the best of their abilities. Some people are born with high IQ. But IQ alone can’t be a measure of success in life. Some people study hard, pass exams or practise a lot and then, they get what they really want to do in life. Well known scientists, sportspeople, artists or movie stars always work hard. Everyone can’t become great because they don’t have the same chances in their lives. Some of them discover their abilities and improve their luck.

Stephen Hawking is a prime example of somebody who was born with disability. He chose to work in the field of Physics and became very very successful. Mather Stover-Ling, an eleven-year-old boy, cannot use his legs. Chanelle Houston’s spine was broken in a car accident and Dr. Jonathan Lessin suffers from Parkinson’s. All three of these individuals can do indoor rock climbing. Some people have unusual abilities. Natasha Demkina, a Russian girl, is called “Girl with X-ray eyes”. She claims that she can see through people’s skin and their organs to diagnose.

Master Zhou is a Thai Chi and Kung Fu master and a Qigong healer. He can heat things with his bare hands. He can dry clay in his hand and bring water to boil. He uses his heating ability to cure tumors, body pain, and some other illnesses. Wim Hof has the world record for the longest time in an ice bath. He can run marathons over snow barefoot and climb the top of Kilimanjaro in shorts. You may ask how this is possible. The answer is simple… It’s their determination

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

İnsanlar farklı yeteneklerle mi doğuyor? Evet, tüm insanlar farklı yeteneklerle doğarlar. Ancak, yaklaşık %99’u yeteneklerinin en iyisini asla bilemez. Bazı insanlar yüksek IQ ile doğarlar. Ancak tek başına IQ hayattaki başarının bir ölçüsü olamaz. Bazı insanlar çok çalışır, sınavları geçer veya çok pratik yapar ve sonra hayatta gerçekten yapmak istediklerini elde ederler. Tanınmış bilim adamları, sporcular, sanatçılar veya film yıldızları her zaman çok çalışırlar. Herkes harika olamaz çünkü hayatlarında aynı şansa sahip değiller. Bazıları yeteneklerini keşfeder ve şanslarını arttırır.

Stephen Hawking, doğuştan engelli birinin en iyi örneğidir. Fizik alanında çalışmayı seçti ve çok başarılı oldu. On bir yaşında bir çocuk olan Mather Stover-Ling bacaklarını kullanamaz. Chanelle Houston’ın omurgası bir araba kazasında kırıldı ve Dr. Jonathan Lessin Parkinson hastası. Bu bireylerin üçü de kapalı kaya tırmanışı yapabilir. Bazı insanların sıra dışı yetenekleri vardır. Rus bir kız olan Natasha Demkina, “Röntgen gözlü kız” olarak adlandırılıyor. Teşhis için insanların derisini ve organlarını görebildiğini iddia ediyor.

Usta Zhou, bir Tay Chi ve Kung Fu ustası ve bir Çigong şifacısıdır. Çıplak elleriyle bir şeyleri ısıtabilir. Elinde kili kurutabilir ve suyu kaynatabilir. Tümörleri, vücut ağrılarını ve diğer bazı hastalıkları iyileştirmek için ısıtma yeteneğini kullanır. Wim Hof, bir buz banyosunda en uzun süre kalma dünya rekoruna sahip. Çıplak ayakla kar üzerinde maraton koşabilir ve Kilimanjaro’nun zirvesine şortla tırmanabilir. Bunun nasıl mümkün olduğunu sorabilirsiniz. Cevap basit… Bu onların kararlılığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir