9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 69 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 5. ünite Sayfa 69 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 69

SAYFA 69 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Choose the correct options that explain the words in bold.
ANSWER
1.a
2.b
3.a
4.b
5.a

1. Mr. Simpson is always generous to poor people. He regularly donates money to the charity.
a) willing to give money b) unwilling to give money
2. I really trust John. He seems so sincere.
a) dishonest b) honest
3. Mary is jealous of her friend’s good look. She doesn’t want to go out with her.
a) envious b) friendly
4. Do I look ridiculous in this red dress? Shall I take it off?
a) stubborn b) funny
5. Linda is a down-to-earth sort of woman. Her plans and expectations are very reasonable.a) practical and sensible b) impractical and insensible

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kelimeleri kalın olarak açıklayan doğru seçenekleri seçin.
CEVAP
1 A
2.b
3 A
4.b
5.a

1. Bay Simpson, fakir insanlara karşı her zaman cömerttir. Düzenli olarak hayır kurumuna para bağışlar.
a) para vermeye istekli b) para vermeye isteksiz
2. John’a gerçekten güveniyorum. Çok samimi görünüyor.
a) dürüst olmayan b) dürüst
3. Mary, arkadaşının yakışıklılığını kıskanıyor. Onunla çıkmak istemiyor.
a) kıskanç b) arkadaş canlısı
4. Bu kırmızı elbisenin içinde gülünç mü görünüyorum? çıkarayım mı?
a) inatçı b) komik
5. Linda gerçekçi bir kadındır. Planları ve beklentileri çok makul.a) pratik ve mantıklı b) pratik ve mantıksız


4 Listen to Kate and Jake talking about their favourite actors. Choose the correct options.
ANSWER
1. Kate
2. bad
3. knows
4. isn’t
5. Daniel
6. less
7. Arvin
8. KAte

1. Kate / Jake wants to go to the cinema.
2. Jake thinks Arvin is a good / bad actor.
3. Kate knows / doesn’t know Daniel Swift.
4. Jake thinks Arvin is / isn’t as helpful as Daniel.
5. Arvin / Daniel has got rewards from several organisations.
6. Kate thinks Daniel is less / more generous than Arvin.
7. Arvin / Daniel is a down-to-earth sort of man.
8. Jake / Kate is going to the cinema.

5 Listen to the dialogue again. What is Arvin Bradley like? Tick (✓) his qualities.

helpful (X)
jealous
ridiculous
generous (X)
sincere (X)
stubborn
shy
down-to-earth (X)

a. Think about the inspiring people you like and their personalities. Take notes.

b. Work in pairs. Compare the characteristics of the inspiring people you like. Use
• I think… / I don’t think…
• I agree… / I disagree …

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Kate ve Jake’in en sevdikleri aktörler hakkında konuşmalarını dinleyin. Doğru seçenekleri seçin.
CEVAP
1. Kate
2. kötü
3. bilir
4. değil
5. Daniel
6. daha az
7. Arvin
8. KA

1. Kate / Jake sinemaya gitmek istiyor.
2. Jake, Arvin’in iyi/kötü bir oyuncu olduğunu düşünüyor.
3. Kate, Daniel Swift’i biliyor / tanımıyor.
4. Jake, Arvin’in Daniel kadar yararlı olduğunu / olmadığını düşünüyor.
5. Arvin / Daniel çeşitli kuruluşlardan ödüller aldı.
6. Kate, Daniel’in Arvin’den daha az/daha cömert olduğunu düşünüyor.
7. Arvin / Daniel, gerçekçi bir adamdır.
8. Jake / Kate sinemaya gidiyor.

5 Diyaloğu tekrar dinleyin. Arvin Bradley nasıl biri? Niteliklerini işaretleyin (✓).

yardımcı (X)
kıskanç
saçma
cömert (X)
samimi (X)
inatçı
utangaç
gerçekçi (X)

a. Sevdiğiniz ilham verici insanları ve kişiliklerini düşünün. Not almak.

B. Çiftler halinde çalışın. Beğendiğiniz ilham verici kişilerin özelliklerini karşılaştırın. Kullanmak
• Sanırım… / Sanmıyorum…
• Katılıyorum… / Katılmıyorum…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir