9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 909 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 90 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 909

SAYFA 90 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

17. Write the answers to these questions in your notebook.

1. How far was Letoon from Xanthos?
2. What was the importance of Letoon and Xanthos for Lycia?
3. Why did Xanthosian men burn their women and children before they committed suicide?
4. Did Brutus win the fight against the Xanthosians?

Pronunciation Time
18. Listen and repeat the examples for –ed ending verbs in part A. Then, read the verbs in part B yourself and check your pronunciation.

Part B

showed-/d/
hated-/id/
worked-/t/
helped-/t/
travelled-/d/
talked-/t/

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

17. Bu soruların cevaplarını defterinize yazın.

1. Letoon, Xanthos’tan ne kadar uzaktaydı?
2. Letoon ve Xanthos’un Likya için önemi neydi?
3. Ksantoslu erkekler intihar etmeden önce kadınlarını ve çocuklarını neden yakmışlardır?
4. Ksantoslulara karşı savaşı Brutus kazandı mı?

Telaffuz Süresi
18. A bölümündeki –ed sonlu fiillerin örneklerini dinleyin ve tekrarlayın. Ardından, B bölümündeki fiilleri kendiniz okuyun ve telaffuzunuzu kontrol edin.

B Bölümü

gösterdi-/d/
nefret edilen-/id/
çalıştı-/t/
yardım-/t/
seyahat-/d/
konuştuk-/t/


19. Listen and repeat the sentences in part A. Notice the pronunciation of “was” as/wǝz/ and /wɒz/. Then, read the sentences in part B yourself and check your pronunciation.

A
I was out yesterday.
It was really good. I enjoyed it.
When you called me, I was on the phone.
He was there when the accident happened.
What was in the box? It was a ring!
I think it was a bad idea. Yes, it was.
Which one was for you?
His speech was good. Really good!

I was here when it happened.
Before she came, I was very excited.
When I saw her, she was ill.
We thought he was happy.
Was the weather good? No, it was rainy.
Life was hard for them. Poor children!
My stomach was full of butterflies. That’s
love!
He was angry with me. He just walked away.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

19. A bölümündeki cümleleri dinleyin ve tekrarlayın. “was” as/wǝz/ ve /wɒz/’nin telaffuzuna dikkat edin. Ardından, B bölümündeki cümleleri kendiniz okuyun ve telaffuzunuzu kontrol edin.

A
Dün dışarıdaydım.
Gerçekten iyiydi. zevk aldım.
Beni aradığında, telefondaydım.
Kaza olduğunda oradaydı.
Kutuda ne vardı? O bir yüzüktü!
Bence bu kötü bir fikirdi. Evet öyleydi.
Hangisi senin içindi?
Konuşması güzeldi. Gerçekten iyi!

Olay olduğunda buradaydım.
O gelmeden önce çok heyecanlıydım.
Onu gördüğümde hastaydı.
Mutlu olduğunu düşündük.
Hava iyi miydi? Hayır, yağmurluydu.
Hayat onlar için zordu. Zavallı çocuklar!
Midem kelebeklerle doluydu. bu
aşk!
Bana kızgındı. Sadece uzaklaştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir