9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 91 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91

SAYFA 91 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Writing Time
20. Imagine you will interview an expert on the Hittites. Use the clues. Write your questions and his/her possible answers making inquiries about the subject.

e.g.
– When did the Hittites come to Anatolia?
They came to Anatolia before 2000 BC

– Who fought in the Battle of Kadesh?
Between Egyptians and the Hittites

What crops did they grow?
They grew wheat and barley. etc.

Which script did they use?
They used cuneiform texts.

The Hittites
came to Anatolia before 2000 BC in central Anatolia around 1600 BC- 1180 BC information from cuneiform texts, tablets Hattuşa (Boğazkale) (capital of the kingdom) controlled trade routes, grew wheat, barley, etc., raised sheep sold silver, copper, bronze to Mesopotamia Battle of Kadesh (between Egyptians and the Hittites) Hittite artefacts in the Museum of Anatolian civilizations in Ankara
rock carvings, small silver and bronze statues.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Yazma Zamanı
20. Hititler konusunda bir uzmanla röportaj yapacağınızı düşünün. İpuçlarını kullan. Sorularınızı ve olası cevaplarını konu ile ilgili sorgulamalar yaparak yazınız.

Örneğin.
– Hititler Anadolu’ya ne zaman geldi?
2000’den önce Anadolu’ya geldiler.

– Kadeş Savaşı’nda kimler savaştı?
Mısırlılar ve Hititler Arasında

Hangi ekinleri yetiştirdiler?
Buğday ve arpa yetiştirdiler. vb.

Hangi scripti kullandılar?
Çivi yazılı metinler kullandılar.

Hititler
2000’den önce Anadolu’ya geldi MÖ 1600 civarında Orta Anadolu’da MÖ 1180 çivi yazılı metinlerden bilgiler, tabletler Hattuşa (Boğazkale) (krallığın başkenti) ticaret yollarını kontrol etti, buğday, arpa vb. yetiştirdi, koyun yetiştirdi gümüş, bakır, Mezopotamya’ya bronz Kadeş Savaşı (Mısırlılar ve Hititler arasında) Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Hitit eserleri
kaya oymaları, küçük gümüş ve bronz heykeller.

 

2 Comments on “9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir