9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19, 20 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19,20  9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.  9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 1. ünite Sayfa 19,20 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 19,20

SAYFA 19 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

20. Answer: Do you like going shopping alone or with someone?

21. Listen to the dialogue and answer: Do Miki and Sakiko often meet?

22. Listen again and complete the missing parts.

1. Miki and Sakiko meet at a clothes shop
2. Sakiko is learning English
3. Miki is going to study music at the University of London.
4. Sakiko will go to college next year
5. Miki and Sakiko choose the same jacket

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

20. Cevap: Alışverişe yalnız mı yoksa biriyle mi çıkmayı seversin?

21. Diyaloğu dinleyin ve cevaplayın: Miki ve Sakiko sık sık görüşüyorlar mı?

22. Tekrar dinleyin ve eksik kısımları tamamlayın.

1. Miki ve Sakiko bir giyim mağazasında buluşur
2. Sakiko İngilizce öğreniyor
3. Miki, Londra Üniversitesi’nde müzik eğitimi alacak.
4. Sakiko gelecek yıl üniversiteye gidecek
5. Miki ve Sakiko aynı ceketi seçer


Speaking Time

23. Read the roles and the sample dialogue. Then, work in pairs. Ask and answer questions.

Student A
Your friend will go abroad. Ask questions to him/her about the personal belongings in his/her suitcase.

Student B
You will go abroad to take an English course and your suitcase
is ready. Answer your friend’s questions.

e.g.
A: Have you got any towels in your suitcase?
B: No, I haven’t got any towels.
A: How many shirts have you got?
B: I’ve got five shirts.
A: Is there a sweater?

B: Yes, there is one.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

konuşma zamanı

23. Rolleri ve örnek diyaloğu okuyun. Ardından, çiftler halinde çalışın. Soruları sor ve cevapla.

Öğrenci bir
Arkadaşın yurt dışına gidecek. Bavulundaki kişisel eşyalar hakkında ona sorular sorun.

Öğrenci B
Yurtdışına İngilizce kursuna gideceksiniz ve bavulunuz
hazır. Arkadaşınızın sorularını yanıtlayın.

Örneğin.
A: Bavulunuzda hiç havlu var mı?
B: Hayır, hiç havlum yok.
A: Kaç gömleğin var?
B: Beş gömleğim var.
A: Kazak var mı?
B: Evet, bir tane var.

 


SAYFA 20 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Poem Time
24. Read the poem.

Friends For Life
We are friends.
I’ve got your back,
And you have mine.
I’ll help you out
Anytime!
To see you hurt,
To see you cry,
Makes me weep
And want to die.
If you agree
To never fight,
It wouldn’t matter
Who’s wrong or right.
If a broken heart
Needs a mend,
I’ll be right there
Till the end.
If your cheeks are wet
From drops of tears,
Don’t worry!

by Angelica N. Brissett

Idiom Time
When you meet someone for the first time in a formal situation, you say “How do you do?”.
e.g.
Dr. Smith : Professor Jones, I’m Dr. Smith. How do you do?
Professor Jones : Hello, Dr. Smith. How do you do? Thank you for your invitation.
Dr. Smith : Oh, it is a pleasure for us. We are anxious to know your projects.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Ömür Boyu Arkadaşlar
Biz arkadaşız.
Arkanı kolluyorum,
Ve sende benim var.
sana yardım edeceğim
İstediğin zaman!
Senin incindiğini görmek,
ağladığını görmek,
beni ağlatıyor
Ve ölmek istiyorum.
Katılıyorsan
Asla savaşmamak,
önemli değil
Kim yanlış veya doğru.
Eğer kırık bir kalp
Tamire ihtiyacı var,
hemen orada olacağım
Sonuna kadar.
yanakların ıslaksa
Bir damla gözyaşından,
Merak etme!

Angelica N. Brissett tarafından

Deyim Zamanı
Resmi bir durumda biriyle ilk kez tanıştığınızda, “Nasılsınız?” dersiniz.
Örneğin.
Dr. Smith : Profesör Jones, ben Dr. Smith. Nasılsınız?
Profesör Jones: Merhaba, Dr. Smith. Nasılsınız? Davetiniz için teşekkür ederim.
Dr. Smith : Ah, bizim için bir zevk. Projelerinizi öğrenmek için sabırsızlanıyoruz.


Self Assessment

Meeting new people and introducing oneself and family
Talking about possessions
Asking for and giving directions

I haven’t understood this yet.
I need some help to do this.
I understand and I can do this by myself.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Öz değerlendirme

Yeni insanlarla tanışmak, kendini ve ailesini tanıtmak
Mülkiyet hakkında konuşmak
Yol tarifi istemek ve vermek

Bunu henüz anlamadım.
Bunu yapmak için biraz yardıma ihtiyacım var.
Anlıyorum ve bunu kendi başıma yapabilirim.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir