9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42 98. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

THEME 3 MOVIE

SAYFA 37 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. YOU ARE WHAT YOU WATCH!
B. DO WHAT YOU LOVE!
What is your all time favourite movie?
What things make a movie extremely juicy?
Do you think you should try something diferent in your life?
How about being a traveller in wildlife?

ÇEVİRİSİ:

A. Ne izliyorsun!
B. NE SEVİYORUM!
Tüm zamanların en sevdiğin filmi hangisi?
Bir filmi aşırı derecede sulu yapan ne?
Hayatında farklı bir şey denemelisin mi?
Vahşi yaşamda gezgin olmak nasıldır?


SAYFA 38 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Match the following movie posters with the correct movie types.
1. romance
2. comedy
3. historical drama
4. action
5. biography
6. animation
7. horror
8. sci-fi

ÇEVİRİSİ:

1 Aşağıdaki film afişlerini doğru film türleriyle eşleştirin.
1. romantizm
2. komedi
3. tarihsel drama
4. işlem
5. biyografi
6. animasyon
7. korku
8. bilim kurgu


2 Work in pairs. Study the table, then make a dialogue as in the example.

What type of movies do you like watching?
I love comedy flms. They are very amusing.
I can’t stand romantic flms. I am crazy about action movies. They are really thrilling

ÇEVİRİSİ:

2 Çiftler halinde çalışma. Tabloyu inceleyin, ardından xample’daki gibi bir diyalog yapın.
Ne tür filmler izlemeyi seviyorsun?
Komedi flms seviyorum. Çok eğlenceliler.
Romantik flimlere dayanamıyorum. Aksiyon filmleri için deliriyorum. Onlar gerçekten heyecan verici


3 Circle the correct option for each movie.

1. “The Martian” is a …………………… movie. It’s about an astronaut. He tries to live alone on Mars.

a) horror b) sci-fi

2. “Me Before You” is a …………………… . It’s about a girl. She starts to work for a rich family and helps their son. In the end they fall in love.

a) romance b) comedy

ÇEVİRİSİ:

1. “Marslı” bir …………………… filmidir. Bir astronot hakkında. Mars’ta yalnız yaşamaya çalışıyor.
a) korku b) bilimkurgu
2. “Sizden Önce Ben” …………………… Bir kız hakkında. Zengin bir aile için çalışmaya başlar ve
oğullarına yardım eder. Sonunda onlar aşık olur.
a) romantizm b) komedi


SAYFA 39 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Listen to Eric and Kathy talking about movies. Number the following sentences in the order you hear.
a. His acting is amazing.
b. How about watching “The Martian”?
c. I fnd them boring and unrealistic.
d. Why don’t we go to the cinema?
e. Let’s google what is on this week.
f. Show times are at 5.30 and 7.45.
g. I don’t feel like watching a sci-fi

ÇEVİRİSİ:

4. Eric ve Kathy’nin filmler hakkında konuşmasını dinleyin. Aşağıdaki cümleleri duyduğunuz sıraya göre numaralandırın.
a. Oyunculuğu inanılmaz.
b. “Marslı” izlemeye ne dersiniz?
c. Onları sıkıcı ve gerçekçi bulmuyorum.
d. Neden sinemaya gitmiyoruz?
e. Bu hafta ne olduğunu google’a bırakalım.
f. Gösteri saatleri 5.30 ve 7.45’te.
g. Bir bilim kurgu izlemekten hoşlanmıyorum


 

5. Listen to the dialogue again and complete the table.

ÇEVİRİSİ:5. Diyaloğu tekrar dinleyin ve masayı tamamlayın.

 


6 Look at Doreen’s to-do list. Ask and answer questions as in the example.
What time does her photography class start?
It starts at quarter to five.
When is her Maths test?
It is on December 3rd

ÇEVİRİSİ:
6 Doreen’in yapılacaklar listesine bakın. Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplayın.

Fotoğrafçılık dersi ne zaman başlıyor?
Beşe çeyrek kala başlar.
Matematik testi ne zaman?
3 Aralık’ta


7 a. Look at the highlighted sentences in the dialogue and write them under the correct headings.

Vincent: Hi, Doreen. There is a new Batman movie on at the cinemas. How about seeing it on Tuesday afternoon?
Doreen : Well I’d love to, but I can’t. I have a photography class.
Vincent: OK, Let me check my schedule. I’m free on December 5th. Why don’t we meet on that day?
Doreen : Sorry, but I can’t make it. It’s my best friend’s birthday. Shall we meet on Thursday?
Vincent: It sounds great. Let’s meet at the cinema at 5.30.

ÇEVİRİSİ:
7a. Diyalogdaki vurgulanan cümlelere bakınız ve bunları doğru başlıklar altında yazınız.

Vincent: Merhaba, Doreen. Sinemada yeni bir Batman filmi var. Salı öğleden sonra onu görmeye ne dersin?
Doreen: Şey, çok isterdim ama yapamam. Fotoğraf dersim var.
Vincent: Tamam, programımı kontrol edeyim. 5 Aralık’ta boşum. Neden o gün buluşmuyoruz?
Doreen: Üzgünüm, ama yapamam. Bu benim en iyi arkadaşımın doğum günü. Perşembe günü buluşalım mı?
Vincent: Kulağa hoş geliyor. Sinemada 5.30’da buluşalım.


 

b. Write a similar dialogue as in exercise 7 a using the expressions in the table. Then, act it out.

ÇEVİRİSİ: b. Tablodaki ifadeleri kullanarak alıştırma 7 a’daki ile benzer bir diyalog yazın. Sonra harekete geç.


SAYFA 40 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42

READING & WRITING
1 Do the questionnaire about movie-watching habits and check your results
1. Do you read blogs before you watch a movie?
2. Is there a movie you can watch over and over again?
3. Do you want to learn everything about the leading characters before you watch a flm?
4. Do you watch a movie every day?
5. Do you watch the Oscar Awards live online?

ÇEVİRİSİ:

OKUMA YAZMA
1 Film izleme alışkanlıkları hakkında anket yapın ve sonuçlarınızı kontrol edin
1. Bir filmi izlemeden önce blogları okur musunuz?
2. Tekrar tekrar izleyebileceğiniz bir film var mı?
3. Bir flm izlemeden önce baş karakterler hakkında her şeyi öğrenmek ister misiniz?
4. Her gün bir film izler misiniz?
5. Oscar Ödülleri’ni canlı olarak izliyor musunuz?


2 Match the following sentences with the movies. Then, read the blogs and check.
1. “The movie is about an old man who starts to work at a company.”
2. “Two men meet at a hospital and try to do the things in a list.”
3. “It’s a great movie about a hunter. The hunter has some diffcult time in the wild.”

ÇEVİRİSİ:

2 Aşağıdaki cümleleri filmlerle eşleştirin. Ardından blogları okuyun ve kontrol edin.
1. “Film, bir şirkette çalışmaya başlayan yaşlı bir adam hakkında.”
2. “İki adam hastanede buluşuyor ve listedeki işleri yapmaya çalışıyor.”
3. “Bir avcı hakkında harika bir film. Avcının vahşi doğada zor zamanları vardır. ”


THE REVENANT
“The Revenant” is one of the best of 2015 and it’s an action thriller. Leonardo Di Caprio finally an Oscar winner with this movie.
It’s an excellent film of survival in the wild. It takes place in the 1800’s. It has a great cast, especially Leonardo Di Caprio and Tom Hardy.

The scenes are breathtaking. I highly recommend this film if you are a real adventure addict.

“The Revenant” takes you to another time and place. I mean you don’t just watch “The Revenant”, you experience it. This film keeps you on the edge of your seat. The director Alejandro G. Innaritu, ‘Hollywood’s King of Pain’, makes everybody believe the impossible.

ÇEVİRİSİ:

DİRİLİŞ
“Revenant”, 2015’in en iyilerinden biri ve bir aksiyon gerilim filmi. Leonardo Di Caprio nihayet bu filmle Oscar ödülü kazandı.
Vahşi doğada mükemmel bir hayatta kalma filmi. 1800’lerde gerçekleşir. Harika bir oyuncu kadrosu, özellikle Leonardo Di Caprio ve Tom Hardy.

Sahneler nefes kesici. Gerçek bir macera bağımlısıysanız bu filmi şiddetle tavsiye ederim.

“Gelir” sizi başka bir zamana ve yere götürür. Yani sadece “Revenant” ı izlemiyorsun, deneyimliyorsun. Bu film sizi koltuğunuzun kenarında tutar. “Hollywood’un Ağrı Kralı” yönetmeni Alejandro G. Innaritu, herkesi imkansız olduğuna inandırıyor.


BUCKET LIST
“Bucket List” is a 2007 American comedy-drama film directed by Rob Reiner and starring Jack Nicholson and Morgan Freeman. It is about two old men with terminal cancer.

They stay in the same hospital room and become friends. They make a list of things they want to do before they “kick the bucket” and their amazing journey starts.

The plot is quite ordinary but I still enjoyed it. I think it is a great movie about friendship. I give it two thumbs up. It makes you both laugh and cry at the same time. If you look for a feel-good movie, I defnitely recommend it.

ÇEVİRİSİ:

YAPILACAKLAR LİSTESİ
“Bucket List”, Rob Reiner’ın yönettiği ve Jack Nicholson ve Morgan Freeman’ın başrol oynadığı 2007 Amerikan komedi-drama filmi. Ölümcül kanserli iki yaşlı adam hakkında.

Onlar aynı hastane odasında kalırlar ve arkadaş olurlar. “Nalları dikmeden” önce yapmak istedikleri şeylerin bir listesini yaparlar ve harika yolculukları başlar.

Konu oldukça sıradan ama yine de hoşuma gitti. Bence bu arkadaşlık hakkında harika bir film. İki puan verdim. Aynı anda hem güldürmenizi hem de ağlamanızı sağlar. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir film arıyorsanız, bunu kesinlikle öneriyorum.

 


SAYFA 41 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42

3 Read the blogs and answer the questions.
1. When does the story take place in “The Revenant”?
2. Who is the director of “The Revenant”?
3. Who stars in “Bucket List”?
4. What is the plot of “Bucket List”?
5. Where does the story take place in “The Intern”?
6. Why does Blake think “The Intern” is a bomb?

ÇEVİRİSİ:

3 Blogları okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Hikaye “The Revenant” de ne zaman yer alır?
2. “Revenant” ın yöneticisi kimdir?
3. “Bucket List” de kimler var?
4. “Bucket List” nin konusu nedir?
5. “The Intern” de hikaye nerede yaşanıyor?
6. Blake neden “Stajyer” in bomba olduğunu düşünüyor?


4 Look at the highlighted words and phrases in the text. Then, match them with their meanings.
1. to recommend
2. an addict
3. on the edge of one’s seat
4. to kick the bucket
5. to give something two thumbs up
6. a feel-good movie
7. a bomb

ÇEVİRİSİ:

4 Metindeki vurgulanan kelimelere ve cümlelere bakınız. Ardından, anlamları ile eşleştirin.
1. tavsiye etmek
2. bir bağımlı
3. koltuğunun kenarında
4. kovayı tekmelemek için
5. iki başparmak bir şey vermek
6. iyi hissettiren bir film
7. bir bomba

a. to like something very much
b. very excited to learn what happens next
c. an unpopular movie
d. to give advice
e. to die
f. an entertaining movie
g. a fan

ÇEVİRİSİ:

a. çok sevmek
 b. sonra ne olacağını öğrenmek için çok heyecanlı
c. popüler olmayan bir film
d. Tavsiye vermek
e. ölmek
f. eğlenceli bir film
g. Bir hayranı


5. Which of these movies in the blogs is your favourite? Why? Make sentences using the table

e.g. “The Revenant” is my favourite because it has an exciting plot and Leonardo Di Caprio is my favourite actor.

ÇEVİRİSİ:

5. Bloglardaki bu filmlerden hangisi en sevdiğinizdir? Neden? Masayı kullanarak cümle kurma

Örneğin. “Revenant” benim favorim çünkü heyecan verici bir komplo var ve Leonardo Di Caprio benim favori aktörüm.


THE INTERN
The story takes place in Brooklyn. Ben Whittaker is a 70-year-old lonely man. He is bored with his life. He plays golf, goes to movies, reads books and does yoga to fll his time, but something is still missing.

He decides to work again and gets a job at an online fashion site. After a while, he works as an assistant for Jules Ostin, the owner of the company. Life is really hard for Jules, she has lots of problems, but Ben helps her through her problems.

I think it is a modern fairy tale with an unrealistic story. It’s a romantic story without the romance.
Two Oscar winner stars, Robert De Niro and Anne Hathaway, have the lead roles, but the result is just a feel-good movie. This movie is a bomb. You shouldn’t waste your time seeing it.

ÇEVİRİSİ:

STAJYER
Hikaye Brooklyn’de gerçekleşir. Ben Whittaker 70 yaşında yalnız bir adam. Hayatı ile sıkılıyor. Golf oynuyor, sinemaya gidiyor, kitap okuyor ve zamanını doldurmak için yoga yapıyor, ama hala bir şeyler eksik.

Tekrar çalışmaya karar verir ve çevrimiçi bir moda sitesinde iş bulur. Bir süre sonra şirketin sahibi Jules Ostin’in asistanı olarak çalışıyor. Jules için hayat çok zor, çok fazla problemi var, ama Ben ona problemlerinde yardım ediyor.

 Ben gerçekçi olmayan bir hikaye ile modern bir masal olduğunu düşünüyorum. Romantizm olmadan romantik bir hikaye.
İki Oscar kazanan yıldız, Robert De Niro ve Anne Hathaway başrolü üstlendi, ancak sonuç sadece iyi hissettiren bir film. Bu film bir bomba. Görerek vaktini boşa harcamamalısın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir