9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 45, 46

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 45, 46 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 45, 46

SAYFA 45 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Look at the caricatures and hobbies of the celebrities. Make a similar dialogue as in the example.

dancing
snowboarding
collecting barbie dolls
knitting
collecting
typewriters
fencing
writing poems

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

NEYİ SEVİYORSAN ONU YAP
4 Ünlülerin karikatürlerine ve hobilerine bakın. Örnekteki gibi benzer bir diyalog yapın.

dans
snowboard
Barbie bebek toplama
örme
toplama
daktilolar
eskrim
şiir yazmak


5 Listen to DJ Chatty on radio “Sunshine” and fll in the table

6 Listen to the radio programme again and write true (T) or false (F).
1. Today DJ Chatty is talking about hobbies of celebrities.
2. Tom Cruise and David Beckham go hiking together.
3. Cameron Diaz prefers a quiet life without too much adrenaline.
4. Tom Hanks has an extraordinary hobby.
5. Johnny Depp collects dolls because they help his acting.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

5 “Sunshine” radyodan DJ Chatty’yi dinleyin ve masaya koyun

6 Radyo programını tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
1. Bugün DJ Chatty, ünlülerin hobileri hakkında konuşuyor.
2. Tom Cruise ve David Beckham birlikte yürüyüşe çıkıyor.
3. Cameron Diaz, çok fazla adrenalin olmadan sessiz bir yaşam tercih ediyor.
4. Tom Hanks’ın olağanüstü bir hobisi var.
5. Johnny Depp bebekleri toplar çünkü oyunculuğuna yardım ederler.


7 a. Work in pairs and fnd what Nathan and Jin like doing in their free time.
Nathan : What do you do for fun?
Jin : I collect second-hand poetry books.
Nathan : Really? You are keen on poetry! It doesn’t sound that much fun.
Jin : I can read poems all day long. People are different, you know.
What do you like doing in your free time?
Nathan : I like scuba-diving. I prefer outdoor activities to indoor ones.

b. Make a similar dialogue with your partner.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

7a. Çiftler halinde çalışın ve Nathan ve Jin’in boş zamanlarında neler yapmaktan hoşlandıklarını öğrenin.
Nathan: Eğlenmek için ne yapıyorsun?
Jin: İkinci el şiir kitapları topluyorum.
Nathan: Gerçekten mi? Sen şiir meraklısın! O kadar eğlenceli gelmiyor.
Jin: Bütün gün boyunca şiirler okuyabilirim. İnsanlar farklı, biliyorsun.
Boş zamanlarında neler yapmaktan hoşlanırsın?
Nathan: Tüplü dalışı severim. Açık hava etkinliklerini iç mekan etkinliklerine tercih ederim.

b. Eşinizle benzer bir diyalog yapın.


SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

READING & WRITING
1 Read the quotes below. Which one is your favourite? How do you say it in your own language?

“If you want to go big, stop thinking small.”
“Sometimes you win, sometimes you learn.”
“Winners never quit and quitters never win.”
“Success doesn’t come to you, you go to it.”
“If you dream it, you can do it.”

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

OKUMA YAZMA
1 Aşağıdaki alıntıları okuyun. Senin favorin hangisi? Kendi dilinizde nasıl söylüyorsunuz?

“Büyük olmak istiyorsanız, küçük düşünmeyi bırakın.”
“Bazen kazanırsın bazen öğrenirsin.”
“Kazananlar asla pes etmez ve pes edenler asla kazanamaz.”
“Başarı sana gelmiyor, sen de ona git”
“Hayalini kurarsan yapabilirsin.”


2 Look at the words in bold and choose the correct meanings.
1. He wants to take up photography and travel around the world.
a) start b) fnish
2. My ambition is to be a race car driver.
a) fear b) goal
3. On a rainy day if you don’t have an umbrella, it is a misfortune.
a) bad luck b) advantage
4. She decides to give up working long hours and spend more time with her family.
a) stop b) fght
5. Hannah trains hard to become a famous violinist.
a) teaches b) practises
6. The villagers share the responsibilities to be fair.
a) different b) equal

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2 Kalın yazılan kelimelere bakın ve doğru anlamları seçin.
1. Fotoğraf çekmek ve dünyayı dolaşmak istiyor.
a) b) bitirin
2. Amacım bir yarış arabası sürücüsü olmak.
a) korku b) amaç
3. Yağmurlu bir günde şemsiyeniz yoksa, bu bir talihsizliktir.
a) kötü şans b) avantaj
4. Uzun saatler çalışmaktan vazgeçmeye ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmeye karar verir.
a) dur b) kavga
5. Hannah ünlü bir kemancı olmak için çok çalışıyor.
a) b) uygulamalarını öğretir
6. Köylüler, adil olma sorumluluklarını paylaşırlar.
a) farklı b) eşit


3 Read the text and choose why Coach Peary decides to help Eddie.
a. to join the Olympic Games. b. to be fair.

Do you ever take up a hobby just because you see it in a movie

Sometimes you just go to the cinema to watch a movie but you get out of it with a new hobby. Some people start cooking after watching ‘Julie & Julia’ and some start playing the drums with the flm ‘Whiplash’. Some even try ski jumping. It is a little bit challenging, but when you watch ‘Eddie the Eagle’, you can change your mind. The movie is full of fascinating snow scenes and exciting ski jumps. It
is the true story of Eddie Edwards. It is a comedy-drama. The stars are Taron Egerton (Eddie) and Hugh Jackman (the coach). Eddie is a teenager. His ambition is to join the Olympic Games. He tries his hand at different Olympic events and decides on ski jumping.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3 Metni okuyun ve neden Coach Peary’nin Eddie’ye yardım etmeye karar verdiğini seçin.
a. Olimpiyat Oyunlarına katılmak için. b. adil olmak.

Bir filmde gördüğünüz için hiç hobiye bindiniz mi?

Bazen bir filmi izlemek için sadece sinemaya gidersin ama yeni bir hobi ile filmden çıkarsın. Bazıları “Julie ve Julia” yı izledikten sonra yemek pişirmeye başlayabilir, bazıları ise ‘Whiplash’ ile davul çalmaya başlar. Hatta bazıları kayakla atlamayı bile deniyor. Bu biraz zor, ama ‘Kartal Kartal’ı’ izlerken, fikrini değiştirebilirsin. Film büyüleyici kar sahneleri ve heyecan verici kayak atlayışlarıyla doludur.

Eddie Edwards’ın gerçek hikayesi. Bu bir komedi draması. Yıldızlar Taron Egerton (Eddie) ve Hugh Jackman (antrenör). Eddie bir genç. Onun tutkusu Olimpiyat Oyunlarına katılmak. O farklı Olimpiyat etkinliklerini deniyor ve kayakla atlamaya karar veriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir