9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 47, 48

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 47, 48 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 47, 48

SAYFA 47 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Read the text again and tick (3) yes or no.

1. You can take up cooking when you watch ‘Julie & Julia’.
2. It is a good idea for sports lovers to watch ‘Whiplash’.
3. ‘Eddie the Eagle’ has many beautiful scenes by the sea.
4. Eddie is good at ski jumping from the start.
5. Coach Peary helps Eddie to reach his goal.
6. Eddie is an ambitious person and he never gives up.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

4 Metni tekrar okuyun ve (3) evet veya hayır seçeneğini işaretleyin.

1. “Julie & Julia” yı izlerken yemek pişirmeye başlayabilirsiniz.
2. Spor severlerin “Whiplash” ı izlemeleri iyi bir fikirdir.
3. “Kartal Kartal”, deniz kenarında birçok güzel manzaraya sahiptir.
4. Eddie en baştan kayakla atlama konusunda iyidir.
5. Koç Peary, Eddie’nin amacına ulaşmasına yardımcı olur.
6. Eddie hırslı bir insan ve asla pes etmez.


5 Read the text again and choose the correct option.

1. What’s the main idea of the text?
a) Going to the movies is a popular hobby for people of all ages.
b) After watching some movies, you can take up a hobby.
2. The message in ‘Eddie the Eagle’’ is …
a) “Never give up your dreams because nothing is impossible.”
b) “If it is too hard for you, let it go.”
3. In line 2, “it” refers to …
a) the cinema
b) a hobby
4. What is Eddie’s dream?
a) To travel to different countries
b) To take part in Olympic events
5. He tries his hand at means …
a) he gets help from other people.
b) he starts doing something new or different.
6. He wants to reach for the moon means …
a) he has very high goals.
b) his ambition is to walk on the moon.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

5 Metni tekrar okuyun ve doğru seçeneği seçin.
1. Metnin ana fikri nedir?
a) Sinemaya gitmek, her yaştan insan için popüler bir hobidir.
b) Bazı filmleri izledikten sonra bir hobiye katılabilirsiniz.
2. “Kartal Kartal” daki mesaj …
a) “Hayallerinden asla vazgeçme çünkü hiçbir şey imkansız değil.”
b) “Senin için çok zor ise, bırak gitsin.”
3. 2. satırda, “it” anlamına gelir …
a) sinema
b) bir hobi
4. Eddie’nin hayali nedir?
a) Farklı ülkelere seyahat etmek
b) Olimpiyat etkinliklerine katılmak
5. Elini eliyle dener …
a) diğer insanlardan yardım alır.
b) yeni veya farklı bir şeyler yapmaya başlar.
6. Ay’a ulaşmak istiyor …
a) Çok yüksek hedefleri var.
b) arzusu ayda yürümek.


He has many misfortunes during his jumps. Most people say he wants to reach the moon but he tries hard and never gives up. Skiing becomes his life. He travels to Germany to learn more about the sport. Luckily, he meets Coach Peary there. Coach Peary sees his unsuccessful jumps and doesn’t want to help him at frst. He tells Eddie to give up. Then, he thinks this is not fair and agrees to train him. With the help of the coach, Eddie’s dream comes true. At the end of the movie, Eddie shows the world ‘If you dream it, you can do it.’

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Atlayışları sırasında birçok talihsizlik yaşadı. Çoğu insan aya ulaşmak istediğini söyler ama çok çalışır ve asla pes etmez. Kayak onun hayatı olur. Spor hakkında daha fazla bilgi edinmek için Almanya’ya gitti. Neyse ki, orada Koç Peary ile tanışır. Koç Peary başarısız atlayışlarını görüyor ve ilk başta ona yardım etmek istemiyor. Eddie’ye pes etmesini söyler. Sonra, bunun adil olmadığını düşünüyor ve onu eğitmeyi kabul ediyor. Koçun yardımıyla Eddie’nin rüyası gerçek oluyor. Filmin sonunda, Eddie dünyaya şunu gösterir: ‘Eğer onu hayal edersen yapabilirsin.’


SAYFA 48 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 Read and complete the text message with the given verbs.
wait / join / watch / grab / climbing

Are you free tomorrow afternoon? Celine and I wanna 1)……
‘the Everest’.
I know you’re really into ……………………
Would you like to 3)…………………… us?
If yes, 4)…………………… some popcorn and 5)……………………for us at the cinema. This time it’s your turn, you know-

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

6 Metin mesajını verilen fiillerle okuyup tamamlayın.
bekle / katılmak / izle / kapmak / tırmanma

Yarın öğleden sonra boş musun? Celine ve ben 1) …… istiyorum
“Everest”
Gerçekten yaşadığını biliyorum ……………………
Eğer 3) …………………… bize ister misiniz?
Eğer evet ise, 4) …………………… biraz patlamış mısır ve 5) ……………. …….. bizim için sinemada. Bu sefer senin sıran, biliyorsun …


7 Now, write a text message to invite your friend for a movie. Use exercise 5 as a model.

I can talk about my free time activities.
I can tell the time and the date.
I caninvite my friend to the cinema.
I can read movie reviews on blogs.
I can write about a movie on my blog.
I can understand what I hear using my background knowledge.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

7 Şimdi arkadaşınızı bir filme davet etmek için bir kısa mesaj yazın. Alıştırma 5’i model olarak kullanın.

Boş zamanlarımdan bahsedebilirim.
Saati ve tarihi söyleyebilirim.
Arkadaşımı sinemaya davet edebilirim.
Bloglarda film incelemeleri okuyabilirim.
Blogumda bir film hakkında yazabilirim.
Geçmiş bilgimi kullanarak duyduğum şeyi anlayabiliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir