9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 119 MEB

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve cevaplar Sayfa 119 9. sınıf İngilizce ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 9. ünite Sayfa 119 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 119

SAYFA 119 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. Match the topics with the paragraphs.

1. preparations and shopping
2. economic importance
3. time and place
4. celebrations
ANSWER
A. 3
B. 1
C. 4
D. 2

a. Read the text and match the sentences (a-d) with the gaps (1-4).

a. People are going to sing and dance all together in the streets.
b. The festival is usually in January or February.
c. Every year thousands of tourists visit India and do shopping during the festival.
d. Young girls and boys are going to buy yellow clothes.
ANSWER
1. c
2. a
3. d
4. b

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. Konuları paragraflarla eşleştirin.

1. hazırlıklar ve alışveriş
2. ekonomik önem
3. zaman ve yer
4. kutlamalar
CEVAP
A. 3
B.1
C.4
D.2

 

a. Metni okuyun ve cümleleri (a-d) boşluklarla (1-4) eşleştirin.

a. İnsanlar sokaklarda hep birlikte şarkı söyleyip dans edecekler.
b. Festival genellikle Ocak veya Şubat aylarındadır.
c. Festival boyunca her yıl binlerce turist Hindistan’ı ziyaret eder ve alışveriş yapar.
d. Genç kızlar ve erkekler sarı giysiler alacaklar.
CEVAP
1. c
2. a
3 .d 
4. b


Read the text again. Answer the questions.

1. How long does it take to prepare for Basant Panchami?
2. When are the Indians going to celebrate the festival this year?
3. Why do the people in India buy things in yellow?
4. What can you buy from a fair in the festival?
5. Why are the Indians going to feel on top of the world?
6. How do the tourists help Indian economy?

ANSWER
1. It takes months before the celebrations
2. They are going to celebrate at the end of January
3. because it is the colours of the festivals
4. You can buy clothes, accessories, kites and candies
5. Because they are going to have a great time during the festival
6. They join celebrations and buy things.

5. to feel on top of the world: to feel very good as if you are ruling the world.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Metni tekrar okuyun. Soruları cevapla.

1. Basant Panchami’ye hazırlanmak ne kadar sürer?
2. Kızılderililer bu yıl festivali ne zaman kutlayacak?
3. Hindistan’daki insanlar neden sarı renkli şeyler alıyor?
4. Festivalde bir fuardan neler satın alabilirsiniz?
5. Kızılderililer neden kendilerini dünyanın tepesinde hissedecekler?
6. Turistler Hindistan ekonomisine nasıl yardımcı oluyor?

CEVAP
1. Kutlamalardan önce aylar sürer
2. Ocak ayının sonunda kutlayacaklar
3. Festivallerin renkleri olduğu için
4. Giysi, aksesuar, uçurtma ve şeker satın alabilirsiniz.
5. Çünkü festival boyunca harika vakit geçirecekler
6. Kutlamalara katılır ve bir şeyler satın alırlar.

5. dünyanın tepesinde hissetmek: sanki dünyayı yönetiyormuş gibi çok iyi hissetmek.


6 Guess the meanings of the highlighted words in the text. Then, use them to complete the sentences below.
ANSWER
1. harvest
2. get ready
3. gain
4. rush
5. purchase

1. The villagers are going to __harvest______ the mustard flowers and sell them.
2. Dancers are going to __get ready________ just before the celebrations.
3. Local people are going to sell traditional products in the fair to ___gain_____ money.
4. We are going to __rush______ to the shops to catch the sale before the festival.
5. He is going to __purchase______ a tin of pineapple and some packets of nuts to make laddu.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 Metinde vurgulanan kelimelerin anlamlarını tahmin edin. Ardından, aşağıdaki cümleleri tamamlamak için bunları kullanın.
CEVAP
1. hasat
2. hazırlanın
3. kazanç
4. acele
5. satın alma

1. Köylüler hardal çiçeklerini __toplayacak ve satacaklar.
2. Dansçılar kutlamalardan hemen önce __hazırlanacak________.
3. Yerel halk, fuarda geleneksel ürünleri ___kazanç_____ paraya satacak.
4. Festivalden önce indirimleri yakalamak için mağazalara _________ gidiyoruz.
5. Laddu yapmak için bir kutu ananas ve birkaç paket fındık __satın alacak______.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir