9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 112 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 112 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 9. ünite Sayfa 112 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 1121

SAYFA 112 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

13. Listen or read the dialogue again and answer these questions.

1. Why can’t George come to the party?
2. Who is good at cooking?
3. What does Donna ask Susan to do?
4. Why should Susan take children to the party?
5. What shouldn’t Susan forget to do?

ANSWER

1. Because he is going to go abroad on business.
2. Susan is good at cooking.
3. She asks her to prepare some meat balls.
4. Because they have some surprises for them.
5. She shouldn’t forget to bring the cupcakes and some CDs.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

13. Diyaloğu tekrar dinleyin veya okuyun ve bu soruları cevaplayın.

1. George neden partiye gelemiyor?
2. Kim yemek pişirmede iyidir?
3. Donna, Susan’dan ne yapmasını istiyor?
4. Susan çocukları neden partiye götürmeli?
5. Susan ne yapmayı unutmamalı?

CEVAP

1. Çünkü iş için yurt dışına gidecek.
2. Susan yemek pişirmede iyidir.
3. Köfte hazırlamasını istiyor.
4. Çünkü onlara sürprizleri var.
5. Cupcakes ve CD’leri getirmeyi unutmamalı.


14. Work in groups of three. Read the roles and make a telephone call changing roles. Use the clues on the next page and refer to part 12.

YOU
Call your friend’s home. His/her mother answer the phone. ask to speak to him/her invite to your goodbye party on Sunday at 3 p.m. Say you’ve had a good chance to study abroad and talk about your future plans.
You are going to live with your cousin there. You are planing to finish high school and university there. You are going to come
back to Turkey only in summers.
You are going to talk, eat and watch a film at your party.
Your friend suggests having it a 5 p.m. Accept it and remind him/her to bring his/her camera.

MOTHER
Answer the phone. It is for your son/daughter. Call your son/daughter to phone.

YOUR FRIEND
Your friend calls you to invite his/her goodbye party.
Ask why he/she is going to say goodbye.
Say you can’t come because you have a wresting/marbling/photography etc. course at the time.
You are going to make a presentation there. Request changing the time. Suggest having it at 5 p.m.
Say you are going to bring your camera.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

14. Üçlü gruplar halinde çalışın. Rolleri okuyun ve bir telefon görüşmesi yaparak rolleri değiştirin. Sonraki sayfadaki ipuçlarını kullanın ve 12. bölüme bakın.

SEN
Arkadaşınızın evini arayın. Annesi telefona cevap verir. Pazar günü saat 15.00’teki veda partinize davet etmek için onunla konuşmayı isteyin. Diyelim ki yurtdışında okumak için iyi bir şansınız oldu ve gelecek planlarınız hakkında konuşun.
Orada kuzeninle yaşayacaksın. Liseyi ve üniversiteyi orada bitirmeyi planlıyorsunuz. sen geleceksin
Türkiye’ye sadece yazları dönülür.
Partinizde konuşacak, yemek yiyecek ve film izleyeceksiniz.
Arkadaşın akşam 5’te olmasını öneriyor. Kabul edin ve kamerasını getirmesini hatırlatın.

ANNE
Telefona cevap ver. Oğlunuz/kızınız için. Oğlunuzu/kızınızı telefonla arayın.

SENİN ARKADAŞIN
Arkadaşınız sizi veda partisine davet etmek için arıyor.
Neden veda edeceğini sorun.
Diyelim ki o sırada güreş/ebru/fotoğrafçılık vs. kursun olduğu için gelemiyorsun.
Orada bir sunum yapacaksın. Saatin değiştirilmesini isteyin. Akşam 5’te olmasını öner.
Fotoğraf makinenizi getireceğinizi söyleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir