9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 113 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 113 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 9. ünite Sayfa 112 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 113

SAYFA 113 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

INVITATIONS AND CELEBRATIONS
Is … in?
We’re going to …
Let’s …, what do you think?
Do you mind changing the time to 5 p.m.?
I’d love to come.
Thank you for inviting me.
I’d like to, but …
I like that idea. / Let’s do that.
Yes, let’s. / Alright. / It sounds fine.
Don’t forget to … / Remember to …
Would you like to …?
I’ll be really happy if you come to …?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

DAVET VE KUTLAMALAR
İçinde?
Biz gidiyoruz …
Hadi…, ne düşünüyorsun?
Saati 5’e değiştirir misin?
Ben gelmek isterim.
Beni davet ettiğin için teşekkürler.
isterdim ama…
Bu fikri sevdim. / Hadi bunu yapalım.
Evet, hadi. / Peki. / Kulağa hoş geliyor.
Unutma… / Unutma…
Arzu eder misiniz …?
Eğer gelirsen gerçekten çok mutlu olacağım…?


5. Answer: Do you think celebrations are necessary? Why? Why not?
Yes, they are. They make us feel precious.

16. Read the text and write the main idea in the box on the next page

Everyone should take time for celebration because celebration make our culture richer and add an exciment and fun to life.

There are many important things in life. Each person should take time for learning, growing, loving and exploring. Everyone should take time for celebration because celebration makes our culture richer and adds excitement and fun to life.
Celebrations can happen for many formal and informal reasons. Probably most people have gone to celebrations in honor of someone’s birthday, wedding or the birth of a new baby. Human beings love to celebrate best things in life. There is no need to have a very big occasion to celebrate. Celebrations of all kinds make life more meaningful because life for most of us is routine. A holiday or a birthday celebration changes our daily routine.
Family celebrations, such as holidays bring joyful family occasions for all. When families get together, they talk and increase their love for one another. We love religious days and festivals. It is time to visit elderly people and show respect. Religious and national festivals teach younger generations a lot. They learn unity, friendship, helpfulness and being generous.
We relax during celebrations and celebrations make us remember the most important thing in life. That is spending time with the people we love. If we have celebrations, we can keep our traditions alive.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Cevap: Sizce kutlamalar gerekli mi? Niye ya? Neden?
Evet onlar. Bizi değerli hissettiriyorlar.

16. Metni okuyun ve ana fikri bir sonraki sayfadaki kutuya yazın

Herkes kutlamaya zaman ayırmalı çünkü kutlama kültürümüzü zenginleştirir, yaşama heyecan ve eğlence katar.

Hayatta birçok önemli şey var. Her insan öğrenmeye, gelişmeye, sevmeye ve keşfetmeye zaman ayırmalıdır. Herkes kutlamaya zaman ayırmalı çünkü kutlama kültürümüzü zenginleştirir, yaşama heyecan ve eğlence katar.
Kutlamalar birçok resmi ve gayri resmi nedenlerle gerçekleşebilir. Muhtemelen çoğu insan birinin doğum günü, düğünü veya yeni bir bebeğin doğumu onuruna kutlamalara gitmiştir. İnsanlar hayattaki en iyi şeyleri kutlamayı sever. Kutlamak için çok büyük bir olaya gerek yok. Her türlü kutlama hayatı daha anlamlı kılar çünkü çoğumuz için hayat rutindir. Bir tatil veya doğum günü kutlaması günlük rutinimizi değiştirir.
Tatiller gibi aile kutlamaları, herkes için neşeli aile günleri getirir. Aileler bir araya gelince konuşur ve birbirlerine olan sevgilerini artırırlar. Dini günleri ve bayramları severiz. Yaşlıları ziyaret etme ve saygı gösterme zamanı. Dini ve milli bayramlar genç nesillere çok şey öğretiyor. Birlik olmayı, dostluğu, yardımseverliği ve cömertliği öğrenirler.
Kutlamalar sırasında rahatlarız ve kutlamalar hayattaki en önemli şeyi hatırlamamızı sağlar. Yani sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmek. Kutlamalar yaparsak geleneklerimizi yaşatabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir