9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 55 Türkçe Çevirisi ve Cevapları MEB

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 55 9. sınıf İngilizce çalışma öğrenci kitabı ders kitabı MEB  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 55 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 55

SAYFA 55 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the texts. Which sentence is true for all three structures?
a) They are all in Asia.
b) They are in the New 7 Wonders (DOĞRU CEVAP)

When I went to see the Great Wall of China last year I learned that it is in the list of new 7 Wonders. I think it deserves this title because it is the largest building in the world. Thousand of workers built to protect China from attacks. Most people think that you can’t see it from the space but in fact this belief it’s legendary. I am proud that structure from my country is in the list.

UNESCO declared the Taj Mahal was one of the New Wonder of the World in 2007. It is a breathtaking mausoleum in India. When I visit the Taj Mahal, its story affected me deeply. Empire Shah Jahan wanted to be structured for the memory of his beloved wife. Mumtaz Mahal because she died after she gave birth today or 14th child. It was the jewel of Muslim art in Indian history. It cost millions of rupees.I think it is worth it

I live in Mexico. Every year about two million people to visit my hometown to see Chicken Itza. It was a well known Mayan city. They use this place as a religious political and economic centre. The most important figure in the side of the pyramid El Castillo. Maya people will build to watch the moment of the sun. Unfortunately, after the Spanish came here they use the side as a cattle farm. Was it always in a bad condition? Luckily, no. Thanks to the Mexican government is a popular tourist attraction in now. In 1988 UNESCO added Chicken Itza to World Heritage List

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Metinleri oku. Bu üç yapı için hangi cümle doğrudur?
a) Hepsi Asya’da.
b) Yeni 7 Harikada (DOĞRU CEVAP)

Geçen yıl Çin Seddi’ni görmeye gittiğimde yeni 7 Harika listesinde olduğunu öğrendim. Dünyanın en büyük binası olduğu için bu unvanı hak ettiğini düşünüyorum. Çin’i saldırılara karşı korumak için inşa edilmiş binlerce işçi. Çoğu insan onu uzaydan göremediğini düşünür ama aslında bu inanış bir efsanedir. Listede ülkemden bir yapının olması gurur verici.

UNESCO, Tac Mahal’i 2007 yılında Dünyanın Yeni Harikası’ndan biri ilan etti. Hindistan’da nefes kesici bir türbedir. Tac Mahal’i ziyaret ettiğimde hikayesi beni derinden etkiledi. İmparatorluk Şahı Cihan, sevgili eşinin hatırası için yapılanmak istedi. Mümtaz Mahal, bugün ya da 14. çocuğunu doğurduktan sonra öldüğü için. Hint tarihinde Müslüman sanatının mücevheriydi. Milyonlarca rupiye mal oldu.Bence buna değer

Meksika’da yaşıyorum. Her yıl yaklaşık iki milyon insan, Chicken Itza’yı görmek için memleketimi ziyaret ediyor. İyi bilinen bir Maya şehriydi. Burayı dini bir siyasi ve ekonomik merkez olarak kullanıyorlar. Piramidin yan tarafındaki en önemli figür El Castillo. Maya halkı güneşin anını izlemek için inşa edecek. Ne yazık ki İspanyollar buraya geldikten sonra yan tarafı sığır çiftliği olarak kullanıyorlar. Her zaman kötü durumda mıydı? Neyse ki, hayır. Meksika hükümeti sayesinde artık popüler bir turistik yer. 1988’de UNESCO Chicken Itza’yı Dünya Mirası Listesi’ne ekledi


Read the texts again. Tick (ü) the correct boxes.

There was a romantic story behind its construction. (TAJ MAHAL)
It is the largest structure in the world. (The Great Wall of China)
People used it for economic and political reasons. (The Great Wall of China)
This site was once a place for animals. (Chicken Itza)
It was a fine example of a religion. (TAJ MAHAL)
This structure guided people for the movements of the sun. (Chicken Itza)

Read again. Write true (T) or false (F).
1. The Chinese people built the Wall because they wanted to protect their country. (T)
2. You can see the Great Wall from the space clearly.(F).(You can’t see it from the space )
3. Shah Jahan built a beautiful tomb after he lost his wife.(T)
4. The pyramid in Chichen Itza was a famous mausoleum.(F).(It wasn’t a mausoleum)
5. Chichen Itza is under protection now.(T)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Metinleri tekrar okuyun. Doğru kutuları işaretleyin (ü).

Yapımının arkasında romantik bir hikaye vardı. (TAÇ MAHAL)
Dünyanın en büyük yapısıdır. (Çin seddi)
İnsanlar bunu ekonomik ve politik nedenlerle kullandılar. (Çin seddi)
Bu site bir zamanlar hayvanlar için bir yerdi. (Tavuk Itza)
Bir dinin güzel bir örneğiydi. (TAÇ MAHAL)
Bu yapı, insanları güneşin hareketlerine yönlendirmiştir. (Tavuk Itza)

Yeniden oku. Doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
1. Çinliler Duvarı ülkelerini korumak istedikleri için inşa ettiler. (T)
2. Uzaydan Çin Seddi’ni net bir şekilde görebilirsiniz.(F).(Uzaydan göremezsiniz)
3. Şah Cihan karısını kaybettikten sonra güzel bir türbe yaptırdı.(T)
4. Chichen Itza’daki piramit ünlü bir türbeydi.(F).(Bir türbe değildi)
5. Chichen Itza artık koruma altında.(T)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.