9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 85 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 85 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 85

SAYFA 85 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Answer: What kind of places should we preserve for future generations?
We should preserve ancient sites, national parks, and wild places.

7. Read the text about the world heritage and answer: What is the purpose of the World Heritage Convention?

The main purpose is that protect natural and cultural heritage to pass them on to future generations and prevent them to eradicate.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Cevap: Gelecek nesiller için ne tür yerleri korumalıyız?
Antik yerleri, milli parkları ve vahşi yerleri korumalıyız.

7. Dünya mirası ile ilgili metni okuyun ve cevaplayın: Dünya Mirası Sözleşmesinin amacı nedir?

Temel amaç, doğal ve kültürel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak ve yok olmalarını önlemektir.


Heritage is our legacy from the past. We live it today and we pass it on to future generations. Our cultural and natural heritage sites are very important for life. Some places or buildings have special importance for everyone because they are the best examples of the world’s cultural or natural heritage.

UNESCO adopted the World Heritage Convention in 1972. When the countries sign this convention, they promise to protect their natural and cultural heritage. They can nominate sites within their country and get financial, technical or emergency assistance from other countries to preserve their cultural properties.

Turkey has 18 properties on the UNESCO World Heritage list. There are 60 more nominated sites. When the sites are on the list, people all over the world are aware of cultural heritage and try to do everything to protect them. What can you do for them?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Miras, geçmişten kalan mirasımızdır. Bugün yaşıyoruz ve gelecek nesillere aktarıyoruz. Kültürel ve doğal miras alanlarımız yaşam için çok önemlidir. Bazı yerler veya yapılar, dünyanın kültürel veya doğal mirasının en iyi örnekleri oldukları için herkes için özel bir öneme sahiptir.

UNESCO, 1972 yılında Dünya Mirası Sözleşmesini kabul etmiştir. Ülkeler bu sözleşmeyi imzaladıklarında doğal ve kültürel miraslarını korumayı taahhüt etmektedirler. Kendi ülkelerindeki yerleri aday gösterebilir ve kültürel varlıklarını korumak için diğer ülkelerden mali, teknik veya acil yardım alabilirler.

Türkiye, UNESCO Dünya Mirası listesinde 18 mülke sahiptir. 60 tane daha aday gösterilen site var. Siteler listeye alındığında, dünyanın her yerinden insanlar kültürel mirasın farkındadır ve onları korumak için her şeyi yapmaya çalışırlar. Onlar için ne yapabilirsin?

 


List of World Heritage Sites in Turkey
Cultural (16)
• Göbeklitepe (2018)
• Aphrodisias (2017)
• Archaeological Site of Ani (2016)
• Archaeological Site of Troy (1998)
• Bursa and Cumalıkızık: the Birth of the Ottoman
Empire (2014)
• City of Safranbolu (1994)
• Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural
Landscape (2015)
• Ephesus (2015)
• Great Mosque and Hospital of Divriği (1985)
• Hattusha: the Hittite Capital (1986)
• Historic Areas of Istanbul (1985)
• Mount Nemrut (1987)
• Neolithic Site of Çatalhöyük (2012)
• Pergamon and its Multi-Layered Cultural
Landscape (2014)
• Selimiye Mosque and its Social Complex (2011)
• Xanthos-Letoon (1988)
Mixed (2)
• Göreme National Park and the Rock Sites of
Cappadocia (1985)
• Hierapolis-Pamukkale (1988)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Türkiye’deki Dünya Miras Alanları Listesi
Kültürel (16)
• Göbeklitepe (2018)
• Aphrodisias (2017)
• Ani Ören Yeri (2016)
• Truva Arkeolojik Sit Alanı (1998)
• Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı’nın Doğuşu
imparatorluk (2014)
• Safranbolu Şehri (1994)
• Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürü
Manzara (2015)
• Efes (2015)
• Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1985)
• Hattuşa: Hitit Başkenti (1986)
• İstanbul’un Tarihi Alanları (1985)
• Nemrut Dağı (1987)
• Çatalhöyük Neolitik Yeri (2012)
• Bergama ve Çok Katmanlı Kültürü
Manzara (2014)
• Selimiye Camii ve Külliyesi (2011)
• Xanthos-Letoon (1988)
Karışık (2)
• Göreme Milli Parkı ve Kayalık Alanları
Kapadokya (1985)
• Hierapolis-Pamukkale (1988)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.