9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 87 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 87 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 87

SAYFA 87 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Answer: Which archaeological site would you like to see in Turkey? Why?

I would like to visit Nemrud. Because it is a very interesting place on the mountain.

11. Listen to the text or watch the video. Write the names of the World Heritage Sites in the box on the timeline.

2nd millenium- Hattusha (2nd millenium BC)
2nd century-Aphrodisias (2nd century BC)
1st century-Mount Nemrut 62-34 BC (1st century)
10th century-Archeological Site of Ani 10-11 AD
13th century-Divriği Great Mosque (13th century
14th century-Cumalıkızık (14th century

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Cevap: Türkiye’de hangi arkeolojik alanı görmek istersiniz? Niye ya?

Nemrud’u ziyaret etmek istiyorum. Çünkü dağda çok ilginç bir yer.

11. Metni dinleyin veya videoyu izleyin. Dünya Mirası Alanlarının adlarını zaman çizelgesindeki kutuya yazın.

2. binyıl- Hattuşa (MÖ 2. binyıl)
2. yüzyıl-Afrodisias (MÖ 2. yüzyıl)
1. yüzyıl-Nemrut Dağı MÖ 62-34 (1. yüzyıl)
10.yy-Ani Ören Yeri MS 10-11
13.yy-Divriği Ulu Camii (13.yy)
14. yüzyıl-Cumalıkızık (14. yüzyıl


Note!
Century: a period of one hundred years
Millennium: a period of one thousand years
BC: Before Christ
AD: Anno Domini

Vocabulary Tips
sculpture: The art of making statues
ornament: a thing that makes something look more attractive
unique: being the only one of its kind

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Not!
yüzyıl: yüz yıllık bir dönem
Milenyum: Bin yıllık bir dönem
BC: İsa’dan önce
AD: Anno Domini

Kelime İpuçları
heykel: heykel yapma sanatı
süs: bir şeyin daha çekici görünmesini sağlayan şey
benzersiz: türünün tek örneği olmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.