9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Türkçe Çevirisi ve Cevapları Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 92 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 7. ünite Sayfa 92 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 92

SAYFA 92 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Listening Time
21. Answer: Do you usually ask questions or answer questions?
Yes, I do

22. Listen to the questions and answer them.
1. I live in Mersin
2. It is Olba
3. No, I didn’t
4. The answer is no
5. To see ancient settlement
6. According to Greek Mythology, gree gods
7. No certain information
8. They settled in there
9. Yes, they were
10. No certain information
23. Read the poem

I was in the Temple of Artemis yesterday.
People were in white, but the sky was grey.
Feeling the sacred golden light in the air,
everyone prayed to share
the perfect policy,
brotherhood and honesty
abundance and fertility.
What was that feeling of agony?
Was it a dream? Was it an illusion?

Quote Time

A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people.
Mahatma Gandi

Self Assessment
Read and tick (4) the right column.

Talking about past events
Making inquiries Asking and
answering questions in an interview

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dinleme Süresi
21. Cevap: Genellikle soru sorar mısınız yoksa soru cevaplar mısınız?
Evet ediyorum

22. Soruları dinleyin ve cevaplayın.
1. Mersin’de yaşıyorum
2. Olba’dır
3. Hayır, yapmadım
4. Cevap hayır
5. Antik yerleşimi görmek
6. Yunan Mitolojisine göre yunan tanrıları
7. Kesin bilgi yok
8. Oraya yerleştiler
9. Evet, onlar
10. Kesin bilgi yok
23. Şiiri okuyun

Dün Artemis Tapınağı’ndaydım.
İnsanlar beyazlar içindeydi ama gökyüzü griydi.
Havadaki kutsal altın ışığı hissetmek,
herkes paylaşmak için dua etti
mükemmel politika,
kardeşlik ve dürüstlük
bolluk ve doğurganlık.
Bu ıstırap hissi neydi?
Bir rüya mıydı? Bir illüzyon muydu?

Alıntı Zamanı

Bir ulusun kültürü, halkının kalbinde ve ruhunda bulunur.
Mahatma Gandi

Öz değerlendirme
Okuyun ve sağdaki sütunu (4) işaretleyin.

Geçmiş olaylar hakkında konuşmak
Soruşturma Sormak ve
röportajda soruları cevaplamak

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.