9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 115 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 115 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 9. ünite Sayfa 115 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 115

SAYFA 115 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Listening Time
19. Answer: Where do you do your grocery shopping? Are things expensive there?

20. Listen to the dialogue and answer: Where does Mrs Rashid invite the shopkeeper Peter?

Mrs Rashid invites the shopkeeper to iftar meal.

21. Which sentences/questions does a customer say/ask while shopping? Listen to the dialogue again and tick

Can I help you?
I’m looking for … X
How much does it cost? X
How much do you want?
How many would you like?
I’d like some … X
How will you pay?
Here you are.
Here is your change.
I’ll pay in cash. X
Do you have any … ? X
Can I have a kilo of grapes? X

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dinleme Süresi
19. Cevap: Market alışverişinizi nereden yapıyorsunuz? Orada işler pahalı mı?

20. Diyaloğu dinleyin ve cevaplayın: Bayan Rashid, dükkan sahibi Peter’ı nereye davet ediyor?

Raşid Hanım esnafı iftara davet eder.

21. Müşteri alışveriş yaparken hangi cümleleri/soruları söylüyor/soruyor? Diyaloğu tekrar dinleyin ve işaretleyin

Yardımcı olabilir miyim?
Ben arıyorum … X
Fiyatı ne kadar? X
Ne kadar istiyorsun?
Kaç tane istersin?
Biraz istiyorum… X
Ödemeyi nasıl yapacaksınız?
İşte buradasın.
Buyurun para üstünüz.
Nakit olarak ödeyeceğim. X
Sende hiç var mı … ? X
Bir kilo üzüm alabilir miyim? X

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.