9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 10 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 10 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 10 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

SAYFA 10 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

a. Listen to the conversation between Kamran and Adela. Tick (✔) the sentences you hear
ANSWER
How’s it going?
Nice to meet you, too!
Have a nice day.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Kamran ve Adela arasındaki konuşmayı dinleyin. Duyduğunuz cümleleri işaretleyin (✔)
CEVAP
Nasıl gidiyor?
Ben de çok memnun oldum!
İyi günler.


b. Listen to the audio again. Write True (T), False (F), or Not Mentioned (NM) for the statements below
e.g. Kamran is from Azerbaijan. T
ANSWER:
1.T
2.T
3.F Kamran is seventeen years old
4.NM
5. F Adela likes drinking coffee with Kamran.

1. Adela is from Spain.
2. Kamran and Adela are at the same school.
3. Kamran is eighteen years old.
4. Kamran likes talking on the phone.
5. Adela does not like drinking coffee with Kamran

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Sesi tekrar dinleyin. Aşağıdaki ifadelere Doğru (T), Yanlış (F) veya Belirtilmedi (NM) yazın
Örneğin. Kamran Azerbaycanlıdır. T
CEVAP:
1.T
2.T
3.F Kamran on yedi yaşında
4.NM
5. F Adela, Kamran’la kahve içmeyi seviyor.

1. Adela İspanya’dan.
2. Kamran ve Adela aynı okuldalar.
3. Kamran on sekiz yaşındadır.
4. Kamran telefonda konuşmayı seviyor.
5. Adela, Kamran’la kahve içmeyi sevmiyor


c. Write a similar dialogue to the one you have listened to in Exercise a.

d. Use the clues below. Find and write the family members in the puzzle.
ANSWER:
1. niece
2. uncle
3. cousin
4. brother
5. aunt
6. sister
7. grandfather
8. nephew
9. grandmother
1. the daughter of your sister or brother
2. the brother of your parents
3. the children of your uncle or aunt
4. the son of your parents
5. the sister of your parents
6. the daughter of your parents
7. the father of your parents
8. the son of your sister or brother
9. the mother of your parents

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Alıştırma a’da dinlediğiniz diyaloga benzer bir diyalog yazın.

D. Aşağıdaki ipuçlarını kullanın. Bulmacada aile üyelerini bulun ve yazın.
CEVAP:
1. yeğen
2. amca
3. kuzen
4. erkek kardeş
5. teyze
6. kız kardeş
7. büyükbaba
8. yeğen
9. büyükanne
1. kız kardeşinizin veya erkek kardeşinizin kızı
2. anne babanın erkek kardeşi
3. Amcanızın veya teyzenizin çocukları
4. anne babanın oğlu
5. anne babanın kız kardeşi
6. anne babanın kızı
7. anne babanızın babası
8. kız kardeşinizin veya erkek kardeşinizin oğlu
9. ailenizin annesi

Diğer sayfaların cevaplarını gör 9. Sınıf İngilizce UPLIFT  Çalışma Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir