9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 11 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 11 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 11 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

SAYFA 11 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

a. Use the clues below to complete the crossword puzzle.
ANSWER:
ACROSS
2 Baku 3 Athens 5 Dane 7 Thailand 9 Cyprus 11 Spain 13 China
DOWN
1 Dutch 2 Brazil 4 Egyptian 6 France 8 Italy 10 Sofia 12 Finn

ACROSS
2. The capital of Azerbaijan is…
3. The capital of Greece is…
5. A person from Denmark is called…
7. Bangkok is the capital of this country.
9. This country is an island and is famous for its halloumi cheese.
11. Madrid is the capital of this country.
13. This country is the land of pandas
DOWN
1. People from the Netherlands are called…
2. This country is famous for the samba and its carnivals.
4. A person from Egypt is…
6. The Eiffel Tower is the symbol of this country.
8. This country is famous for its delicious food like pizza and pasta.
10. The capital of Bulgaria is…
12. A person from Finland is…

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Bulmacayı tamamlamak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.
CEVAP:
Soldan Sağa
2 Bakü 3 Atina 5 Danimarka 7 Tayland 9 Kıbrıs 11 İspanya 13 Çin
Yukarıdan AŞAĞI
1 Hollandalı 2 Brezilya 4 Mısırlı 6 Fransa 8 İtalya 10 Sofya 12 Fin

SOLDAN SAĞA
2. Azerbaycan’ın başkenti…
3. Yunanistan’ın başkenti…
5. Danimarka’dan bir kişiye şöyle denir:
7. Bangkok bu ülkenin başkentidir.
9. Bu ülke bir adadır ve hellim peyniriyle ünlüdür.
11. Madrid bu ülkenin başkentidir.
13. Bu ülke pandaların ülkesi
YUKARIDAN AŞAĞI
1. Hollandalılara şöyle denir:
2. Bu ülke samba ve karnavallarıyla ünlüdür.
4. Mısırlı bir kişi…
6. Eyfel Kulesi bu ülkenin sembolüdür.
8. Bu ülke pizza ve makarna gibi lezzetli yemekleriyle ünlüdür.
10. Bulgaristan’ın başkenti…
12. Finlandiya’dan bir kişi…


b. Complete the sentences with the words below. Change the form if necessary.
ANSWER: 1 join 2 degree 3 benefits 4 occupation 5 exchange 6 multicultural 7 opportunity

1. I want to the English club to improve my speaking skills.
2. Tim has a master’s in mathematics.
3. One of the of doing sport is strengthening your bones and muscles.
4. Please fill in your name, address, and .
5. Bilge is a(n) student. She studies mechanical engineering at a university in Germany.
6. We live in a(n) society. There are people from different countries.
7. Travelling is a great to meet new people.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Aşağıdaki sözcüklerle cümleleri tamamlayın. Gerekirse formu değiştirin.
CEVAP: 1 katılma 2 derece 3 faydalar 4 meslek 5 değişim 6 çok kültürlü 7 fırsat

1. Konuşma becerilerimi geliştirmek için İngilizce kulübüne gitmek istiyorum.
2. Tim’in matematik alanında yüksek lisansı var.
3. Spor yapmanın yollarından biri de kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendirmektir.
4. Lütfen adınızı, adresinizi ve e-posta adresinizi girin.
5. Bilge bir öğrencidir. Almanya’da bir üniversitede makine mühendisliği okuyor.
6. Bir(n) toplumda yaşıyoruz. Farklı ülkelerden insanlar var.
7. Seyahat etmek yeni insanlarla tanışmak için harikadır.


c. Write sentences using the information on the form below.
ANSWER:
1 He was born in nineteen-eighty two.
2 He is from America/the USA/ New York.
3 He is American. 4 He is a surgeon
e.g. His name is Timothy, and his surname is Grayson. His full name is Timothy Grayson.

d. Match the jobs to the correct definitions below.

ANSWER: 1 architect 2 graphic designer 3 chemist 4 software engineer 5 accountant
A person whose job is…
1. to design buildings
2. to design pictures and text for books, etc.
3. to prepare and sell medicines
4. to write computer programs
5. to keep and check financial accounts

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Aşağıdaki formdaki bilgileri kullanarak cümleler yazın.
CEVAP:
1 Bin dokuz yüz seksen ikide doğdu.
2 Amerika/ABD/New York’tandır.
3 O Amerikalıdır. 4 O bir cerrah
Örneğin. Adı Timothy ve soyadı Grayson. Tam adı Timothy Grayson’dur.

D. İşleri aşağıdaki doğru tanımlarla eşleştirin.
CEVAP: 1 mimar 2 grafik tasarımcı 3 kimyager 4 yazılım mühendisi 5 muhasebeci
İşi olan bir kişi…
1. binaları tasarlamak
2. Kitap vb. için resim ve metin tasarlamak.
3. ilaç hazırlamak ve satmak
4. bilgisayar programları yazmak
5. Mali hesapları tutmak ve kontrol etmek

Diğer sayfaların cevaplarını gör 9. Sınıf İngilizce UPLIFT  Çalışma Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir