9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 12 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 12 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Çalışma Kitabı Sayfa 12 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

SAYFA 11 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

a. Match 1–4 to a–d to make meaningful sentences.
ANSWER: 1. d 2. a 3. b 4. c

1. Turn
2 Go straight
3 Take
4 Go past

a on/ahead.
b the first/second right.
c the traffic lights.
d right/left.

b. Put the sentences into the correct order (1–6) to form a meaningful dialogue.
ANSWER- 3 1 6 5 2 4

3-Sorry, I’m new here. How can I get there?
1-Excuse me, where is the zoo?
6-That’s all right.
5-OK. Thank you very much
2-It’s on Carnation Street.
4-Go straight on and go past the second traffic lights. Turn right into Rose Street; it’s on the left opposite the funfair.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Anlamlı cümleler oluşturmak için 1-4’ü a-d ile eşleştirin.
CEVAP: 1.d 2.a 3.b 4.c

1. Döndürün
2 Düz git
3 Al
4 Geçmişe git

açık/ileri.
b birinci/ikinci sağ.
c trafik ışıkları.
sağ/sol.

B. Anlamlı bir diyalog oluşturmak için cümleleri doğru sıraya (1-6) yerleştirin.
CEVAP- 3 1 6 5 2 4

3-Kusura bakmayın, burada yeniyim. Oraya nasıl gidebilirim?
1-Affedersiniz, hayvanat bahçesi nerede?
6-Sorun değil.
5-Tamam. Çok teşekkür ederim
2-Karanfil Caddesi üzerindedir.
4-Düz devam edin ve ikinci trafik ışıklarını geçin. Sağa Rose Caddesi’ne dönün; lunaparkın karşısında soldadır.


c. Look at the map. Start from the pin icon and follow the directions to complete the dialogues.

e.g. Jo: Sorry, how do I get to the car park?
Di: Go straight on and take the first left onto Bond Street. Then turn right and walk past the traffic lights. It’s on the left, next to the railway station.

ANSWER: 1. turn left/on the left 2 turn right/the first left 3 on the right

1. Tim: Could you direct me to the opera house?
Moe: Go straight ahead and go past the traffic lights. Then turn left into Ship Street; it’s on the left , opposite the theatre.
2 Sue: Can you tell me the way to the underground station?
Ash: Go straight on and take the first left onto Bond Street. Then turn right and take the first left onto Cotton Street. It’s on the right.
3 Rob: Excuse me, where is the souvenir shop?
Kim: Go straight on and go past the traffic lights. It’s on the right , between the tourist office and the petrol station.
TÜRKÇE ÇEVİRİSİ
C. Haritaya bak. Raptiye simgesinden başlayın ve diyalogları tamamlamak için talimatları izleyin.
Örneğin. Jo: Pardon, otoparka nasıl gidebilirim?
Di: Düz devam edin ve Bond Caddesi’ne doğru ilk sola dönün. Daha sonra sağa dönün ve trafik ışıklarının yanından geçin. Solda, tren istasyonunun yanında.

CEVAP: 1. sola/sola dönün 2 sağa/ilk sola dönün 3 sağdan

1 Tim: Beni opera binasına yönlendirebilir misiniz?
Moe: Dümdüz ilerleyin ve trafik ışıklarını geçin. Daha sonra sola Gemi Sokağı’na dönün; Solda, tiyatronun karşısında.
2 Sue: Bana metro istasyonuna giden yolu söyleyebilir misin?
Ash: Düz devam edin ve Bond Caddesi’ne doğru ilk sola dönün. Daha sonra sağa dönün ve ilk soldan Cotton Street’e girin. Sağ tarafta.
3 Rob: Affedersiniz, hediyelik eşya dükkanı nerede?
Kim: Düz devam et ve trafik ışıklarını geç. Turizm ofisi ile benzin istasyonu arasında sağda.


d. Look at the map in Exercise c and write the answers to the questions in your notebooks.
1. Can you tell me the way to the airport?
2. Where is the museum?
3. How do I get to the railway station?
4. Where is the nearest cash machine?
5. How can I get to the town hall?
6. Where is the coach station?

ANSWER
1 .Go straight ahead and take the first left onto Bond Street. Then turn left into Blake Road; it’s on the right.
2. Go straight on; go past the traffic lights. It’s on the left, between the art gallery and opera house.
3. Go straight ahead and take the first left onto Bond Street. Then turn right into Blake Road and turn left at the traffic lights. It’s on the right.
4. Go straight ahead and take the first right onto Bond Street. It’s on the right, opposite the hotel.
5. Go straight on and walk past the hotel. It’s the building on the left, next to the aquarium.
6. Go straight ahead and take the second left onto Burton Street. Turn right at the traffic lights; walk past the car park, and then turn left into Ship Street. It’s on the right.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Alıştırma c’deki haritaya bakın ve soruların cevaplarını not defterlerinize yazın.
1. Bana havaalanına giden yolu söyleyebilir misiniz?
2. Müze nerede?
3. Tren istasyonuna nasıl giderim?
4. En yakın bankamatik nerede?
5. Belediye binasına nasıl gidebilirim?
6. Otobüs terminali nerede?

CEVAP
1. Dümdüz ilerleyin ve Bond Caddesi’ne doğru ilk sola dönün. Daha sonra Blake Yolu’na doğru sola dönün; sağ tarafta.
2. Düz devam edin; trafik ışıklarının yanından geçin. Solda, sanat galerisi ile opera binası arasında.
3. Dümdüz ilerleyin ve Bond Caddesi’ne doğru ilk sola dönün. Daha sonra sağa Blake Road’a dönün ve trafik ışıklarından sola dönün. Sağ tarafta.
4. Dümdüz ilerleyin ve Bond Caddesi’ne doğru ilk sağa dönün. Sağda, otelin karşısında.
5. Düz devam edin ve otelin önünden geçin. Akvaryumun yanındaki soldaki bina.
6. Dümdüz ilerleyin ve Burton Caddesi’ne doğru ikinci sola dönün. Trafik ışıklarından sağa dön; otoparkın yanından geçip sola Ship Street’e dönün. Sağ tarafta.

Diğer sayfaların cevaplarını gör 9. Sınıf İngilizce UPLIFT  Çalışma Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir