11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf  İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri 

SAYFA 18 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

1. Look at the steps to make an appointment and match them with the following statements.

ANSWER: a) 2 b) 3 c) 1 d) 5 e) 2 f) 3 g) 4 h) 5 i) 4 j) 2 k) 5

1. Introduce oneself 2. Reason for calling 3. Ask for more information 4. Suggest a time 5. Check and confirm

a) May I speak to Jonathan Norris, please? 2
b) Can you tell me what it’s about? 3
c) Hello, Alison Harvey speaking. 1
d) OK, let me take a look at his diary. 5
e) I’d like to schedule an interview at our office. 2
f ) Would you mind if I asked what it’s regarding?3
g) I can fit you in tomorrow. 4
h) So, that’s Wednesday at 10:00 a.m. 5
i) Would Tuesday morning be convenient for you? 4
j) It is about the advertising campaign. 2
k) OK, thanks! See you on Friday at 2:00 p.m. 5

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Randevu alma adımlarına bakın ve bunları aşağıdaki ifadelerle eşleştirin.

CEVAP: a) 2 b) 3 c) 1 d) 5 e) 2 f) 3 g) 4 h) 5 i) 4 j) 2 k) 5

1. Kendinizi tanıtın 2. Arama nedeni 3. Daha fazla bilgi isteyin 4. Bir zaman önerin 5. Kontrol edin ve onaylayın

a) Jonathan Norris’le konuşabilir miyim lütfen? 2
b) Bana bunun neyle ilgili olduğunu söyleyebilir misiniz? 3
c) Merhaba, Alison Harvey konuşuyor. 1
d) Tamam, günlüğüne bir bakayım. 5
e) Ofisimizde bir görüşme ayarlamak istiyorum. 2
f ) Bunun neyle ilgili olduğunu sorsam olur mu?3
g) Yarın sana uyum sağlayabilirim. 4
h) Yani Çarşamba sabah 10:00 5
i) Salı sabahı sizin için uygun olur mu? 4
j) Reklam kampanyasıyla ilgilidir. 2
k) Tamam, teşekkürler! Cuma günü saat 14.00’te görüşürüz. 5


2. Listen to the phone call to make an appointment. Note down the required info on the agenda.
Name of the caller: Mary Wilson
Reason for calling: to make an appointment to see the executive manager
Date & Time of the appointment: on 7th May (Wednesday), at 11 a.m.

3. Work in pairs. Make a phone call to set a time to see the human resources manager of a big company for your internship
A. The full forms of the auxiliary verbs am, is, are and will are often reduced in connected speech. Listen and repeat.
B: Listen to the statements with the auxiliaries. Tick (✓) whether you hear reduced or full forms.

1. Yes, I will go and see. /wɪl/
2. He’s going to attend a seminar. /z/
3. Sure, I’ll do my best
4. Yes, I am going to learn Spanish. /æm/
5. They’re going to apply for the job. /ə/

C. /t/ sound is not released in won’t, isn’t or aren’t in connected speech. Listen and repeat.
1. She won’t /wəʊn/ attend the seminar.
2. We aren’t /ɑ:n/ going to work there.
3. He isn’t /ɪzn/ going to come.
D. Listen to the negative statements with the auxiliaries. Tick (✓) the reduced or full forms you hear
ANSWER:
1. No, I definitely won’t. /wəʊnt/
2. We won’t talk about it. /wəʊn/
3. No, she isn’t. /ɪznt/
4. We aren’t going to the concert. /ɑ:n/

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Randevu almak için telefon görüşmesini dinleyin. Gerekli bilgileri ajandaya not edin.
Arayanın adı: Mary Wilson
Arama nedeni: Yönetici müdürle görüşmek için randevu almak
Randevunun Tarihi ve Saati: 7 Mayıs (Çarşamba), saat 11.00.

3. Çiftler halinde çalışın. Stajınız için büyük bir şirketin insan kaynakları yöneticisiyle görüşmek üzere bir zaman belirlemek için telefon görüşmesi yapın
A. Bağlantılı konuşmada am, is, are ve will yardımcı fiillerinin tam biçimleri genellikle kısaltılır. Dinle ve tekrar et.

B: Yardımcılarla birlikte ifadeleri dinleyin. Azaltılmış formları mı yoksa tam formları mı duyduğunuzu işaretleyin (✓).

1. Evet, gidip göreceğim. /wɪl/
2. Bir seminere katılacak. /z/
3. Elbette elimden gelenin en iyisini yapacağım
4. Evet, İspanyolca öğreneceğim. /æm/
5. İşe başvuracaklar. /ə/

C. /t/ sesi bağlantılı konuşmada yayınlanmıyor, çıkmıyor veya çıkmıyor. Dinle ve tekrar et.
1. Seminere katılmayacak.
2. Orada /ɑ:n/ çalışmayacağız.
3. O gelmeyecek.

D. Olumsuz ifadeleri yardımcılarla birlikte dinleyin. Duyduğunuz küçültülmüş veya tam formları işaretleyin (✓)
CEVAP:
1. Hayır, kesinlikle yapmayacağım. /wəʊnt/
2. Bunun hakkında konuşmayacağız. /wəʊn/
3. Hayır değil. /ɪznt/
4. Konsere gitmiyoruz. /ɑ:n/

Diğer sayfaların cevaplarını gör .11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir