9. Sınıf İngilizce UPLIFT  Ders Kitabı Sayfa 16 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

9. Sınıf İngilizce UPLIFT  Ders Kitabı Sayfa 16 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT  Ders Kitabı Sayfa 16 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

SAYFA 16 CEVAPLAR

1A HIT IT OFF!

Lead-in

a Tick (✔) the statement that suits you best.
1. I love meeting new people. I am a social butterfly.
2. I like meeting new people, but I have not got many friends.
3. I am not good at meeting new people. I am shy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Giriş

a Size en uygun ifadeyi işaretleyin (✔).
1. Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Ben sosyal bir kelebeğim.
2. Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum ama çok fazla arkadaşım yok.
3. Yeni insanlarla tanışma konusunda iyi değilim. Utangacım.


b What is the best way to meet new people? Online or in person? Why?
I think it’s better to meet in person.
Because people lie during online dating.
People hide their bad qualities in online dating.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

b Yeni insanlarla tanışmanın en iyi yolu nedir? Çevrimiçi mi yoksa şahsen mi? Neden?
Şahsen tanışmanın daha iyi olacağını düşünüyorum.
Çünkü insanlar çevrimiçi buluşma sırasında yalan söyler.
İnsanlar çevrimiçi randevularda kötü niteliklerini gizlerler.


Listening

a. How can you greet people in different languages? Give examples.
ANSWER:
Olá, Guten Tag, Salve, Konnichiwa, Holá, etc.

b. Daniel and Juma are studying at a language school in England. Read
the following sentences. Then listen and put the conversation in order
ANSWER
a. 7
b. 2
c. 9
d. 11
e. 1
f. 5
g. 8
h. 10
i. 4
j. 12
k. 3
l. 6

a. Seventeen, and you?
b. Oh, hello! Sure, please sit.
c. I’m in A1; how about you?
d. Cool! See you later, then.
e. 1 Good morning! May I join you?
f. You, too. I’m from Somalia. Where are you from?
g. Oh, you’re my age! Which class are you in?
h. I’m in A1, too! We’re classmates.
i. Daniel. Nice to meet you, Juma.
j. See you. Take care.
k. I’m Juma. What’s your name?
l. From Switzerland. How old are you?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dinleme

A. İnsanları farklı dillerde nasıl selamlayabilirsiniz? Örnekler ver.
CEVAP:
Olá, Guten Tag, Salve, Konnichiwa, Holá, vb.

B. Daniel ve Juma İngiltere’de bir dil okulunda okuyorlar. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Sonra dinleyin ve konuşmayı sıraya koyun
CEVAP
a. 7
b. 2
c. 9
d. 11
e. 1
f. 5
g. 8
h. 10
i. 4
j. 12
k. 3
l. 6

A. On yedi, ya sen?
B. Oh merhaba! Tabii, lütfen oturun.
C. A1’deyim; Peki ya sen?
D. Serin! Sonra görüşürüz.
e. 1 Günaydın! Size katılabilir miyim?
F. Sen de. Ben Somaliliyim. Nerelisin
G. Ah, sen benim yaşımdasın! Hangi sınıftasın?
H. Ben de A1’deyim! Biz sınıf arkadaşıyız.
Ben. Daniel. Tanıştığımıza memnun oldum Juma.
J. Görüşürüz. Dikkatli ol.
k. Ben Juma. Adınız ne?
l. İsviçre’den. Kaç yaşındasın?


c. Read the dialogue in order in Exercise b. Underline the sentences for greetings and farewell.
ANSWER:
Juma: Good morning! May I join you?
Daniel: Oh, hello! Sure, please sit.
Juma: Cool! See you later, then.
Daniel: See you. Take care.

d. Prepare a forum post for the language school chat room. Introduce Daniel as in the example.
ANSWER:
Hello, I’m Daniel Fischer. I’m seventeen years old. I’m from Switzerland. I’m in class A1. Nice to meet you, friends! Take care. See you soon.

e. Listen to the voice chat between Daniel and Juma. Complete the missing parts.
ANSWER:
1. Hi! Long time no see.
2. Hello! How’s it going?
5. OK, see you there.
6. See you. Bye!

f. Practise the voice chat with your partner.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

C. Alıştırma b’deki diyaloğu sırayla okuyun. Selam ve veda cümlelerinin altını çiziniz.
CEVAP:
Cuma: Günaydın! Size katılabilir miyim?
Daniel: Ah, merhaba! Tabii, lütfen oturun.
Cuma: Harika! Sonra görüşürüz.
Daniel: Görüşürüz. Dikkatli ol.

D. Dil okulu sohbet odası için bir forum yazısı hazırlayın. Örnekteki gibi Daniel’i tanıtın.
CEVAP:
Merhaba, ben Daniel Fischer. Onyedi yaşındayım. Ben İsviçreliyim. A1 sınıfındayım. Tanıştığımıza memnun oldum arkadaşlar! Dikkatli ol. Yakında görüşürüz.

e. Daniel ve Juma arasındaki sesli sohbeti dinleyin. Eksik kısımları tamamlayın.
CEVAP:
1. Merhaba! Uzun zamandır görüşemedik.
2. Merhaba! Nasıl gidiyor?
5. Tamam, orada görüşürüz.
6. Görüşürüz. Hoşçakal!

F. Partnerinizle sesli sohbet alıştırması yapın.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör 9. Sınıf İngilizce UPLIFT  Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları MEB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir