9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

9. Sınıf İngilizce UPLIFT  Ders Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

SAYFA 17 CEVAPLAR

a. Read Daniel’s homework about his family and complete the family tree below.

1.Noah-2. Luna
3. Daniel
4. Zoe-5. Doria-6. Anna
7. Sofia
8. Liam

THE FISCHER FAMILY Hello, I’m Daniel. I’m a student at a language school in England, but my family lives in Switzerland. They have got a farmhouse in a village. My father’s name is Noah, and my mother’s name is Luna. They are forty-five years old. I have got a brother and a sister. It’s good to have siblings. My brother, Dario, is married to Anna. I have got a niece, Sofia, and a nephew, Liam. They are 4-year-old twins. My sister’s name is Zoe. She is a high school student. I love and miss my family so much!

b. Pick someone from Daniel’s family and pretend to be him/her. Tell your partner about your family in turns.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

A. Daniel’in ailesiyle ilgili ödevini okuyun ve aşağıdaki soy ağacını tamamlayın.

1.Nuh-2. Luna
3. Daniel
4. Zoe-5. Doria-6. Anna
7. Sofya
8.Liam

FISCHER AİLESİ Merhaba, ben Daniel. İngiltere’de bir dil okulunda öğrenciyim ama ailem İsviçre’de yaşıyor. Bir köyde bir çiftlik evleri var. Babamın adı Noah, annemin adı ise Luna. Kırk beş yaşındalar. Bir erkek ve bir kız kardeşim var. Kardeşlerin olması güzel. Kardeşim Dario, Anna ile evli. Bir yeğenim Sofia ve bir yeğenim Liam var. Onlar 4 yaşında ikizler. Kız kardeşimin adı Zoe. Kendisi bir lise öğrencisidir. Ailemi çok seviyorum ve özlüyorum!

B. Daniel’in ailesinden birini seçin ve o gibi davranın. Eşinize sırayla ailenizden bahsedin.


c. Imagine that your partner is going to visit his/her family abroad. Ask in turns if s/he has the following belongings as in the example. e.g. A:
Have you got your passport with you? B: Yes, I have./No, I haven’t.
ANSWER:

Have you got your backpack?
Have you got your laptop?
Have you got your smartphone?
Have you got your plane ticket?
Have you got your luggage?

Passport
Backpack
Laptop
Smartphone
plane ticket
luggage

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

C. Partnerinizin yurtdışındaki ailesini ziyaret edeceğini hayal edin. Örnekte olduğu gibi sırayla aşağıdaki eşyaların olup olmadığını sorun. Örneğin. A:
Pasaportunuz yanınızda mı? B: Evet, yaptım./Hayır, yapmadım.
CEVAP:

Sırt çantanı aldın mı?
Dizüstü bilgisayarınızı aldınız mı?
Akıllı telefonunu aldın mı?
Uçak biletinizi aldınız mı?
Bagajınızı aldınız mı?

Pasaport
Sırt çantası
Dizüstü bilgisayar
Akıllı telefon
uçak bileti
bagaj


 

Idiom of the Day
Read the dialogue and answer the following question.

Asaf: I really like meeting new people from other countries!
Tony: Yes, brother. I like it, too. I’m so happy to know you.
Asaf: So am I. We have similar hobbies and interests.
Tony: We come from different cultures, but we speak the same language.

“speak the same language.”
The meaning of the idiom is “sharing similar viewpoints, beliefs, interests, etc.”

Who is the person you think you speak the same language? Introduce him/her in a few sentences.

A person is that: having the same hobbies, likes and dislikes the same things, supports the same team, and likes the same music, colours, dresses and artists.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Günün Deyimi
Diyaloğu okuyun ve aşağıdaki soruyu cevaplayın.

Asaf: Başka ülkelerden yeni insanlarla tanışmayı gerçekten seviyorum!
Tony: Evet kardeşim. Ben de severim. Seni tanıdığım için çok mutluyum.
Asaf: Ben de öyle. Benzer hobilerimiz ve ilgi alanlarımız var.
Tony: Farklı kültürlerden geliyoruz ama aynı dili konuşuyoruz.

“aynı dili konuş.”
Deyimin anlamı “benzer bakış açılarını, inançları, ilgi alanlarını vb. paylaşmak”tır.

Aynı dili konuştuğunuzu düşündüğünüz kişi kim? Onu birkaç cümleyle tanıtın.

İnsan öyledir: Aynı hobilere sahip, aynı şeylerden hoşlanan ve hoşlanmayan, aynı takımı tutan, aynı müziği, renkleri, kıyafetleri ve sanatçıları seven.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör 9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları MEB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir