9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 29 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 29 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 29 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

c. Scan the texts. Whose home town has the following places? Write Sulejman, Emma, or Noah.

ANSWER:
1.Emma
2. Emma
3. Noah
4. Emma
5. Noah
6. Sulejman
7. Noah
8. Sulejman
9. Noah
10. Emma

 

1. café
2. cinema
3. park
4. theatre
5. market
6. mosque
7. restaurant
8. school
9. campsite
10. furniture shop

d. Answer the questions below according to the text.

ANSWER:
1. Its natural beauty.
2. In the forest.
3. By the lake.
4. Because it has beautiful waterfall scenery

1. What does Sulejman like about his village?
2. Where do Sulejman and his family go for a walk?
3. Where do Emma and her friends have a picnic?
4. Why is the Indian restaurant Noah’s favourite?

e. Create your dream town. Then describe its buildings, places, and geographical features in groups as in the example. Use the highlighted and underlined words in the texts.

e.g. In my dream town, there is a small river, and there are some beautiful cafés.

f. Work in pairs. Read and practise the dialogue below. Then have similar dialogues using the following place names.

Jack: Is there a greengrocer’s in your neighbourhood?
Sam: Yes, there is one.
Jack: Where is it?
Sam: It’s opposite the restaurant.
Jack: Are there any big libraries in your neighbourhood?
Sam: No, there aren’t any.
Jack: Are there any cafés?
Sam: Yes, there are three nice cafés in my neighbourhood.

butcher’s- baker’s- chemist’s-
police station- post office-
grocer’s- hospital- stationer’s-

GAME TIME
Hello, Neighbour!
There are two groups in this game.
Take the questionnaires and town plans from your teacher.
Group 2 answers the questionnaire, and then moves around and asks questions to Group 1 until they have found a town to live in.
Group 1 examines the town plans, finds a name for their town, and then answers Group 2’s questions.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

C. Metinleri tarayın. Aşağıdaki yerler kimin memleketindedir? Süleyman’ı, Emma’yı ya da Nuh’u yazın.

CEVAP:
1.Emma
2. Emma
3. Nuh
4. Emma
5. Nuh
6. Süleyman
7. Nuh
8. Süleyman
9. Nuh
10.Emma

 

1. kafe
2. sinema
3. park
4. tiyatro
5. pazar
6. cami
7. restoran
8. okul
9. kamp alanı
10. mobilya mağazası

D. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

CEVAP:
1. Doğal güzelliği.
2. Ormanda.
3. Göl kenarında.
4. Çünkü çok güzel bir şelale manzarası var

1. Süleyman köyünün nesini seviyor?
2. Süleyman ve ailesi yürüyüşe nereye gidiyor?
3. Emma ve arkadaşları nerede piknik yaparlar?
4. Hint restoranı neden Noah’ın favorisidir?

e. Hayalinizdeki şehri yaratın. Daha sonra örnekteki gibi gruplar halinde binalarını, yerlerini ve coğrafi özelliklerini anlatın. Metinlerde vurgulanan ve altı çizilen sözcükleri kullanın.

Örneğin. Hayalimdeki kasabada küçük bir nehir var ve çok güzel kafeler var.

F. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki diyaloğu okuyun ve uygulayın. Daha sonra aşağıdaki yer adlarını kullanarak benzer diyaloglar kurun.

Jack Archer: Mahallenizde manav var mı?
Sam: Evet, bir tane var.
Jack Archer: Nerede o?
Sam: Restoranın karşısında.
Jack Archer: Mahallenizde büyük kütüphaneler var mı?
Sam: Hayır, hiç yok.
Jack Archer: Hiç kafe var mı?
Sam: Evet, mahallemde üç güzel kafe var.

kasap-fırıncı-eczacı-
polis karakolu-postane-
bakkal- hastane- kırtasiyeci-

OYUN ZAMANI
Merhaba Komşu!
Bu oyunda iki grup var.
Anketleri ve şehir planlarını öğretmeninizden alın.
Grup 2 anketi yanıtlar ve sonra dolaşıp yaşayacak bir kasaba bulana kadar Grup 1’e sorular sorar.
Grup 1 kasabanın planlarını inceler, yaşadıkları kasabanın adını bulur ve Grup 2’nin sorularını yanıtlar.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör
9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları MEB

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir