10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 25 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-Cem-Sunshine

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 25 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-Cem-Sunshine

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 25 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-Cem-Sunshine

9. Match the parts to make meaningful sentences.
ANSWER:
1.c
2.e
3.a
4.d
5.b

1. While his mother was cooking, she fell asleep.
2. When Sally heard the good news, when it started raining.
3. While Jane was studying for the exam, Jack finished his homework.
4. I found my lost keys while I was cleaning the closet.
5. The kids were playing in the garden she called her mother immediately.

10. Work in pairs and complete the chart.

YOUR FAVORITE NOVEL / STORY / MOVIE

Name
Main Character:
• Name
• Mission
• Personality
• Appearance
Setting in details:
• Where it takes place
• When
Plot

TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

9. Anlamlı cümleler oluşturacak şekilde parçaları eşleştirin.
CEVAP:
1.c
2.e
3 A
4.d
5.b

1. Annesi yemek pişirirken uyuyakaldı.
2. Sally iyi haberi duyduğunda, yağmur yağmaya başladığında.
3. Jane sınava çalışırken Jack de ödevini bitirdi.
4. Dolabımı temizlerken kaybettiğim anahtarlarımı buldum.
5. Çocuklar bahçede oynuyorlardı. Hemen annesini aradı.

10. Çiftler halinde çalışın ve tabloyu tamamlayın.

EN SEVDİĞİN ROMAN / HİKAYE / FİLM

İsim
Ana karakter:
• İsim
• Misyon
• Kişilik
• Dış görünüş
Ayrıntılı olarak ayarlama:
• Nerede gerçekleşir?
• Ne zaman
Hikaye akışı

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör
10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Çeviri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir