10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 24 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-Cem-Sunshine

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 24 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-Cem-Sunshine

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 24 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-Cem-Sunshine

6. Unscramble the following words and write their correct spelling.

ANSWER:
1. INJUSTICE
2. SET OUT
3. CRUEL
4. DISGUISE

7. Complete the sentences with the words from exercise 6

1. People, who are CRUEL to animals should be sentenced to prison by law.
2. In ancient times, it was a tradition for kings to walk among their people in DISGUISE so that no one recognized them and could talk freely of their opinions about the king.
3. Governments should fight INJUSTICE and corruption with all their power so that their people can live under fair conditions.
4. It’s time to SET OUT for our journey to Exeter, where we will stay for the rest of the summer.

8. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

How long did you sleep yesterday?
What were you doing yesterday evening?
Did you do any fun activities last weekend?
If yes, what kind of activities did you do?
How was your last summer?

TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

6. Aşağıdaki kelimeleri çözüp doğru yazılışlarını yazın.
1. ADALETSİZLİK
2. HAREKETE GEÇİN
3. ZALİM
4. Kılık değiştir

7. Cümleleri alıştırma 6’daki kelimelerle tamamlayın

1. Hayvanlara ZALİM davranan kişiler kanunen hapis cezasına çarptırılmalıdır.
2. Antik çağda kralların, kimse onları tanımasın ve kral hakkında özgürce konuşabilsin diye halkları arasında KÖYLE dolaşması bir gelenekti.
3. Halkının adil koşullar altında yaşaması için hükümetler ADALETSİZLİK ve yolsuzlukla tüm gücüyle mücadele etmelidir.
4. Yazın geri kalanını geçireceğimiz Exeter yolculuğumuza çıkmanın zamanı geldi.

8. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki soruları sorun ve cevaplayın.

Dün ne kadar uyudun?
Dün akşam ne yapıyordun?
Geçen hafta sonu eğlenceli aktiviteler yaptınız mı?
Cevabınız evet ise ne tür faaliyetler yaptınız?
Geçen yazın nasıldı?

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör
10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Çeviri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir